Analiză interesantă în România: Cei mai mulți criminali români sunt în zodia Berbec, iar victimele lor preferate erau din zodia Leului

Ministerul Public a realizat o statistică interesantă despre criminalii din România și victimele acestora. Conform documentului intrat în posesia stirpesurse.ro cei mai mulți criminali sunt în zodia Berbecului, în timp ce cele mai multe victime sunt în zodia Leului.

Numărul total al crimelor analizate pentru perioada 2011-2015 a fost de 2.529, acestea formând obiectul a tot atâtea rechizitorii prin care au fost sesizate instanţele de judecată. În total, un număr de 2.717 victime au suferit agresiuni din partea a 3.117 criminali (așa cum rezultă din fișa criminologică la nivel național).

ELIT
  1. Locul săvârșirii crimelor

2.1. Natura mediului social

Majoritatea crimelor au fost săvârşite în mediul rural, aşa cum reiese din tabelul următor:

Mihail David - 2020

Anul Urban Rural

Crime Crime

2011 131 344

2012 172 422

2013 116 425

2014 91 361

2015 102 15

6 În preajma localurilor 10 1,68

7 Câmp 25 4,20

8 Alte locuri (teren viran, pădure, parc etc.) 236 39,73

Anul 2013 – total cauze: 541

Locul comiterii crimei Număr cazuri %

1 Locuinţa comună 127 23,47

2 Strada 145 26,80

3 Locuinţa victimei 107 19,77

4 Locuinţa criminalului 58 10,72

5 Restaurante 38 7,02

6 În preajma localurilor 25 4,62

7 Câmp 28 5,17

8 Alte locuri (teren viran, pădure, parc etc.) 13 2,40

Anul 2014 – total cauze: 452

Locul comiterii crimei Număr cazuri %

1 Locuinţa comună 105 23,23

2 Strada 177 39,15

3 Locuinţa victimei 9 1,99

4 Locuinţa criminalului 52 11,50

5 Restaurante 25 5,53

6 În preajma localurilor 16 3,53

7 Câmp 21 4,64

8 Alte locuri (teren viran, pădure, parc etc.) 47 10,39

Anul 2015 – total cauze: 467

Locul comiterii crimei Număr cazuri %

1 Locuinţa comună 109 23,34

2 Strada 131 28,05

3 Locuinţa victimei 87 18,62

4 Locuinţa criminalului 45 9,63

5 Restaurante 33 7,06

6 În preajma localurilor 11 2,35

7 Câmp 20 4,28

8 Alte locuri (teren viran, pădure, parc etc.) 31 6,63

Strada reprezintă principalul loc,

Ziua Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Cauze Cauze Cauze Cauze Cauze

Luni 57 69 69 63 75

Marţi 50 78 82 66 53

Miercuri 30 77 78 60 44

Joi 45 71 73 61 59

Vineri 62 66 66 56 58

Sâmbătă 68 104 88 69 83

Duminică 87 108 113 100 95

Creşterea numărului de crime săvârșite în zilele de sâmbătă și duminică se menține la un nivel ridicat, explicabilă mai ales prin consumul excesiv de alcool. În atare condiții, se poate releva că există o criminalitate de weekend, cu un trend ascendent, în care prevenția este minoră sau chiar lipsește cu desăvârșire.

  1. Date despre inculpați

6.1. Vârsta

Fenomenul criminal îl întâlnim la toate vârstele. Nici maturitatea vârstnicilor nu mai constituie un stăvilar în calea crimelor; oameni cu vârsta de peste 60 de ani devin criminali într-o clipă din cauza furiei ce le cuprinde întreaga ființă.

În esență, cea mai mică vârstă este cea de 14 ani, iar cea mai mare, 84 de ani.

6.2. Sexul

Sexul masculin îl predomină pe cel feminin. În perioada analizată, doar 164 de femei au săvârșit crime, diferența colosală (de 2.953) aparținând bărbaților.

6.3. Locul naşterii

Majoritatea inculpaților s-au născut în mediul urban (1.992 față de 1.125 în cel rural). Totuși, nu trebuie să uităm că aproape toate mamele de la sate nasc în maternitățile situate în orașele din apropiere, motiv pentru care distincția nu este relevantă în materie.

6.4. Domiciliul

Există o pondere importantă a inculpaților care își au domiciliul în mediul rural (2.309 față de 808 în cel urban).

43 Potrivit art. 113 C.pen.: ,,minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal”; ,,minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ”;

,,minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii”.

6.5. Stagiului militar

În condițiile în care serviciul militar nu mai este obligatoriu, acesta nu mai poate un constitui un criteriu de apreciere. Cu toate acestea, pentru a ne forma o părere, subliniem că ponderea celor neinstruiți (1.990) este mai mare decât a celor cu pregătire militară (1.127). Se pare că disciplina militară impusă unora dintre tineri, la o vârstă (încă) plăpândă (18-20 de ani, cum era în anii comunismului), modelează personalitățile în devenire, determinându-le să se conformeze nu numai ordinii militare, dar și celei de drept penal.

6.6. Cetățenia

Față de cetățenii români (3.111), cei străini s-au implicat într-un număr infim în comiterea faptelor (doar 6). Deci, criminalitatea națională este creată de propriii cetățeni ai României, deși aceștia au îndatorirea constituțională de a nu încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi concetățeni.

6.7. Antecedente penale

Ponderea celor fără antecedente penale este mai mare decât a persoanelor care au suferit condamnări (2.274 fără antecedente penale; 518 cu antecedente penale, dar nerecidiviști; 325 recidiviști). Există situații (nu multe) în care recidiviștii au comis aceleași infracțiuni (omor-omor), deși fuseseră condamnați și chiar executaseră pedepsele aplicate; se pare că reeducarea acestora în mediul penitenciar a fost deficitară, la care se adaugă tipologia criminalului înnăscut al lui Lombroso (oricât ne-am strădui cu aplicarea unor metode moderne de educație, factorii genetici sunt aceia care exercită o influență preponderentă și determină comportamentul infractorilor-recidiviști). În acest sens, menționăm că un număr total de 17 părinți [16 tați, 1 mamă (o faptă violentă – tentativă la omor)] ai inculpaților au comis infracțiuni anterior.

Relativ la rudele apropriate ale acestora (din urmă), numărul este mai mare, și anume 49 de frați/surori au săvârșit fapte penale (din care doar unul, o faptă violentă – tentativă la omor).

Într-un singur caz, inculpatul suferise anterior 10 condamnări, dar nu pentru fapte similare (cu cele analizate).

6.8. Starea civilă

În perioada analizată, 1.617 de inculpați erau necăsătoriți, 772 de inculpați figurau căsătoriți, 210 inculpați erau divorțați, 62 de inculpați rămăseseră văduvi, iar 456 de inculpați trăiau în concubinaj.

6.9. Descendenții

Un număr de 1.982 de copii au rezultat din relațiile de conviețuire ale inculpaților, pierzându-și unul dintre părinți ca urmare a arestării preventive sau a executării pedepsei privative de libertate (închisoarea sau detențiunea pe viață) ori chiar ambii (atunci când celălalt părinte a decedat ca urmare a faptei criminalului-soț).

6.10. Familia proprie – natura relațiilor

Un număr de: 666 de inculpați aveau relații normale; 404, accidental conflictuale; 316, permanent conflictuale. Însă procentul este mare în rândul celor care nu aveau familii constituite (1.731 de inculpați).

6.11. Familia de origine/adopție (până la majoratul inculpatului)

6.11.1. Grup paternal

Din totalul de 3.117, doar 23 de inculpați nu aveau familie de origine/adopție.

6.11.2. Natura relațiilor

Relațiile normale dețin ponderea cea mai importantă (2.442 de cazuri). Cele accidental conflictuale le întâlnim doar în 459 de cazuri, în timp ce relațiile permanent conflictuale au ponderea cea mai mică (193 de cazuri).

6.11.3. Organizarea

Majoritatea inculpaților provin din familii organizate (2.952). Numai 62 de părinți ai inculpaților erau divorțați, iar despărțiți în fapt, 36. Relativ la concubinaj, doar 63 de părinți au adoptat acest mod de conviețuire. Într-un singur caz, inculpatul avea tată vitreg.

Un număr de 263 de inculpați aveau ambii părinți decedați, alți 43 de inculpați, doar mamele, iar 158 de inculpați, numai tații.

6.12. Locuința

Din totalul de 3.117, doar 234 de inculpați aveau locuință instabilă, iar 1 inculpat era om al străzii.

6.13. Discernământul

Majoritatea inculpaților (3.037) aveau discernământul păstrat. În cazul a 75 de inculpați, discernământul era diminuat. Numai 5 criminali au prezentat discernământul abolit în momentul săvârșirii crimelor.

6.14. Nivelul de instruire

Situaţia pregătirii profesionale este următoarea:

Perioada 2011-2015

Nivelul de şcolarizare Număr inculpaţi

Analfabet 569

Primar 585

Gimnazial 1.103

Profesional 474

Liceal 335

Postliceal 13

Superior 38

6.15. Ocupația

În perioada analizată, ocupația inculpaților rezultă din tabelul următor:

Agricultor 425

Pensionar 189

Muncitor necalificat 136

Muncitor calificat 102

Student 9

Elev 57

Lucrător agricol 107

Casnic 38

Şofer 22

Întreprinzător particular 24

Lucrător în comerţ 19

Funcţionar 5

Cadru didactic 2

Polițist 4

Pompier 1

Navigator 1

Personal medical 5

Sportiv 3 (1 de performanță)

Deținut 10

Inginer 2

Altă ocupaţie (pădurar, agent de pază, zilier, cioban, căruţaş etc.)

628

Fără ocupaţie 1.328

Predominanţa inculpaților fără ocupație este evidentă. Pe locul doi se situează agricultorii. Omorurile săvârşite în penitenciare există, ceea ce denotă că supravegherea criminalilor-deținuți este deficitară, iar reeducarea acestora nu este în măsură să le modifice comportamentul ilicit penal, menținându-se riscul de recidivă.

6.15. Locul unde își exercită ocupația

Perioada 2011-2015

Mediul urban Mediul rural

428 1.361

Așa cum se cunoaște, conduita umană este influențată nu numai de mediul în care omul trăiește, dar și de cel în care își desfășoară activitatea; așadar, omul ar fi ,,oglinda” organizațiilor pe care le tranzitează de-a lungul vieții45. Acest postulat este valabil și în ipoteza criminalilor. Mediul rural pare să fie cel mai propice factor al criminalității.

6.16. Consumul de alcool și de alte substanțe psihoactive

Cei mai mulți inculpați (1.350) au consumat alcool frecvent, zi și noapte. Doar un inculpat a consumat substanțe etnobotanice. În atari condiții, se poate aprecia că beția (mai ales intoxicația etilică) i-a determinat pe mulți să realizeze agresiunea; trecerea la actul criminal a fost mult mai rapidă. Cei care consumau alcool rar sunt aproape la același nivel cu inculpații sus-menționați (1.225 de inculpați). Deopotrivă, numai un inculpat a consumat droguri.

Doar 540 de inculpați erau neconsumatori de alcool.

Deci, din totalul de 3.117 inculpați, un număr de 2.577 erau consumatori de alcool sau de alte substanțe psihoactive.

6.17. Afecțiuni psihice sau neurologice

Afecțiune psihică sau neurologică Număr inculpați

Tulburare organică de personalitate pe un fond toxic etilic 7

Retard mental ușor (oligofrenie gradul I) 18

Retard mental moderat (oligofrenie gradul 2) 1

Tulburare de personalitate de tip antisocial 20

Tulburare organică de personalitate, agravări onirofile 1

Schizofrenie paranoidă 4

Schizofrenie cronică 2

Schizofrenie reziduală 1

Tulburare de personalitate Schizoidă 4

Tulburare de personalitate Paranoidă 2

Tulburare de personalitate Depresivă 1

Tulburare de personalitate cu tentativă de suicid 1

Tulburare de personalitate instabilă emotiv cu tentativă de suicid 1

Tulburare de personalitate Borderline 1

Alte tulburări organice de personalitate 210 (mixtă, delirantă, anxioasă-reactivă, histrionică etc.)

Depresie 4

Depresie cu tentativă de suicid 1

Depresie reactivă 2

Etilism cronic 7

Intelect liminar cu reacție impulsivă 1

Intelect liminar 10

Tulburare psihotică acută 1

Tulburare acută de stres 1

Dezvoltare dizarmonică  Impulsivitate explozivă 7

Debilitate mintală 1

Deteriorare cognitivă 1

Reacție depresivă pe fond psihic 2

Reacție depresivă situațională 3

Tulburare de stres posttraumatic 1

Sindromul de dependență 2

Epilepsie 3

Boală psihică 3

Nevroză pitiatică 1

Psihosindrom organic cerebral 1

Tentativă de suicid 2

Tulburare neurocognitivă 1

Au existat situații când inculpații prezentau două afecțiuni (de pildă, tulburare organică de personalitate și epilepsie). Numărul mare (329) de criminali cu afecțiuni psihice sau neurologice relevă că se impune o mai mare implicare a oamenilor (în special a personalului medical) în tratarea persoanelor care prezintă asemenea afecțiuni.

6.18. Zodia

Între zodiile inculpaților există diferențe minore, după cum rezultă mai jos:

Perioada 2011-2015

Zodia Număr inculpaţi

Vărsător 185

Pești 202

Berbec 220

Taur 214

Gemeni 204

Rac 208

Leu 194

Fecioară 198

Balanță 192

Scorpion 191

Săgetător 193

Capricorn 179

6.19. Influența mass-media

Numai 5 inculpați au fost influențați de mass-media [3 s-au inspirat din filme și din emisiuni, iar restul, din alte surse (cum ar fi presa)]. Procentul nu este mare, însă relevă că mass-media poate determina conduita criminală.

  1. Date privind crima

7.1. Motivul săvârșirii

Perioada 2011-2015

Motivul săvârșirii Număr

Fără motiv 1.359

Ura, dușmănia, răzbunarea 1.847

Interese materiale 185

Conflicte spontane 768

Gelozia 213

Și-a făcut singur dreptate 1.396

Mistico-religioasă 160

Sexuale 25

Alte situații 5

Este de menționat că la unii inculpați mobilul principal s-a îmbinat cu cel aflat într-o pondere mai mică (de pildă, gelozia cu ura).

7.2. Modul de operare

7.2.1. Folosirea factorilor mecanici, fizici, chimici, psihici

Perioada 2011-2015

Folosind factori mecanici Număr cazuri

Obiecte contondente 1.368

Arme albe 9

Arme de foc 43

Asfixie mecanică 31

Înnecare 12

Alte situații 114

Perioada 2011-2015

Folosind factori fizici Număr

Frigul 25

Căldura 20

Electricitatea 2

Alte situații 461

Perioada 2011-2015

Folosind factori chimici Număr cazuri

Substanțe acide 1

Substanțe toxice 1

Alte situații 1

Perioada 2011-2015

Folosind factori psihici Număr cazuri

Hipnoza, sugestia 2

Stări de tensiune 269

Alte situații

7.2.2. Modul de acțiune

Perioada 2011-2015

Modul de acțiune Număr cazuri

În grup 273

Atribuire calități sau funcții 5

7.3. Măsurile luate de către criminal

Perioada 2011-2015

Măsuri pentru săvârșirea crimei Număr cazuri

Procurarea armei 498

Deghizarea 17

Stabilirea locului faptei 382

Stabilirea datei săvârșirii 311

Perioada 2011-2015

Măsuri pentru ascunderea crimei Număr cazuri

Îngroparea cadavrului 17

Arderea cadavrului 14

Ascunderea cadavrului 61

Mutilarea cadavrului 5

Incendierea locului faptei 12

Simularea morții accidentale 58

Alte situații (ascunderea sau distrugerea armei etc.) 84

Perioada 2011-2015

Măsuri pentru a nu fi descoperit Număr cazuri

Inducere în eroare 512

Necreare sau înlăturare a

urmelor 132

Dispariția de la domiciliu 285

Alte situații (fuga inculpatului etc.) 10

7.4. Elementele care circumstanțiază fapta

Există unele elemente circumstanțiale care particularizează faptele comise, precum și persoana criminalilor.

Perioada 2011-2015

Circumstanțe atenuante Număr cazuri

Depăşirea limitelor legitimei apărări 1

Depăşirea limitelor stării de necesitate 2

Provocarea 219

Alte situații (înlăturarea rezultatului etc.) 36

Perioada 2011-2015

Circumstanțe agravante Număr cazuri

Trei sau mai multe persoane 120

Acte de cruzime 138

Major împreună cu un minor 34

Metode/mijloace periculoase 46

Profitarea de vulnerabilitatea victimei 49

Intoxicația preordinată a criminalului 6

7.5. Cadrul animat în care a fost săvârșită fapta

Perioada 2011-2015

Grup martori Număr cazuri

Fără martori 1.182

Cu martori 1.348

Perioada 2011-2015

Atitudinea martorilor Număr martori

Indiferență 116

Contemplativă/expectativă 159

Încurajare 46

Aplanare verbală 513

Aplanare prin imobilizare 353

Acordare ajutor 838

Imposibilitate de a interveni 536

Alte situații (frica de criminal, anunțarea autorităților etc.) 38

  1. Date despre victimă

8.1. Vârsta

Cea mai fragedă victimă este aceea în vârstă de 2 zile, iar cea mai vârstnică, persoană de 99 de ani.

8.2. Sexul

Și în cazul victimelor, sexul masculin (2.069) îl predomină pe cel feminin (648).

8.3. Domiciliul

La fel ca în cazul criminalilor, se regăsește o pondere importantă a victimelor care își au domiciliul în mediul rural (1.873 față de 844 în cel urban).

8.4. Antecedente penale

Situația antecedentelor penale este următoarea: fără asemenea antecedente – 2.528 de victime; cu antecedente – 189 de victime, din care 10 pentru nerespectarea relațiilor privind conviețuirea socială.

8.5. Starea civilă

În perioada analizată, 992 de victime erau necăsătorite, 912 victime figurau căsătorite, 173 de victime erau divorțate, 285 de victime rămăseseră văduve, iar 355 de victime trăiau în concubinaj.

8.6. Cetățenia

2.715 victime aveau cetățenia română, iar numai două, o altă cetățenie.

8.7. Nivelul de instruire

Situaţia pregătirii profesionale este următoarea:

Perioada 2011-2015

Nivelul de şcolarizare Număr victime

Analfabet 69

Primar 784

Gimnazial 1078

Profesional 331

Liceal 339

Postliceal 14

Superior 58

Nu este cazul (vârsta

mai mică de 7 ani) 44

8.8. Ocupația

În perioada analizată, ocupația victimelor rezultă din tabelul următor:

Agricultor 525

Pensionar 486

Muncitor necalificat 98

Muncitor calificat 71

Student 18

Elev 76

Lucrător agricol 84

Casnic 134

Şofer 20

Întreprinzător particular 32

Lucrător în comerţ 40

Funcţionar 17

Specialist cu studii superioare 6

Militar 5

Altă ocupaţie (polițist, agent de pază, zilier, cioban etc.) 99

Fără ocupaţie 936

Nu este cazul (vârsta mai mică de 7 ani) 44

8.9. Consumul de alcool

1053 de victime consumaseră alcool, iar 1.069, nu. Însă 595 de victime consumaseră alcool împreună cu agresorii lor.

8.10. Atitudinea victimei

Perioada 2011-2015

Atitudinea victimei Număr

Provocatoare 219

Ripostă 454

Evitarea conflictului 639

Aplanarea conflictului 180

Imposibilitatea de manifestare 1.225

8.11. Relația victimei cu criminalul

8.11.1. Relații de rudenie sau prin alianță

Perioada 2011-2015

Relații de rudenie sau prin alianță

Număr victime

Mamă 62

Tată 91

Fiu/fiică 105

Frate/soră 124

Bunic/bunică 19

Soț/soție 195

Socru/soacră 18

Ginere/noră 10

Cumnat/cumnată 30

Alte situații (unchi, mătușă, nepot etc.) 14

Nu se află în relații 2049

Așa cum se vede din tabelul de mai sus, violența domestică se află la un nivel ridicat (668 de victime).

8.11.2. Relații de fapt sau legale

Perioada 2011-2015

Relații de fapt sau legale Număr victime

Concubin/concubină 144

Prieten/prietenă 139

Vecin/vecină 203

Coleg/colegă de școală 3

Coleg/colegă de serviciu 55

Simple cunoștințe 517

Alte situații (fiul concubinei, om al străzii, angajat al criminalului etc.) 24

Nu se află în relații 1.632

8.12. Zodia

Și între zodiile victimelor există diferențe minore, după cum rezultă mai jos:

46 Potrivit art. 3 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare), prin violenţă domestică se înțelege ,,orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima”.

Articolul 5 din legea sus-menționată are următorul conținut:

,,(1) În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:

  1. a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;
  2. b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii;
  3. c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;
  4. d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului;
  5. e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

(2) În sensul prezentei legi prin victimă se înţelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme de violenţă prevăzute la art. 4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă.”

Perioada 2011-2015

Zodia Număr victime

Vărsător 187

Pești 170

Berbec 160

Taur 166

Gemeni 190

Rac 188

Leu 213

Fecioară 192

Balanță 168

Scorpion 139

Săgetător 129

Capricorn 158

Cele mai afectate victime se situează în zodia Leului.

Sursa Stiripesurse.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...