// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
Festivalul Roman Apulum - 2019

AJOFM Alba: Ucenicia la locul de muncă. Detalii despre contract și beneficiile angajatorilor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba a transmis informații legate de ucenicia la locul de muncă.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani și este reglementată Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

Contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie – este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată; în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

– resurse proprii ale angajatorilor;

– sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

– fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj;

– alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

Încheierea convenției cu AJOFM Alba

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie.

Convenţia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.

Susţinerea şi promovarea examenul de absolvire, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională

– se realizează în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu recunoaștere națională.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Alba, prezentând următoarele documente:

  1. a) actul de identitate, în original şi în copie;
  2. b) actele de studii și de calificare, în original și copie;
  3. c) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale;

Solicitarea privind participarea la un program de ucenicie

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Alba o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/811470  sau  e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419