VIDEO, UPDATE. Ședință la Consiliul Județean Alba: Modernizare de drumuri, consolidare de poduri, investiții APA CTTA, aprobare buget DPL și Parc Industrial Cugir, între proiecte

Consilierii județeni din Alba s-au întrunit în 22 februarie, de la ora 11.00, în ședință ordinară, ce a avut loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. Pe ordinea de zi s-au aflat 17 proiecte.

UPDATE: Toate proiectele au fost aprobate.

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri

Inițiator: Ceteraş Marius Nicolae, consilier judeţean

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ în municipiul Aiud din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Susˮ

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil „Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” – proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ 705B peste râul Mureş, km. 3+949 localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA S.A. Alba, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2018

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2017

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

 1. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

Prezintă: dr. Teodora Marchidanu – Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 25 ianuarie 2018

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba din data de 1 februarie 2018

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

 1. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Administrator 23 februarie 2018 at 6:37

În atenția președintelui CJ
Contorul APA … din exteriorul scarii este verificat de catre APA …? Se platea foarte multa pierdere de apa rece pana cand APA … a venit si si-a schimbat contorul.
Proiect :verificarea apometrelor APA…la intrarea în scara de bloc să se facă de firme autorizate BRM nu în atelirele proprii ale societății …că oricum în tarif este inclusă și această cheltuială și pierderile tehnologice dar nu și pierderile erorilor de măsurare care sunt suportate de beneficiar …..care plătește și apa de ploaie care se scurge în pâmânt și nu în canal….

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...