Ziarul Unirea

Bani pentru albaiulieni pentru plata serviciilor oferite de bone. Condiții pentru beneficiari și sume acordate

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința de marți, 28 iulie 2020, aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Municipiul Alba Iulia face eforturi pentru a pune la dispoziția cetățenilor servicii de îngrijire a copiilor în creșe publice. Numărul total de locuri în creșele din municipiul este de 165 pentru anul școlar 2020-2021. In anul școlar 2019-2020, pentru 59 de locuri disponibile la creșe au fost depuse 213 cereri. Situația este asemnănătoare și în ce privește numărul locurilor disponibile în grădinițe.

ELIT

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia, pentru perioada 2014-2023, își propune sprijinirea tinerelor familii cu copii prin dezvoltarea infrastructurii de îngrijire, educație și recreere.

In acord cu prevederile Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.

Cuantumul ajutorului financiar diferă în funcție de veniturile familiei și este cuprins între 250 și 710 lei pentru un copil, iar dosarul se depune la sediul DAS Alba Iulia și se acordă în limita fondurilor bugetare.

Beneficiarii ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege sunt persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului financiar diferă în funcție de veniturile familiei și este cuprins între 250 și 210 lei pentru un copil, iar dosarul se depune la sediul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.

(1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
pag. 1
a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419