Ziarul Unirea

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia achiziționează prin licitație dispozitive medicale pentru blocul operator în valoare de 377.308 lei

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia achiziționează prin licitație dispozitive medicale pentru blocul operator în valoare de 377.308 lei

În sistemul național de licitații a fost inițiată o solicitare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia pentru dispozitive destinate blocului operator cu o valoare totală estimată la 377.308 lei.

Necesarul solicitat de Spitalul Județean în cadrul licitației cuprinde : trusă de bază laparoscopie cu o valoare estimată la 94.117 lei fără TVA, trusă dermatom și mesh graft cu o valoare estimată la 84.033 lei fără TVA, depărtător abdominal cu troliu și cabluri cu o valoare estimată la 85.714 lei fără TVA, trusă cistoscopie adulți  cu o valoare estimată la 36.974 lei fără TVA, ureteroscop semirigid cu accesorii cu o valoare estimată la 76.470 lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitație este de 28.06.2021 ora 15:00.

ELIT

Condiții de participare la licitație:

Cerinta 1: Orice Operator Economic care participă la această procedură trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la excluderea sa din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea 98/2016, conform SUBSECŢIUNII 2: Paragraful 2: Motive de excludere a candidatului/ofertantului art. 164, 165, 167 și 169 și detaliate în DUAE (solicitare) în cadrul părții III – Motive de excludere. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. Toti participantii la procedura (indiferent de calitatea acestora- lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) vor depune odata cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator + documente ( daca este cazul). La solicitarea autorității contractante, doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea ofertelor conform prevederilor art. 173, alin. 1, din Legea nr. 98/2016 și art. 60 din HG nr. 395/2016 i se vor solicita următoarele documente: – prezentarea CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA privind achitarea obligațiilor exigibile către bugetul de stat si către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, șomaj) eliberat de ANAF din care sa reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; – prezentarea CERTIFICATULUI PRIVIND PLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE, eliberat de autoritățile locale din care sa reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul local la momentul prezentării. – CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016; – documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul. Dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor se va realiza pentru toate sediile secundare de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile impozabile şi/sau are obligaţia să solicite înregistrarea a acestora a platitor de impozit pe venituri din salarii), conf. Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, reactualizată. Operatorii economici care se înregistrează cu debite la bugetul de stat si/sau cel local vor fi excluși din procedura de achiziție, cu respectarea prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care se încadrează la disp. art. 166, alin. 2, nu vor fi excluși din procedura de achiziție. Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. 1.Operatorii economici (ofertanți/terți susținători/subcontractanți) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesio-nala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 2. Dovada avizarii functionarii unitatii pentru activitati de import si distributie dispozitive medicale pentru produsul ofertat prin prezentarea Avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii – copie. Actul normativ care impune obligativitatea acestei avizari: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 652/28 august 2015 ( Titlul XX Dispozitive medicale – art. 924 – 941). Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul aSociat / tertul sustinator /subcontractantul va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC, avize functionare, autorizatii (dupa caz), sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode Preşedintele PNL Sălaj, Lucian… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate Scurgeri importante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții Un bărbat din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Rezultate LOTO, 25 iulie 2021: Care sunt numerele extrase la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40 și Noroc

Astăzi, 25 iulie, au loc noi tragerile la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei O turistă adolescentă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de cursuri”

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MARȚI| Începe înscrierea pentru granturile HoReCa: În ce va consta ajutorul de stat?

Începând de marți, timp de douăzeci și două de zile calendaristice de la demararea înscrierilor, persoanele juridice și persoanele fizice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro