Soluție DEFINITIVĂ în Dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri” pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia

Joi, 23.02.2017, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat decizia în urma judecării în apel a dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea Dosarul prostituate pentru VIP-uri”.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011 pe care a desfiinţat-o în parte.

ELIT

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Conţinutul dispozitivului deciziei penale a Curţii de Apel Alba Iulia din 23.02.2017 (publicat şi pe portalul instanţei):

Mihail David - 2020

”Admite apelul declarat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011.

Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul:

– soluţiei pe latură penală aplicate inc. Muntean Nicolae Viorel,

– a omisiunii reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. c C.pen. inculpaţilor: Lupu Gheorghe şi Decean Nicolae cu privire la infracţiunea prev de art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.a teza 1 şi lit. b pct.2, 4, 9 şi 12 din Legea nr. 39/2003,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Decean Nicolae și a modului de individualizare judiciară a pedepsei aplicate pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal,

– a omisiunii reținerii circumstanței atenuante prev. de art.74 lit.(c C.pen. 1969   inc. Vulpe Vasile Claudiu cu privire la infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) şi art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material)

– a greșitei rețineri în sarcina inc. Cîmpean Darius Mihail a infracțiunii de trafic de minori aferentă lunii august 2010 și a modului de individualizare judiciară a pedepsei față de acest inculpat,

– a individualizării judiciare a pedepsei aplicate inculpatei Hancheş Gianina Viorela și modului de executare a pedepsei,

– existența autorității de lucru judecat în ceea ce privește infracțiunile de lipsire de libertate și șantaj în dauna părții vătămate M.G. față de inculpații Suciu (fost Roșca ) Ioan, Șchiop Teodor Victor,

– a greșitei aplicări a dispozițiilor art. 61 C.pen. 1969 față de inculpatul Hancheş Raul Nicolae,

– a soluției pronunțate față de inc. Bakai Gabriel Antoniu cu privire la infracțiunea de distrugere și a individualizării judiciare a pedepsei la momentul efectuării concursului de infracțiuni,

– a modului de individualizare judiciară a executării pedepsei față de inculpatul Şerpu Petru,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inculpatului Cîndea Sergiu Andrei,

– a perioadei arestului dedusă inc. Șchiop Teodor Victor, Bakai Gabriel Antoniu, Suciu (fost Roșca) Ioan Nicolae, Cîndea Sergiu Andrei, Decean Ioan Nicolae, Lupu Gheorghe, Șerpu Petru, și Vulpe Claudiu din pedepse ,

– a pedepsei rezultante din efectuarea concursului de infracțiuni inculpatului Pârvu Dorin Mihai,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Şchiop Teodor Victor și a modului de individualizare judiciară a pedepsei rezultante în urma efectuării concursului de infracțiuni față de același inculpat,

– a cuantumului cheltuielilor judiciare aferente fazei urmăririi penale față de inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan şi, rejudecând cauza în aceste limite:

*În baza art. 16 lit.(f teza II C.pr.pen. încetează procesul penal împotriva inculpatului Muntean Nicolae Viorel zis Niki, decedat la data 06.04.2016, acuzat de comiterea infracţiunilor de sprijinire grup infracţional organizat (…); trafic de minori în formă continuată (…) (3 acte materiale); proxenetism în formă continuată, (…) (2 acte materiale). Menţine dispoziţia de confiscare de la inculpatul Muntean Nicolae Viorel a sumei de 2.500 euro (…) şi de plată a cheltuielilor judiciare efectuate de stat la urmărire penală şi instanţa de fond.

*Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Decean Nicolae în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, rap. la art. 2 lit. a teza 1 şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Decean Nicolae în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Decean Nicolae (…) de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare (…). Menține pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…). Schimbă încadrarea juridică (…) și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de: – 20 de zile închisoare. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului (…) de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare. Menține pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat (…). Contopește pedepsele (…) în pedeapsa cea mai grea de: – 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…). (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 01.11.2011.

*Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inc. Lupu Gheorghe în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 NCP rap. la art. 37 lit. b Cod penal 1969. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Lupu Gheorghe în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Lupu Gheorghe pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. b C.pen. 1969 de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare prin reținerea și a prevederilor art. 74 lit.(c C.pr.pen. și art. 76 C.pen. 1969. Menține pedeapsa complementară de 2 ani , constând în interzicerea drepturilor (…). Menține celelalte pedepse aplicate de instanța de fond. (…) contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de: 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969. (…) În baza art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 10.03.2011. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

*(…) achită inc. Cîmpean Darius Mihail pentru acuzația comiterii infracțiunii de trafic de minori, (…) va aplica inculpatului Cîmpean Darius Mihail, pedeapsa de 1 an închisoare. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 Cod penal din 1969. În baza art. 81 alin1 și 5 și art. 71 alin.5 Cod penal 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 82 Cod penal 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

*(…) condamnă inculpata Hancheş Gianina Viorela, la 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism în formă continuată (2 acte materiale), (…) și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit (…) Atrage atenţia inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Menține soluția de achitare a aceleiași inculpate pentru infracțiunea de prostituție.

*Descontopește pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare (…) şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) aplicată inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae zis Johny în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. (…) încetează procesul penal împotriva inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae cu privire la infracțiunile prev. de art. 189 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal 1969 și art. 194 alin. 1 Cod penal 1969 în dauna părții vătămate M. G., efect al autorității de lucru judecat prin efectul deciziei penale nr. 900/A/19.10.2016 a Curții de apel Alba Iulia pronunțată în dosar penal nr. 499/176/2014. Menține celelalte pedepse aplicate inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae de: 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare (…) şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare (…) contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea de: 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Descontopește pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Menține pedepsele aplicate de judecătorul instanței de fond inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu, respectiv: – pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…); – pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…); – pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului (…); – 3 ani închisoare aplicată inculpatului (…). În temeiul art. 61 Cod penal 1969 revocă restul de pedeapsă de 1.027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba față de fiecare dintre pedepsele aplicate în prezenta cauză. (…) contopește pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…), contopește pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (…) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…) contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului (..) cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. (…) contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată (…) 1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. (…) 1969 contopește pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…), la care adaugă un spor de pedeapsă de 6 luni închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa principală de 5 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor (…). Constată că inculpatul s-a sustras de la urmărire penală și judecată în prezentul dosar iar prin încheierea nr. 28/20.11.2010 acesta a fost arestat preventiv în lipsă, fiind emis în prezent mandat european de arestare preventivă și mandat de urmărire internaţională.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Bakai Gabriel Antoniu zis Gabi în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea drepturilor (…); 5 ani închisoare aplicată (…); 7 ani închisoare (…) va contopi pedepsele aplicate în: pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011. (…) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare şi a celei accesorii aplicate inculpatului Şerpu Petru zis Giovani pe durata unui termen de încercare de 5 ani (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 24.03.2011.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Cîndea Sergiu Andrei în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: – 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); – 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); – 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea interzicerea drepturilor (…); – 4 ani închisoare (…) va contopi toate pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de: – 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…)  deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Pârvu Dorin Mihai și le repune în individualitatea lor. Menține pedepsele aplicate acestui inculpat potrivit normei penale în vigoare la acest moment în raport de dispozițiile art. 5 .pen., respectiv pedepsele de: 3 ani închisoare (…); 3 ani închisoare (…); 2 ani închisoare (…) contopește pedepsele aplicate în pedepsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor (…). Conform art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen. adăugă restul de pedeapsă de 1054 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 6/2004 a Tribunalului Alba în dosar nr. 6857/2003, inculpatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă de: – 4 ani şi 8 luni și 1054 zile închisoare (…) şi 1 an interzicerea drepturilor (…).

*Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Șchiop Teodor Victor și le repune în individualitatea lor. Înlătură sporul de pedeapsă aplicat în urma efectuării concursului de infracțiuni. Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare. Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv: 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 7 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor (…); 5 ani închisoare (…); 7 ani închisoare (…); 7 ani închisoare (…) contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor (…) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

*Reţine incidenţa și a prevederilor art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Vulpe Vasile Claudiu în cadrul infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) și art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material). Menține pedepsele aplicate acestui inculpat și pedeapsa rezultanta în urma efectuării concursului de infracțiuni. Conform art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 20.06.2011.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligați la instanța de fond inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan pentru faza urmăririi penale, astfel:

– Şerpu Petru – 15.834 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii;

– Cernea Ştefan – 5.278 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

Respinge ca nefondate apelurile declarate de inc. Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi împotriva aceleiași sentințe penale.

În baza art. 275 alin.2 și 4 C.pr.pen. va obliga inculpații-apelanți Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi să achite statului câte 500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 275 alin.3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 C.pr.pen.:

Suma totală de 1.560 lei reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați inc. Cîndea Sergiu Andrei, Pârvu Dorin Mihai și Șchiop Teodor Victor, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Suma totală de 1.755 lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați părților vătămate, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Suma totală de 1.560 lei, reprezentând onorariul parțial al apărătorilor din oficiu pentru restul inculpaților, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data de 23.02.2017”.

Reamintim că în acest dosar procurorii DIICOT Alba au trimis în judecată 22 de persoane, în anul 2011. Infracţiunile pentru care au fost judecate acestea sunt dintre cele mai grave: instigare şi constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, şantaj, tâlhărie, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere, proxenetism, prostituţie. Printre clienţii grupării s-au aflat și persoane importante din sfera administraţiei şi politicii judeţene, ale căror nume nu au fost făcute publice.

CITEȘTE ȘI: Minorele traficate în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri” erau răpite şi drogate

O parte dintre inculpați și-au primit pedepsele mai repede, fiind judecați în dosare disjunse, după ce și-au recunoscut faptele. Este și cazul patronului italian al grupului de firme Pomponio, Luca Anversa, care a fost condamnat, la prima instanță, la 1 an de închisoare cu suspendare pentru instigare la şantaj în formă continuată, sau a altor trei inculpați – Ioan Răşinariu şi Viorel Gheorghe Toma (acuzaţi tot de instigare la şantaj, la 1 an de închisoare cu suspendare) și Alin George Dura, judecat pentru trafic de minori în formă continuată, condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare cu detenţie.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

3 Comentarii

Phœbe 24 februarie 2017 at 7:49

achită inc. Cîmpean Darius Mihail pentru acuzația comiterii infracțiunii de TRAFIC DE MINORI ??? suspendarea condiţionată a executării pedepsei [cu] termen de încercare de 3 ani ???
– adica e vinovat, din moment ce 3 ani e la incercare, dar i s-a achitat pedeapsa ?

Hancheş Gianina Viorela: suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de PROXENETISM IN FORMA CONTINUATA (2 ACTE MATERIALE)… termen de încercare de 4 ani ??

codru 24 februarie 2017 at 10:16

Ne doare inima, ce se poate spune la o asemenea veste!? Pentru bieții tineri și familiile lor miultă milă și Dumnezeu să le poarte de grijă. Despre autorii morali care stau în spatele acestor fapte nu vorbește nimeni nimic. conducerea țării și factorii locali care au asistat neputincioase la dărâmarea țării în toate felurile în sensul că nu ia durut capul să creze locuri de muncă și respectivi tineri să poată fi integrați în câmpul muncii și să nu lenevească prin oraș, organele de forță care nu cred că nu puteau stopa mai repede fenomenul și în primul rând cei care din neatenție să zicem i-au influențat să facă asfel de lucruri. Asta este o judecată lumească dar vine judecata lui Dumnezeu care așa cum spune Biblia iese totul la suprafață și vai de cel care face pe alțul să greșească -. Nu ne rămâne decât să ne rugăm penru eii, pentru victime, să le facem vizite la locul de pedeapsă, să-i ajutăm în toate felurile moral, material așa cum ne îndeamnă Hristos. Doamne ajută!

gheorghita 24 februarie 2017 at 11:23

normal ca nu s-au facut publice numele clientilor.majoritatea sunt inca pe cai mari.

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...