ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 septembrie 2020 și organizează 
concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de îngrijitor, Compartimentul Administrativ – Serviciul Administrare, Promovare și Valorificare a Produselor și Serviciilor Cultural – Artistice.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • 1 muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor
 • 1 îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor
  – studii medii în domeniul alimentație publică;
  – calificarea bucătar constituie un avantaj;
  – vechimea în calificarea bucătar – minimum 1 an.
 • 1 îngrijitor post vacant
  – studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor (pentru îngrijitor);
 • 26 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică,
 • 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

*Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, cu sediul în Zlatna, str. Tudor Vladimirescu nr. 14, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii – liceal sau profesional;
 • vechime în specialitatea postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 octombrie 2020, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2020, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul „Corneliu Medrea”. Zlatna, cu sediul în Zlatna. str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, județul Alba telefon 0258/856.509, e-mail lic.zlatna@isjalba.ro.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de secretar șef.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreţinere şcoală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 octombrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2020, ora 13:00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2020, ora 13:00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731.506.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Școala Gimnazială Daia Română, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii profesionale;
 • vechime în muncă minimum – 5 ani;
 • cunoștințe de legislație specifice locului de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 27 octombrie 2020, ora 12.00 – proba practică;
 • 27 octombrie 2020, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

*Școala Gimnazială Daia Română, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de analist programator – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în muncă secretar/ analist programator minimum – 5 ani;
 • cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
 • cunoștințe de utilizarea softului specific activității în școli (SIIIR).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 29 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

*Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până în 24 mai 2021), a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

1. animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi;
2. profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi;
3. logoped, cod COR 226603, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;
4. psiholog în specialitatea consiliere psihologică, cod COR 263402, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;
5. educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
6. profesor în învățământul gimnazial, cod COR 233002, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
7. profesor în învățământul liceal, cod COR 233001, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
8. îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar), cod COR531101, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

animator socio-educativ:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.

profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză);

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

logoped:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

psiholog în specialitatea consiliere psihologică:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Psihologie sau Socio-psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

educatoare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

profesor în învățământul gimnazial:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

profesor în învățământul liceal:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar):

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 octombrie 2020, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 26 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

*Şcoala Gimnazială din Hopârta, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (de întreținere).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • absolvent a unei calificări de întreținere zugrav, zidar, tencuitor;
 • deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire central;
 • vechime în muncă minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 octombrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 21 octombrie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Hopârta, nr. 22, Judeţul Alba, telefon 0258/875.730.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil șef, grad II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de știință (RSI) – științe economice;
 • vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minimum 7 (șapte) ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu – la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 22 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 28 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

*Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post îngrijitor curățenie;
 • 0,5 post îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii generale;
 • minimum 5 ani vechime în muncă;
 • vârsta minimă 18 ani;
 • disponibilitate dc a lucra în două schimburi;
 • curs igienă absolvit valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 octombrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 octombrie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 23 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, Str. Moților nr. 29, județul Alba, telefon 0258.771.560.

*Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Câmpeni, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de secretar șef.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare.
 • vechime în muncă – minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2020, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu

Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Naţional „Avram Iancu” din Câmpeni, str. Oituz nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258.771.232.

*Școala Gimnazială Mogoș, cu sediul în satul Mogoș nr. 38B. comuna Mogoș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de șofer microbuz școlar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, medii sau generale;
 • vechime – nu este cazul;
 • permis dc conducere categoriile: B. C. E și D;
 • atestat profesional pentru categoriile C, D, E, (transport persoane și marfă);
 • aviz psihologic valabil;
 • aviz medical apt conducător auto.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Mogoș, cu sediul în satul Mogoș nr. 38B. comuna Mogoș, județul Alba, telefon 0766.898.511, e-mail sc.mogos@yahoo.com.

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat din cadrul Biroului Seră, Zone Verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau școală profesională;
 • vechime în muncă – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 octombrie 2020: ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2020: ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, județul Alba, telefon 0258/861593. interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

*Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de infirmieră (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii M/G;
 • curs de calificare infirmieră;
 • 5 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A, etajul IV, județul Alba, persoană de contact, referent – Neamțu Liana, telefon/fax 0258/870441, e-mail msocnamures@yahoo.com.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale (obligatoriu 10 ani, școală profesională sau diplomă de bacalaureat);
 • vechime în specialitate – nu se solicită;
 • studii specifice postului – atestat de pază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258/811.548.

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor, în cadrul Compartimentului personal nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor medii;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258.835.093.

*Liceul German din Sebeş, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de analist programator (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba practică;
 • 29 octombrie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de ajutor analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – absolvirea, cu diplomă, a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 19 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 21 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, Strada Dr. Vasile Suciu nr. 25, județul Alba, telefon 0258/713.630.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii – studii liceale finalizate,
 • certificat de calificare profesională pentru postul de paznic;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de pedagog școlar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată;
 • modul psihopedagogie sau alt curs de pregătire psihopedagogie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil șef (administrator financiar).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2020, ora 08:00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2020, ora 08:00: proba practică;
 • 26 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar – 1/2 normă, in cadrul Compartimentului personal didactic auxiliar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258.835.093.

*Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 19 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 20 octombrie 2020, ora 11.00 – proba practică;
 • 21 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

*Şcoala Gimnazială Săsciori, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator la Școala Gimnazială Săsciori.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • localnic;
 • studii medii;
 • vechime în muncă – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 16 octombrie 2020, ora 11.00: proba interviu;
 • 16 octombrie 2020, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice) – 8 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 octombrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, str. dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752/242.313.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziu/școală profesională;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba practică;
 • 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale – certificat – diplomă de bucătar,
 • disponibilitate la timp de lucru îndelungat;
 • disponibilitate de lucru în weekend;
 • abilități de lucru în echipă, dovedite printr-o adeverință – recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba, telefon 0258-711023, 0733021597.

*Şcoala Gimnazială Scărişoara, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor – la Școala Gimnazială Lăzești.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2020, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 octombrie 2020, ora 13:00: proba scrisă;
 • 15 octombrie 2020, ora 15:00: proba practică;
 • 15 octombrie 2020, ora 16:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale, comuna Scărişoara, cu sediul în comuna Scărişoara, Strada Centru nr. 194, judeţul Alba, telefon 0258.777.529.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale, medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258816065, 0721295568.

*Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

*Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de portar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • calificare în domeniu;
 • abilitați de comunicare și relaționare;
 • minimum 5 ani vechime;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • studiile – medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 09:00, proba scrisă;
 • 19 octombrie 2020, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Str. Călărașilor nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/811.737.

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum doi ani de experiență într un post similar;
 • curs de noțiuni fundamentale de igienă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 octombrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 16 octombrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258/834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreținere (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 octombrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 14 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, telefon 0258/816.938.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419