Arhivă digitală în municipiul Blaj: Investiție de peste 800.000 lei pentru reducerea birocrației

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Primăria municipiului Blaj a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de digitalizare a documentelor din arhivă, în cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă”. Valoarea totală estimată a investiției este de 800.900 lei, fără TVA.

Necesitatea retrodigitalizarii documentelor din arhivă, vine din următoarele nevoi identificate la nivelul administrației publice locale:

ELIT

– administrarea documentelor retro-digitalizate prin interfetele unui modul de arhivă electronică

– eliminarea costului de copiere a documentelor în procesul de consultare; gestionarea accesului la documentele arhivate electronic;

– evitarea riscului de degradare (prindere, rupere) a documentelor în procesul de multiplicare cu un echipament neadecvat scanării documentelor vechi (xerox obișnuit);

– asigurarea protecției documentelor originale prin eliminarea sau reducerea consultării directe și a contactului fizic cu exemplarul original;

– realizarea unei copii electronice fidele a documentelor, care să faciliteze regăsirea și valorificarea conținutului documentelor;

Relevanța proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligență și participativă”, cod SMIS 135372 pentru municipiul Blaj vine din importantă planificării strategice pe termen mediu și lung, a digitalizarii și transparentizarii serviciilor publice dar și din complementaritatea proiectului cu alte inițiative luate de UAT Municipiul Blaj.

Serviciile de retro-digitalizare cu indexare a documentelor din arhivă vor fi următoarele:

1. Pregătirea documentelor pentru scanare;

2. Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică;

3. Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecşi);

4. Refacerea documentelor în formă iniţială (după retro-digitalizare/scanare);

5. Furnizare aplicație de arhivare electronică pentru gestiunea arhivei istorice;

6. Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în aplicația de arhivare electronică.

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului este: reducerea birocrației și creșterea calității serviciilor oferite pentru cetățeni de către administrația publică locală a Municipiului Blaj prin arhivarea electronică a documentelor instituției ce prezintă valoare operațională în prezent.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419