25 februarie| Ședința CJ Alba: Aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și a Planului de menținere a calității aerului în Județul Alba 2021 – 2025, pe ordinea de zi

25 februarie| Ședința CJ Alba: Aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și a Planului de menținere a calității aerului în Județul Alba 2021 – 2025, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 25 februarie 2021. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și a Planului de menținere a calității aerului în Județul Alba 2021 – 2025.

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba din data de 28 ianuarie 2021
Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

ELIT

2. Proiect de hotărâre nr. 25/11 februarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

3. Proiect de hotărâre nr. 26/11 februarie 2021 privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre nr. 27/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 107A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – Limită Judeţul Hunedoara, ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului

ADEZIUNE PLUS

5. Proiect de hotărâre nr. 28/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Păgida – Gâmbaş – Aiud (DN 1), ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre nr. 29/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 107G: DJ107D (Ocna Mureş)-Noşlac-Căptalan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-Limită Judeţul Mureş, ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre nr. 30/11 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri si sport

8. Proiect de hotărâre nr. 31/12 februarie 2021 privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în Judeţul Alba 2021 – 2025
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură si mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

9. Proiect de hotărâre nr. 32/16 februarie 2021 privind completarea componenţei Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu si administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică si apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri si sport

10. Proiect de hotărâre nr. 33/16 februarie 2021 privind aprobarea declasării şi radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba a drumului judeţean DJ 107N: DN 1 – Miraslău – Cicău
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

11. Proiect de hotărâre nr. 34/16 februarie 2021 privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus, Judeţul Alba , finanţat în cadrul Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ103E: DN1 – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIŢA – GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018
Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

12. Proiect de hotărâre nr. 35/16 februarie 2021 privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ103E: DN1 – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIŢA – GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

13. Proiect de hotărâre nr. 36/16 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – înscris în CF nr. 89582 Alba Iulia cu nr. cad/topo 985/1/1, casă cu 8 camere şi verandă – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 12, judeţul Alba
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

14. Proiect de hotărâre nr. 37/16 februarie 2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2021- 2022
Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport

15. Proiect de hotărâre nr. 39/17 februarie 2021 privind aprobarea Strategiei Judeţene a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor sociale 2021 – 2025
Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educaţie, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri şi sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituţională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură şi mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

16. Proiect de hotărâre nr. 40/17 februarie 2021 pentru aprobarea modificării articolului nr. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul judeţean DJ 107D: Unirea II (DN 1) – Ocna Mureş – Vama Seacă – Fărău – Silea – limita jud. Mureş, situat în intravilanul localităţii Fărău, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere şi modernizare
Iniţiator: Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiţii şi lucrări publice, mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

17. Proiect de hotărâre nr. 41/17 februarie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Iniţiator: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administraţie publică locală, etică şi apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecţie socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

18. Raportul anual 2020 de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba
Prezintă: Dumitrei Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

19. Raportul anual 2020 de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 2020
Prezintă: Fracea Valentin Ioan – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

20. Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2021
Prezintă: Albani Rocchetti Simone, Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Alba

21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

UPDATE FOTO| INCENDIU VIOLENT în Bistra: Pompierii intervin la stingerea focului la acoperișul unei case

Un incendiu a izbucnit astăzi, 27 februarie, în jurul orei 19:00, în localitatea Bistra, acoperișul unei case luând foc. Potrivit… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro