Reabilitarea drumului forestier Valea Prigoanei: Licitația pentru proiectare și asistență tehnică, lansată recent în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvica Alba a lansat recent în SEAP licitația pentru servicii de proiectare DALI, PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru drumul forestier Valea Prigoaneu – Rest de executat, DS Alba. Valoarea estimata a investiției este de 117.000, fara TVA.

Drumul Forestier Valea Prigoanei, accesibilizeaza o suprafață de 1240,31 ha fond forestier de stat, cu un volum pe picior de 52398 mc și o posibilitate anuală de 3640 mc.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

DF Valea Prigoanei se racordează la DN 67C Sebeș – Novaci, în apropierea confluentei Pr. Valea Prigoanei cu R. Sebeș și se desfășoară pe o lungime de 11,4 km în lungul Pr. Valea Prigoanei din care 11,27 km propuse pentru reabilitare . Drumul este amplasat în UP IV Prigoana din cadrul Ocolului Silvic Blaj și se află pe raza UAT Sugag, extravilan.

Drumul forestier Valea Prigoanei, este împărțit conform Normativului privind proiectarea drumurilor forestiere PD – 003 – 11, în doua tronsoane și anume :

A. Drum categoria a – II – a(principal) – Hm 0+00 – Hm 74 + 30

Latimea platformei drumului este de 4,50 m, cu latimea pârtii carosabile de 3,50 m, iar acostamentele de 0,50 m.Acest tronson se racordează la drumul național DN 67C în dreptul bornei amenajistice 190, în ua 100,(la confluenta dintre Valea Prigoanei și Râul Sebeș) și se desfășoară ca drum de vale pe versantul sting tehnic al pr. Valea Prigoanei, până la Hm 50 + 80, unde transverseaza printr-un pod dalat existent L = 6,00 m pe versantul drept tehnic, continua ca drum de vale până la Hm 74 + 30 și prezintă următoarele caracteristici:
– traseul drumului existent se desfășoară la inaltimi mici fata de talveg(0.0-1.0 m), pe alocuri nivelul drumului existent fiind sub nivelul apei și este expus viiturilor chiar și de mica intensitate.

– datorită captării existente, pe anumite porțiuni din traseu au fost turnate placi din beton a proteja conducta de golire în aductiunea barajului OASA. Acestea, împreuna cu rețeaua electrică existența amplasata în imediata vecinătate a platformei drumului existent, au dus la un traseu nou.

B. Drum categoria a – III – a(secundar) – Hm 74 + 30 – Hm 112 + 70

Latimea platformei drumului este de 3,50 – 4,00 m, cu latimea pârtii carosabile de 2,75 – 3,00 m, iar acostamentele de 0,375 – 0,500 m, pentru declivitati longitudinale ale traseului cuprinse intre 0.00-9.00%, respectiv 9.01-12.00%.Acest tronson se desfășoară pe versantul sting tehnic al paraului Valea Prigoanei, iar în zona finala se întoarce printr-o succesiune de curbe în serpentina pentru a cistiga diferența de nivel necesara atingerii punctului final prevăzut cu o stație de întoarcere.

Se vor elabora următoarele documentații:

– faza “Actualizare PALI”

– faza “Proiect Tehnic”

În cadrul DALI actualizat se va elabora și un deviz financiar pentru capitolele/subcapitolele de cheltuieli din cadrul devizului general, care nu intră în valoarea lucrărilor de construcții – montaj.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419