Studii de fezabilitate, consultanță și analiză pentru restaurarea Muzeului „Ioan Raica” din Municipiul Sebeș. Licitația, lasantă în SEAP

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria Municipiului Sebeș dorește reabilitarea Muzeului „Ioan Raica”, din municipiu, lansând în SEAP o licitație pentru studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize, în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și punere în valoare Casa Zăpolya – Muzeul Municipal „loan Raica”, Municipiul Sebeș”. Valoarea totală estimată a investiției este de 160.000 de lei.

Clădirea datează de la cumpăna secolelor XIV și XV, devenind la scurt timp, după edificare, un mic palat care a găzduit, ocazional, lucrările Dietei ardelene, precum și înalți oficiali ai regatului maghiar, ai voievodatului și, ulterior, ai principatului Transilvaniei. La începutul secolului al XVI-lea clădirea avea un plan aproape pătrat, iar pe parcursul aceluiași veac, dar și pe al celui următor, a suferit o serie de reparații și de transformări, fațada nordică fiind înzestrată cu o loggia. în secolele XVIII și XIX lucrările au continuat, clădirea fiind extinsă spre sud, ocazie cu care i-a fost fost refăcută fațada principală.

USR - Alegeri parlamentare 2020

În această clădire a locuit, între 1531 și 1540, unul din regii Ungariei, loan Zâpolya. De asemenea, edificiul în discuție a găzduit lucrările mai multor diete, în care au fost luate hotărâri importante pentru Transilvania, la cea din 1659 adoptându-se și prima stemă a Principatului Transilvaniei.

Muzeul din Sebeș a fost înființat în anul 1951, cu titulatura de muzeu mixt, fiind deschis pentru vizitatori în anul 1956. Un merit deosebit în ridicarea prestigiului și sporirea colecțiilor l-au avut Ion Berciu și, mai ales, loan Raica, fondatorul muzeului și colecționar. Din anul 1997, muzeul este arondat Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, iar în toamna anului 2001 și-a schimbat titulatura în Muzeul Municipal „loan Raica”.

Muzeul Municipal „loan Raica” adăpostește importante colecții de arheologie, istorie, artă, etnografie, etnografie africană și științele naturii.

Imobilul se află în stare de degradare atât la interior, cât și la exterior, fiind necesară îmbunătățirea funcțiunilor, cu respectarea și conservarea elementelor de ornamentică, astfel, se impune restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a acestui monument istoric – Casa Zâpolya – Muzeul Municipal „loan Raica”.

Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a obiectivului de investiții, va cuprinde cel puțin următoarele categorii de lucrări:

 • consolidarea elementelor structurale ale construcției și asigurarea elementelor nestructurale, în conformitate cu concluziile Raportului de Expertiză Tehnică și a Studiului biologic pentru elementele de lemn;
 • refacerea elementelor deteriorate ale șarpantei și a învelitorii, în conformitate cu concluziile Raportului de Expertiză Tehnică și a Studiului biologic pentru elementele de lemn;
 • înlocuire instalații electrice existente, în conformitate cu concluziile Raportului Expertizei instalațiilor electrice;
 • executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului și stilului arhitectural al clădirii monument istoric, inclusiv punerea în valoare a clădirii;
 • restaurarea tâmplăriei din lemn, dacă este cazul, sau înlocuirea acesteia;
 • refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii;
 • punerea în evidență a elementelor decorative interioare și exterioare ale clădirii, prin restaurarea acestora, cu păstrarea stilului arhitectural inițial al clădirii și într-o cromatică adecvată, în vederea punerii în valoare a clădirii, conform Studiului istoric și arhitectural, a Studiului de parament;
 • realizarea unei instalații de iluminat arhitectural exterior ambiental și de punere în valoare a clădirii;
 • realizarea de instalații: curenți slabi (cablaj structurat, VOCE/DATE, supraveghere video, rețea tv, sonorizare, control acces, efracție etc.), incendiu, încălzire și climatizare, instalații de ventilare mecanică și condiționare aer;
 • instalație paratrăznet;
 • reamenajare și modernizare cu modificări interioare nestructurale dacă este cazul;
 • amenajarea unui spațiu destinat recepției/punct de informare turistică;
 • crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Lista pentru achiziții de echipare, de finisare și de dotare:

 • echipamente/dotări săli expoziții permanente și temporare;
 • echipamente/dotări sală prezentări;
 • instalarea și configurarea unui sistem audio-video, asistent virtual și hologramă, bilingv română-engleză;
 • rafturi de expunere permanente, expozoare iluminate pentru expoziții, pupitre cu ecrane touchscreen;
 • seturi de birou și echipamente IT în biroul/birourile personalului tehnic;
 • mobilier realizat din lemn cu patină;
 • ecrane LED, laptopuri, instalație de sonorizare etc.

Având în vedere specificul clădirii de muzeu, lista dotărilor va fi elaborată împreună cu reprezentanții beneficiarului, pentru dotările specifice.

Prin realizarea de spații pentru expoziții temporare, va exista o mai mare atracție a publicului pentru vizitarea muzeului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419