Ziarul Unirea
 

Salariile personalului contractual de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Șef de secție sau serviciu, aproape 8.000 de lei – PROIECT

Salariile personalului contractual de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Șef de secție sau serviciu, aproape 8.000 de lei – PROIECT

Consilierii județeni din Alba votează, în ședința ordinară din 28 iunie, salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Potrivit proiectului, un șef de secție sau serviciu va avea aproape 8.000 de lei.

Consilierii din Alba vor supune la vot un proiectul privind ”stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”

Potrivit proiectului, în salariile de bază prevăzute pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.

Potrivit expunerii de motive a proiectului,  în cursul lunii iunie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază.

Consultarea la care au fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și ierarhizarea posturilor contractuale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a avut loc în data de 7 iunie 2018.

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin adresa nr. 11507/11 iunie 2018 s-a solicitat conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, identificarea surselor de finanțare a cheltuielilor de personal rezultate prin aplicarea salariilor din propunerea prezentată în cadrul consultării, respectiv dacă din veniturile spitalului exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba, se pot finanța aceste cheltuieli.

Din adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 8749/13 iunie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr 11747/13 iunie 2018, reiese faptul că cheltuielile de personal rezultate, se vor suporta din veniturile spitalului, exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.

Potrivit raportului de specialitate a proiectului, fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

  1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
  1. b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
  1. c) gradaţia 3 – de la 10 ani la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
  1. d) gradaţia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
  1. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt la gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Save

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...