Transport public ecologic în municipiul Aiud: Licitație de peste 700.000 de lei pentru proiecte tehnice și studii

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Proiectul „Transport public Ecologic in Municipiul Aiud” se dezvolta in contextul in care in zona Municipiului Aiud se confrunta cu un nivel de poluare crescut, un sistem de transport public realizat cu mijloace de transport invechite, un nivel al traficului foarte ridicat care impieteaza asupra fluiditatii transportului in Municipiului Aiud.

Având în vedere că transporturile constituie un sector economic-cheie (cu o valoare adăugată brută de 4,8 % sau 548 de miliarde EUR pentru toate cele 28 de țări ale UE), care asigură peste 11 milioane de locuri de muncă în Europa, precum și măsurile întreprinde de Comisia Europeană care își propune să dezvolte și să promoveze politici de transport eficiente, sigure și durabile, să creeze condițiile necesare pentru o industrie competitivă, care să genereze locuri de muncă și prosperitate, modernizarea strazii Pandurilor (din localitatea Magina) dar si a drumului de acces catre locatia viitorului depou e necesară atât în vederea asigurării mobilității localnicilor cât și în vederea asigurării unei rețele de transport rutier sigure și operaționale.

ELIT

In prezent, la nivelul Municipiului Aiud, nu putem vorbi de un sistem de transport integrat atractiv care sa constituie o imbinare armonioasa intre diferite moduri alternative de transport: -transportul public – vehicule individuale, vehicule pe doua roti, deplasari pietonale.

Prezentul proiect este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în zonele urbane, al cărei obiectiv îl reprezintă marirea accesibilității și mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Achiziția de servicii pentru elaborarea PT +DDE si asistenta tehnica cuprinde realizarea PT + DDE (inclusiv documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC pentru obiectivul de investiții cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud”, Cod SMIS 121926”.

Acesta va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare este de 743.000 lei, dintre care:

Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si detalii de executie: 65.000,00 lei fara TVA

Proiect tehnic, Detalii de Executie: 400.000,00 lei fara TVA

Asistenta tehnica din partea proiectantului: 278.000 lei fara TVA

Dezvoltarea serviciului de transport public în municipiul Aiud ca urmare a identificării principalelor probleme de mobilitate, satisfacere a nevoilor de deplasare a populației dar și nevoie de reducere a poluării fonice și a aerului va permite atât creșterea performanței serviciului de transport, îmbunătățirea calității vieții populației cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Prin urmare, oportunitatea și necesitatea dezvoltării transportului public în municipiul Aiud constă în inexistența pe plan local a unui serviciu de transport performat care utilizează autobuze ecologice și sisteme destinate îmbunătățirii și decongestionării traficului în zona urbană.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419