Referendum pentru familie 2018, în Alba: Mii de afișe ILEGALE trebuie înlăturate de pe panouri și din spațiul public – Decizie ”de formă” a BEC Alba care NU MODIFICĂ ”peisajul” campaniei înainte de vot

Paul Voicu - Primar 2020

Biroul Electoral al Circumscripției nr.1 Alba, înființat pentru organizarea pentru Referendumului pentru familie 2018, a admis, joi, 4 octombrie, plângerea formulată de un cetățean şi a dispus înlăturarea de îndată din toate locurile publice şi de pe toate panourile special amenajate a tuturor materialelor electorale care conţin combinaţii de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României. Fiind cu drept de contestaţie în 48 de la data afişării, adică până sâmbătă, 6 octombrie, decizia este doar ”de formă” pentru că nu va produce niciun efect înaintea deschiderii secțiilor de vot.

”Se constată că la data de 4.10.2018 a fost înregistrată sub nr. 75/2018 la BEC nr. 1 Alba plângerea formulată de către domnul Branca Cristian, prin care învederează faptul că în circumscripţia electorală nr.l Alba, există afişate în diverse locuri publice, şi pe toate panourile special amenajate, materiale electorale realizate cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 208/2015 şi ale OUG nr. 86/2018, solicitând înlăturarea acestora în cel mai scurt timp.

ELIT

In motivare, se susţine că materialele electorale afişate nu respectă dispoziţiile art. 79 alin. 4 şi 7 din Legea nr. 208/2015, deoarece pe un panou electoral se pot aplica numai două afişe electorale, fiind interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României.

In probaţiune au fost anexate fotografii ale unor panouri electorale.

Mihail David - 2020

Analizând plângerea, cu unanimitate de voturi, BEC nr.l Alba admite solicitarea de îndepărtare a materialului electoral, pentru următoarele considerente :

Potrivit art. 62 din Legea nr. 3/2000 „dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările următoare” şi întrucât prin art. 30 din Legea nr.3/2000 există reglementări privitoare la campania pentru referendum, se apreciază că acestea se aplică cu prioritate.

Conform opiniei Biroului Electoral Central exprimată în adresa nr. 92/C/BEC/R/2018, sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, întrucât din planşele fotografice anexate plângerii rezultă că acestea conţin combinaţii de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României, se constată că acestea sunt realizate cu încălcarea dispoziţiilor art. 79 alin. 7 din Legea nr. 208/2015 şi se impune a fi îndepărtate”.

Pentru aceste considerente,

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI NR.l – JUDEŢUL ALBA
HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul Branea Cristian şi în consecinţă dispune înlăturarea de îndată din toate locurile publice şi de pe toate panourile special amenajate a tuturor materialelor electorale care conţin combinaţii de culori într-o succesiune care reproduce drapelul României.

Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul mun. Alba Iulia.
Cu drept de contestaţie în 48 de la data afişării. Contestaţia se depune la Biroul Electoral Central”, se arată în Hotărârea BEC nr.1 Alba.

Menționăm că de la începutul campaniei pentru referendum au mai fost câteva sesizări privind afișajul.

La data de 28.09.2018 a fost înregistrată la BEC nr.1 Alba solicitarea formulată de Mihai Alexandru Voicu – deputat, membru al grupului parlamentar al PNL din cadrul Camerei Deputaţilor, care arăta că la ieşirea din municipiul Alba Iulia spre Teiuş a fost amplasat un panou care, pe de o parte, se află într-un alt loc decât cel prestabilit de către primării, iar pe de altă parte conţine un mesaj electoral ce combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României. Analizând solicitarea, cu unanimitate de voturi, BEC nr.1 Alba a respins solicitarea de îndepărtare a materialului electoral.

De asemenea, mai mulți cetățeni au sesizat, ca ilegală, amplasarea unui banner cu mesaj electoral pe clădirea Facultății de Teologie din Alba Iulia. În vederea soluționării acestei plângeri, s-au înaintat adrese către Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin care s-a solicitat să se comunice cui aparține banner-ului. Potrivit BEC nr.1 Alba nu s-a primit niciun răspuns, însă între timp a fost înlăturat banner-ul, astfel că sesizarea a rămas fără obiect.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...