Varianta ocolitoare din Zlatna va fi reabilitată și modernizată: Licitația pentru servicii de proiectare, lansată în SEAP

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria orașului Zlatna a lanstat vineri, 13 noiembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice faza DALI, aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare variantă ocolitoare DC78”. Valoarea estimată a investiției este de 87.000 lei, fără TVA.

Drumul se află în proprietatea UAT Oraș Zlatna, fiind drum comunal DC 78. În momentul de față drumul este circulabil, destinat traficului în vederea tranzitării orașului.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Întrucât starea actuala a drumurilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu este una la standarde europene și nu se află în parametrii tehnici corespunzători, precum și nevoia de mobilitate a cetățenilor cât și beneficiile pe termen scurt, mediu și lung a unei infrastructuri bine puse la punct este atât în beneficiul cetățenilor cât și a mediului de afaceri dar și a Unității Administrativ Teritorială, realizarea actualului proiect este una de o importanță majoră.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

1. destinaţie şi funcţiuni: drum public destinat traficului greu care tranzitează orașul Zlatna și deservirea riveranilor cu acces direct sau indirect din străzile adiacente.

2. caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

-refacere/lărgire carosabil;
– intervenție la podurile existente (daca este cazul);
– realizarea trotuare și pistă de biciclete;
– canalizare pluvială subterană;
– marcaj rutier;
– iluminat stradal (se va avea în vedere proiectarea cu rețea electrică îngropată).

3. nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare – conform reglementărilor în vigoare și a condițiilor impuse prin ghidurile specifice.

4. număr estimat de utilizatori;

5. durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

– nevoi/solicitări funcţionale specifice;

– corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

– stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419