Ședință la Consiliul Județean Alba cu peste 40 de proiecte: Stabilirea salariilor de bază în instituții subordonate, modernizări de drumuri și atribuirea de licențe de transport, pe ordinea de zi

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Consilierii județeni se întrunesc în 25 octombrie, de la ora 12.00, în ședință ”ordinară”, în sala 100 ”Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. Pe ordinea de zi se află peste 40 de proiecte, între care stabilirea salariilor de bază în instituții subordonate și atribuirea de licențe de transport.

1.Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba

USR - Alegeri parlamentare 2020

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 142K, aflate  în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea modernizării

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

3.Proiect de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare depozit de ceramică veche”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, bd. Ferdinand I nr. 16, ap. 2, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71147-C1-U1 Alba Iulia cu nr. top. 1747/1/2/1/II

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6.Proiect de  hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Teilor, nr. 9, judeţul Alba, înscris în CF nr.  96817 Alba Iulia cu nr. top. 864/2

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

7.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

8.Proiect de  hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Ciugud a unor tronsoane din drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate  în intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud, în vederea modernizării

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Promovare a Județului Alba ca destinaţie pentru investitori 2018-2023”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

11.Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” și  a Contractului – cadru încheiat cu beneficiarii finanțării

Iniţiatori: Cherecheș Ioan Dan, Fulea Ioan, Sandea Dorin Gheorghe, consilieri judeţeni

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  Unirea – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier  Andra & Alina Transport SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

14.Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava – Ocna Mureş, operatorului de transport rutier  Andra & Alina Transport SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Teiuş – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia  –  Teiuş,   operatorului   de   transport   rutier   Livio   Dario   SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,  pe traseul Zlatna – Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ciumbrud – Teiuş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de   Arieş  –  Muşca  –  Roşia   Poieni,   operatorului   de   transport   rutier   Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud – Cîmpeni – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti  –  Abrud  –  Gura   Cornei  –  Roşia   Poieni,   operatorului   de   transport   rutier Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Mătişeşti  –  Abrud  –  Muşca  –  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă – Muşca – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă – Abrud – Roşia Poieni, operatorului de transport rutier Transervice Apuseni SRL

Iniţiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba

25.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

26.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

27.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții  al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

33.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual  din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

34.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

35.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

36.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

37.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

38.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. a pct. IV din legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

39.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2018.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

41.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 373/26 septembrie 2018 cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018.

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

42.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 septembrie 2018.

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

43.Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi relaţii publice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419