Subiecte Bacalaureat 2015 la matematică: mate-info, științe ale naturii, tehnologic și pedagogic. Subiecte diferențiate pentru absolvenți

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Subiecte Bacalaureat 2015 la matematică – profilurile Matematică-Informatică, Ştiinţele Naturii, Tehnologic și Pedagogic.

Absolvenții de liceu au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului, potrivit calendarului publicat de MECS.

ELIT

Subiecte matematică informatică:

subiecte BAC01

subiecte BAC02

Subiecte tehnologic:

subiecte BAC01

subiecte BAC02

Subiecte științe ale naturii:

subiecte BAC03

subiecte BAC04

Subiectele și baremele de corectare la BAC 2015 matematică și istorie

În 29 iunie absolvenții au susținut proba la limba și literatura română, iar în 30 iunie, cei aparținând minorităților naționale, au susținut proba la limba și literatura maternă. Proba la alegere a profilului și specializării are loc în 3 iulie: fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real; geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenţii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Bacalaureat 2015 se desfăşoară în 520 de centre de examinare şi 146 de centre de evaluare.  De asemenea, ministrul a anunţat că lucrările de la Bacalaureat 2015 vor fi corectate în alt judeţ decât în cel în care este susţinut examenul. Ca urmare, perioada de corectare a lucrărilor va fi prelungită cu o zi. Elevii vor afla primele rezultate pe 7 iulie, şi nu pe 6 iulie, aşa cum era prevăzut iniţial. În județul Alba sunt 13 centre de examinare.

Examenul de bacalaureat național – 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

pilu 2 iulie 2015 at 21:56

Cu asa subiecte cum sa nu treci ! Deageaba sunt la mate-info ca su biectele sunt cele mai usoare din ultimii ani.

Comentariile sunt oprite