1500 de lei, valoarea amenzilor aplicate de ITM Alba în perioada 9-13 iulie 2018, pentru munca la negru

Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2018, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, prevede că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, motiv pentru care, atât la nivel naţional, cât şi în plan teritorial, s-a decis organizarea unei Divizii de Control Muncă Nedeclarată, formată din inspectori de muncă cu experiență în domeniul relațiilor de muncă și care acționează zilnic pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. În acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru”, echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren de către cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, primind sprijin logistic precum şi protecţie adecvată din partea acestora.

ELIT

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09–13.07.2018,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Mihail David - 2020

Total unităţi controlate: 45

Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 1053

Din care – femei : 345

 • Tineri sub 18 ani – 2

Număr deficienţe constatate:  48

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” : 1

Valoarea amenzilor aplicate : 1.500 lei;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  2 ;

 • 1 Amenda in cuantum de 1.500 lei;
 • 1 Avertisment;

Entităţi sancţionate pentru muncă nedeclarata : 1

 Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:          31

Număr deficienţe constatate: 54

Număr de măsuri dispuse  :   54

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:  9  din care:

                                   -9 avertismente;

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...