ZONĂ de AGREMENT de peste 8.000 mp la Ampoița, Pârâul Corbului. Ce va cuprinde viitoarea zonă de relaxare

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
ZONĂ de AGREMENT de peste 8.000 mp la Ampoița, Pârâul Corbului. Ce va cuprinde viitoarea zonă de relaxare

Primăria comunei Meteș va amenaja o zonă de agrement în localitatea Ampoița, proiectul fiind realizat în zona Pârâului Corbului și va deveni o atracție pentru locuitorii comunei și ai localităților învecinate.

Prin realizarea investiției publice se preconizează a se dezvolta o zona de agrement multifuncționala cu funcțiuni de picnic si relaxare, contribuind prin aceasta si la atingerea unuia din obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Metes 2014-2025 , respectiv “1.2 – Exploatarea economica a cadrului natural” cu sub-obiectivul “1.2.1 – Amenajarea de zone de picnic in pădurile cu potential turistic ridicat”.

ELIT

Terenul pe care va fi amplasata investiția are o suprafața totala de 16 258 mp, situat in intravilanul localității Ampoita, Județul Alba, pe un teren aflat in proprietatea privată a comunei Meteș întăbulare, drept de proprietate, cu titlul cumpărare, cotă actuală de 1/1 părți.

Terenul este localizat pe raza localității Ampoita, Com. Metes, jud. Alba, si este situat intre DC 68 si Pârâul Ampoita. Suprafața terenului este de 16 258 mp, si are o forma alungită.Proiectul este implementat de către Primaria comunei Metes care dorește sa transforme actualul spațiu intr-o zona de destindere, odihna, promenada si in special amenajarea a unui teren sport multifunctional, seturi barbeque pentru picnic in condiții igienice si civilizate dotate cu mese băncuțe si coșuri de gunoi, spatiii de joaca, chioșc odihna (umbrar), unde locuitorii satului Ampoita si turiști sa vina sa se recreeze cu plăcere. Terenul nu este inclus pe listele monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora.

Prin tema de proiectare se solicită amenajarea unei zone de agrement in localitatea Ampoita, in vederea reabilitării zonelor verzi si a imbunatatirii accesului populației , a turiștilor pe valea Ampoitei, zona cu potential turistic ridicat.

Amenajarea va consta din:

>Curatarea terenului, defrișări, curățări de vegetație spontana
>Lucrări de terasamente pentru aducerea la cota terenului sistematizat;
>Parcare auto cu 32 de locuri amenajata cu sort de andezit, delimitate cu borduri din beton
>Alei auto/pietonale amenajate cu sort de andezit cilindrat- 2048mp si borduri din beton-227ml
>Zona verde constând din suprafața gazonata plantata cu arbori si arbuști pretabili zonei
>Amplasarea a 6 banei de odihna
>Amplasarea a 6 coșuri de gunoi
>Amplasarea unei mese de sah realizata din beton turnat
>Amplasarea unui chioșc tip umbrar octogonal din lemn lăcuit, construcție prefabricata ce se va achiziționa de la un furnizor specializat S= 21 mp
>Amplasarea a 12 barbeque constând din grătarul prefabricat din elemente de beton turnat, o masa si cate doua banei de lemn lăcuite , ce se vor achiziționa de la un furnizor specializat
>Un miniteren sportiv multifunctional de fotbal si tenis (40X20m) cu suprafața de 800 mp realizata din rulou de gazon, împrejmuit cu gard metalic cu inaltimea de 4m ,L =120ml avand dimensiunile minime impuse de standardul de construcție a terenurilor de minifotbal
>Un loc de joaca pentru copii cu nisip, dotat cu un topogan, 2 căluți si un carusel , S=432 mp.
>Vestiar cu structura din lemn S construita = 83,64mp

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419