Sebeșul, în prag de REFERENDUM. Dorin Nistor, primar: „Din drag de Sebeș, vă îndemn să participați la REFERENDUM!”

Duminică, 27 mai 2018, va avea loc un referendum local pentru consultarea cetățenilor Municipului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil în vederea măsurării și monitorizării calității aerului din oraș.

„Pezența la referendum este importantă pentru validarea sa. Este dovada că suntem o comunitate care își cunoaște și își apără dreptul de a decide. Din drag de Sebeș, vă îndemn să participați la acest exercițiu de democrație locală.”, afirmă primarul Sebeșului, Dorin Nistor.

ELIT

*20 de secții de vot în Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău

Numărul alegătorilor cu drept de vot este de 26.213 persoane, iar numărul secțiilor de votare amplasate pe raza municipiului este de 20. Acestea sunt secțiile la care cetățenii votează în mod obișnuit, fiind amplasate pe întreaga rază administrativ-teritorială a Municipiului Sebeșul, în Lancrăm, Petrești și Răhău. Pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș, la secțiunea dedicată REFERENDUMULUI, găsiți arondarea pe străzi (http://www.primariasebes.ro/wp-content/uploads/2018/05/delimitare-sv-referendum-1-pagina.pdf).

Mihail David - 2020

IMPORTANT! Potrivit legii nr.3/2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului, acesta este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar rezultatul referendumului este valid dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A REFERENDUMULUI de la Sebeș este între orele 07.00 și 23.00.

ÎNTREBAREA la care locuitorii Municipiului Sebeș vor răspunde cu DA sau NU, la referendumul din 27 mai 2018, este:

“Sunteți de acord cu achiziționarea de către Municipiul Sebeș a unui laborator mobil pentru măsurarea și monitorizarea calității aerului din Unitatea Administrativ Teritorială Sebeș și suportarea din bugetul local al Municipiului Sebeș a cheltuielilor privind achiziționarea, funcționarea și utilizarea acestui laborator?”

*Ce mai trebuie să știți!

Având în vedere referendumul local care urmează să se desfăşoare în data de 27 mai 2018, precum şi faptul că dreptul la vot se va exercita în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin.

În conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr.97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cetăţenii au obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în următoarele situaţii:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

UTIL: Cererile pentru eliberarea unor noi acte de identitate se depun la ghișeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Sebeș, P-ța Primăriei, nr.1 şi vor fi însoţite de actele care dovedesc starea civilă a solicitantului (în original şi copie), dovada adresei de domiciliu (în original şi copie) şi dovada achitării contravalorii cărţii de identitate (7 lei).

Programul special de lucru cu publicul al S.P.C.L.E.P. Sebeș:

Sâmbătă 26.05.2018 8.00 – 16.00

Duminică 27.05.2018 8.00 – 21.00

*Persoanele care nu pot participa la REFERENDUM din cauze medicale pot depune cereri pentru URNA MOBILĂ

Pentru cetăţenii cu drept de vot din circumscripţia electorală care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de Carte de identitate și copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la secţie de votare la care este arondat.

Cererea poate fi depusă de către orice persoană interesată în data de 26.05.2018 între orele 18.00 -20.00 și în data de 27.05.2018 până la ora 20.00 la secția de votare la care sunteți arondați.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...