Rămâi conectat

Ştirea zilei

Soluție DEFINITIVĂ în Dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri” pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia

Publicat

în

Joi, 23.02.2017, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat decizia în urma judecării în apel a dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea Dosarul prostituate pentru VIP-uri”.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011 pe care a desfiinţat-o în parte.

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Electrica Furnizare Discount

Conţinutul dispozitivului deciziei penale a Curţii de Apel Alba Iulia din 23.02.2017 (publicat şi pe portalul instanţei):

”Admite apelul declarat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011.

Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul:

– soluţiei pe latură penală aplicate inc. Muntean Nicolae Viorel,

– a omisiunii reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. c C.pen. inculpaţilor: Lupu Gheorghe şi Decean Nicolae cu privire la infracţiunea prev de art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.a teza 1 şi lit. b pct.2, 4, 9 şi 12 din Legea nr. 39/2003,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Decean Nicolae și a modului de individualizare judiciară a pedepsei aplicate pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal,

– a omisiunii reținerii circumstanței atenuante prev. de art.74 lit.(c C.pen. 1969   inc. Vulpe Vasile Claudiu cu privire la infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) şi art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material)

– a greșitei rețineri în sarcina inc. Cîmpean Darius Mihail a infracțiunii de trafic de minori aferentă lunii august 2010 și a modului de individualizare judiciară a pedepsei față de acest inculpat,

– a individualizării judiciare a pedepsei aplicate inculpatei Hancheş Gianina Viorela și modului de executare a pedepsei,

– existența autorității de lucru judecat în ceea ce privește infracțiunile de lipsire de libertate și șantaj în dauna părții vătămate M.G. față de inculpații Suciu (fost Roșca ) Ioan, Șchiop Teodor Victor,

– a greșitei aplicări a dispozițiilor art. 61 C.pen. 1969 față de inculpatul Hancheş Raul Nicolae,

– a soluției pronunțate față de inc. Bakai Gabriel Antoniu cu privire la infracțiunea de distrugere și a individualizării judiciare a pedepsei la momentul efectuării concursului de infracțiuni,

– a modului de individualizare judiciară a executării pedepsei față de inculpatul Şerpu Petru,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inculpatului Cîndea Sergiu Andrei,

– a perioadei arestului dedusă inc. Șchiop Teodor Victor, Bakai Gabriel Antoniu, Suciu (fost Roșca) Ioan Nicolae, Cîndea Sergiu Andrei, Decean Ioan Nicolae, Lupu Gheorghe, Șerpu Petru, și Vulpe Claudiu din pedepse ,

– a pedepsei rezultante din efectuarea concursului de infracțiuni inculpatului Pârvu Dorin Mihai,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Şchiop Teodor Victor și a modului de individualizare judiciară a pedepsei rezultante în urma efectuării concursului de infracțiuni față de același inculpat,

– a cuantumului cheltuielilor judiciare aferente fazei urmăririi penale față de inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan şi, rejudecând cauza în aceste limite:

*În baza art. 16 lit.(f teza II C.pr.pen. încetează procesul penal împotriva inculpatului Muntean Nicolae Viorel zis Niki, decedat la data 06.04.2016, acuzat de comiterea infracţiunilor de sprijinire grup infracţional organizat (…); trafic de minori în formă continuată (…) (3 acte materiale); proxenetism în formă continuată, (…) (2 acte materiale). Menţine dispoziţia de confiscare de la inculpatul Muntean Nicolae Viorel a sumei de 2.500 euro (…) şi de plată a cheltuielilor judiciare efectuate de stat la urmărire penală şi instanţa de fond.

*Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Decean Nicolae în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, rap. la art. 2 lit. a teza 1 şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Decean Nicolae în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Decean Nicolae (…) de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare (…). Menține pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…). Schimbă încadrarea juridică (…) și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de: – 20 de zile închisoare. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului (…) de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare. Menține pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat (…). Contopește pedepsele (…) în pedeapsa cea mai grea de: – 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…). (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 01.11.2011.

*Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inc. Lupu Gheorghe în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 NCP rap. la art. 37 lit. b Cod penal 1969. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Lupu Gheorghe în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Lupu Gheorghe pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. b C.pen. 1969 de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare prin reținerea și a prevederilor art. 74 lit.(c C.pr.pen. și art. 76 C.pen. 1969. Menține pedeapsa complementară de 2 ani , constând în interzicerea drepturilor (…). Menține celelalte pedepse aplicate de instanța de fond. (…) contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de: 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969. (…) În baza art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 10.03.2011. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

*(…) achită inc. Cîmpean Darius Mihail pentru acuzația comiterii infracțiunii de trafic de minori, (…) va aplica inculpatului Cîmpean Darius Mihail, pedeapsa de 1 an închisoare. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 Cod penal din 1969. În baza art. 81 alin1 și 5 și art. 71 alin.5 Cod penal 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 82 Cod penal 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

*(…) condamnă inculpata Hancheş Gianina Viorela, la 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism în formă continuată (2 acte materiale), (…) și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit (…) Atrage atenţia inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Menține soluția de achitare a aceleiași inculpate pentru infracțiunea de prostituție.

*Descontopește pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare (…) şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) aplicată inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae zis Johny în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. (…) încetează procesul penal împotriva inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae cu privire la infracțiunile prev. de art. 189 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal 1969 și art. 194 alin. 1 Cod penal 1969 în dauna părții vătămate M. G., efect al autorității de lucru judecat prin efectul deciziei penale nr. 900/A/19.10.2016 a Curții de apel Alba Iulia pronunțată în dosar penal nr. 499/176/2014. Menține celelalte pedepse aplicate inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae de: 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare (…) şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare (…) contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea de: 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Descontopește pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Menține pedepsele aplicate de judecătorul instanței de fond inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu, respectiv: – pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…); – pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…); – pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului (…); – 3 ani închisoare aplicată inculpatului (…). În temeiul art. 61 Cod penal 1969 revocă restul de pedeapsă de 1.027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba față de fiecare dintre pedepsele aplicate în prezenta cauză. (…) contopește pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…), contopește pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…) contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului (..) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. (…) contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată (…) 1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. (…) 1969 contopește pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…), la care adaugă un spor de pedeapsă de 6 luni închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa principală de 5 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…). Constată că inculpatul s-a sustras de la urmărire penală și judecată în prezentul dosar iar prin încheierea nr. 28/20.11.2010 acesta a fost arestat preventiv în lipsă, fiind emis în prezent mandat european de arestare preventivă și mandat de urmărire internaţională.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Bakai Gabriel Antoniu zis Gabi în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea drepturilor (…); 5 ani închisoare aplicată (…); 7 ani închisoare (…) va contopi pedepsele aplicate în: pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011. (…) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare şi a celei accesorii aplicate inculpatului Şerpu Petru zis Giovani pe durata unui termen de încercare de 5 ani (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 24.03.2011.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Cîndea Sergiu Andrei în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: – 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); – 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); – 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea interzicerea drepturilor (…); – 4 ani închisoare (…) va contopi toate pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de: – 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…)  deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Pârvu Dorin Mihai și le repune în individualitatea lor. Menține pedepsele aplicate acestui inculpat potrivit normei penale în vigoare la acest moment în raport de dispozițiile art. 5 .pen., respectiv pedepsele de: 3 ani închisoare (…); 3 ani închisoare (…); 2 ani închisoare (…) contopește pedepsele aplicate în pedepsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor (…). Conform art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen. adăugă restul de pedeapsă de 1054 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 6/2004 a Tribunalului Alba în dosar nr. 6857/2003, inculpatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă de: – 4 ani şi 8 luni și 1054 zile închisoare (…) şi 1 an interzicerea drepturilor (…).

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Șchiop Teodor Victor și le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de pedeapsă aplicat în urma efectuării concursului de infracțiuni. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 5 ani închisoare (…); 7 ani închisoare (…); 7 ani închisoare (…) contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Reţine incidenţa și a prevederilor art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Vulpe Vasile Claudiu în cadrul infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) și art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material). Menține pedepsele aplicate acestui inculpat și pedeapsa rezultanta în urma efectuării concursului de infracțiuni. Conform art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 20.06.2011.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligați la instanța de fond inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan pentru faza urmăririi penale, astfel:

– Şerpu Petru – 15.834 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii;

– Cernea Ştefan – 5.278 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

Respinge ca nefondate apelurile declarate de inc. Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi împotriva aceleiași sentințe penale.

În baza art. 275 alin.2 și 4 C.pr.pen. va obliga inculpații-apelanți Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi să achite statului câte 500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 275 alin.3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 C.pr.pen.:

Suma totală de 1.560 lei reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați inc. Cîndea Sergiu Andrei, Pârvu Dorin Mihai și Șchiop Teodor Victor, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Suma totală de 1.755 lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați părților vătămate, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Suma totală de 1.560 lei, reprezentând onorariul parțial al apărătorilor din oficiu pentru restul inculpaților, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data de 23.02.2017”.

Reamintim că în acest dosar procurorii DIICOT Alba au trimis în judecată 22 de persoane, în anul 2011. Infracţiunile pentru care au fost judecate acestea sunt dintre cele mai grave: instigare şi constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, şantaj, tâlhărie, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere, proxenetism, prostituţie. Printre clienţii grupării s-au aflat și persoane importante din sfera administraţiei şi politicii judeţene, ale căror nume nu au fost făcute publice.

CITEȘTE ȘI: Minorele traficate în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri” erau răpite şi drogate

O parte dintre inculpați și-au primit pedepsele mai repede, fiind judecați în dosare disjunse, după ce și-au recunoscut faptele. Este și cazul patronului italian al grupului de firme Pomponio, Luca Anversa, care a fost condamnat, la prima instanță, la 1 an de închisoare cu suspendare pentru instigare la şantaj în formă continuată, sau a altor trei inculpați – Ioan Răşinariu şi Viorel Gheorghe Toma (acuzaţi tot de instigare la şantaj, la 1 an de închisoare cu suspendare) și Alin George Dura, judecat pentru trafic de minori în formă continuată, condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare cu detenţie.

Publicitate

Ştirea zilei

Începutul anului universitar 2021-2022 la UAB: Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 4 octombrie, în Piața Cetății

Publicat

în

Începutul anului universitar 2021-2022 la UAB: Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 4 octombrie, în Piața Cetății

Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2021-2022 se va organiza în data de 4 octombrie 2021, ora 12.00, în Piața Cetății din fața Universității.

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, purtarea măștii este obligatorie, toți participanții sunt rugați să respecte distanțarea de aprox. 1.5 m, să evite aglomerația și să urmeze recomandările privitoare la activitățile în grupe restrânse, pe specializări, ulterioare festivității.

CITEȘTE ȘI: Cum se vor desfășura cursurile pentru studenții universității din Alba Iulia. Ce specializări vor merge FIZIC în bănci

În funcție de evoluția situației epidemiei de Covid-19, vor fi anunțate din timp eventualele modificări organizatorice.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Ştirea zilei

Cum se vor desfășura cursurile pentru studenții universității din Alba Iulia. Ce specializări vor merge FIZIC în bănci

Publicat

în

Cum se vor desfășura cursurile pentru studenții universității din Alba Iulia. Ce specializări vor merge FIZIC în bănci

Studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se vor putea reîntoarce în format fizic în bănci pentru noul an universitar, după un an ținut exclusiv în mediul online.

Daniel Breaz, rectorul universității, a transmis pentru ziarulunirea.ro următoarele aspecte: „ Intenționăm ca la data de 1 octombrie, cursurile să fie desfășurate în format fizic.

Sperăm și suntem încrezători că vom avea bucuria că ne vom vedea față în față cu studenții noștri, atât cu bobocii, cât și cu cei din anii mai mari. Dar, în funcție de evoluția pandemiei, vom lua anumite decizii la momentul potrivit.

Electrica Furnizare Discount

Totuși, sper că vom avea libertatea de a ține cursurile, laboratoarele, seminariile, lucrările practice, într-un format față în față, fizic, pentru că așa este normal și așa ni se pare normal să aibă loc pregătirea studenților.”

De asemenea, Daniel Breaz a mai spus că festivitatea de începere a noului an universitar va avea loc în data de 4 octombrie, la ora 12.

Prin hotărârea Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 15 septembrie 2021, s-a aprobat SCENARIUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022, după cum urmează:

– licență:

· formații de studii cu peste 80 de studenți – sistem online (cursuri);

· formații de studii sub 80 de studenți – față în față (cursuri, seminarii, cursuri practice, laboratoare);

– masterat – sistem online – cu recomandarea organizării de întâlniri fizice periodice față în față;

– doctorat – față în față / sistem online.

Modalitățile concrete pentru fiecare activitate didactică (seminarii, cursuri, alte activități), programarea acestora în funcție de specializări (orarele) și alte detalii vor fi comunicate ulterior, după primirea avizului DSP Alba.

Activitățile de mai sus sunt reglementate de prevederile art. 7, al (2) și (3) ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 141/2020 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Citește mai mult

Ştirea zilei

OFICIAL| 4.441 de cazuri noi de COVID-19 și 71 de decese, în România, în ultimele 24 de ore. 741 de oameni internați la ATI

Publicat

în

Joi, 16 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România.

Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.073.552 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Electrica Furnizare Discount

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 21840 39 0,76
2. Arad 24614 115 0,92
3. Argeș 28197 42 0,58
4. Bacău 27593 77 1,01
5. Bihor 30082 82 0,67
6. Bistrița-Năsăud 13173 82 1,93
7. Botoșani 15044 76 1,13
8. Brașov 44728 87 0,80
9. Brăila 13641 37 0,38
10. Buzău 13021 33 0,41
11. Caraș-Severin 12115 41 1,01
12. Călărași 10792 65 0,95
13. Cluj 60308 171 1,72
14. Constanța 45033 212 1,37
15. Covasna 8678 13 0,25
16. Dâmbovița 23229 53 0,63
17. Dolj 28231 202 1,23
18. Galați 28794 85 0,94
19. Giurgiu 11613 40 1,19
20. Gorj 9637 42 0,62
21. Harghita 8543 31 0,37
22. Hunedoara 23623 57 0,71
23. Ialomița 11200 22 0,72
24. Iași 44335 169 0,88
25. Ilfov 47455 246 2,14
26. Maramureș 21973 146 1,76
27. Mehedinți 8719 35 0,75
28. Mureș 24584 47 0,58
29. Neamț 20073 80 0,96
30. Olt 15400 77 1,00
31. Prahova 36932 114 0,94
32. Satu Mare 14676 107 2,79
33. Sălaj 11377 48 1,07
34. Sibiu 27462 72 0,96
35. Suceava 26250 156 1,33
36. Teleorman 14632 49 1,34
37. Timiș 57316 260 1,93
38. Tulcea 8710 16 0,55
39. Vaslui 16901 101 0,92
40. Vâlcea 16967 54 0,77
41. Vrancea 11241 45 0,82
42. Mun. București 192273 604 1,93
43. Din străinătate** 1291 21
44. Cazuri noi nealocate pe județe

2731* 290
TOTAL 1.135.027 4.441

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 463 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare
1 ALBA 1
2 ARAD 10
3 ARGEŞ 3
4 BACĂU 24
5 BIHOR 3
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 7
7 BOTOŞANI 7
8 BRĂILA 1
9 BRAŞOV 6
10 BUZĂU 10
11 CĂLĂRAŞI 4
12 CARAŞ-SEVERIN 4
13 CLUJ 19
14 CONSTANŢA 14
15 COVASNA 3
16 DÂMBOVIŢA 6
17 DOLJ 25
18 GALAŢI 9
19 GIURGIU 8
20 GORJ 6
21 HARGHITA 5
22 HUNEDOARA 11
23 IALOMIŢA 12
24 IAŞI 15
25 ILFOV 18
26 MARAMUREŞ 0
27 MEHEDINŢI 1
28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 73
29 MUREŞ 3
30 NEAMŢ 11
31 OLT 10
32 PRAHOVA 5
33 SĂLAJ 2
34 SATU MARE 23
35 SIBIU 7
36 SUCEAVA 30
37 TELEORMAN 17
38 TIMIŞ 21
39 TULCEA 3
40 VÂLCEA 10
41 VASLUI 7
42 VRANCEA 9
Total 463

Până astăzi, 35.286 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 15.09.2021 (10:00) – 16.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 71 de decese (35 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Alba, Bihor, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 71 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 ani, 20 la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 la categoria de vârstă peste 80 ani.

66 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.271. Dintre acestea, 741 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 182 sunt minori, 170 fiind internați în secții și 12 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.335.522 de teste RT-PCR și 2.789.771 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.946 de teste RT-PCR (8.610 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.336 la cerere) și 24.450 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 22.230 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.668 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.438 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 326 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.144 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 527 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 15 septembrie, 832 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 199.480 lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.710 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 în Italia, 16.913 în Spania, 198 în Marea Britanie, 129 în Franța, 3.124 în Germania, 95 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 143 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 8 în Bulgaria, 21 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 9 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 2 în Croația și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda, Polonia și Kuweit. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 194 de cetățeni români aflați în străinătate, 37 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran unul în Polonia și unul în Bulgaria, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global:

În intervalul 2 septembrie 2021 – 9 septembrie 2021, au fost raportate 37.305.780 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.

ŢARA
CAZURI
CONFIRMATE DECEDAȚI

Franţa 6.866.856 (+124.368) 115.259 (+1.049)
Regatul Unit 6.978.126 (+246.703) 133.229 (+792)
Spania 4.898.258 (+50.960) 85.147 (+1.001)
Italia 4.585.423 (+55.177) 129.707 (+614)
Germania 4.046.112 (+109.006) 92.498 (+358)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 9 SEPTEMBRIE 2021

CAZURI CONFIRMATE
DECEDAȚI

221.357.113 (+4.067.628) 4.573.597 (+66.209)
* Datele referitoare la numărul persoanelor vindecate, raportate zilnic în mod defalcat pe state și la nivel global, au încetat să fie prelucrate și comunicate de către centrul specializat în agregarea datelor de acest tip, respectiv Johns Hopkins CSSE.
** Datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 2 septembrie 2021 – 9 septembrie 2021.
*** CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare