Programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva Tribunalului Alba, se SUSPENDĂ în perioada 12 – 31 martie: Se vor soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
Programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva Tribunalului Alba, se SUSPENDĂ în perioada 12 – 31 martie: Se vor soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent

1. Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, Tribunalul Alba va soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent, respectiv:

Secţia penală:
– cauze cu măsuri preventive;
– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
Secţia I civilă:
– ordin de protecţie;
– ordonanţă preşedinţială cu minori;
– suspendarea provizorie a executării silite;
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă:
– suspendare licitaţie;
– suspendare act administrativ;
– suspendarea provizorie a executării silite;

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

2. În zilele de 12 şi 13.03.2020 toate completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare pentru preschimbarea termenului de soluţionare a cauzelor din intervalul 16 – 31.03.2020.
Termenul de soluţionare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 01.05.2020.
Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.

3. În cauzele care se vor judeca în perioada 16 – 31.03.2020 fiecare complet de judecată este dator să adopte orice măsură consideră necesar pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.
Fiecare complet de judecată va evalua posibilitatea declarării nepublice a şedinţei de judecată.

4. Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba vor înainta fizic în căile de atac exclusiv dosarele urgente (astfel cum au fost menţionate la art.1). Dosarele care nu reclamă urgenţă vor fi înaintate în calea de atac într-o singură zi, 01.04.2020.

5. În perioada 16-31.03.2020 corespondenţa administrativă între instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba şi în interiorul tribunalului se va realiza exclusiv în format electronic, cu excepţia situaţiilor în care o dispoziţie legală imperativă prevede transmiterea înscrisurilor în original.

6. Programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva Tribunalului Alba, se suspendă în perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, iar înscrisurile se vor depune exclusiv prin mijloacele de comunicare la distanţă permise de lege.
e-mail : tribunalul.alba@just.ro, telefon: 0258813510/0258813511 fax: 0258811184, poştă : Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24

7. Accesul publicului în incinta instanţei va fi permis doar la data şi ora fixate pentru judecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare. Cei prezenţi vor respecta, pe durata prezenței în instanță, măsurile de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății și afișate în spațiile publice ale instanței;

8. În data de 30.03.2020 se va proceda la reevaluarea situaţiei.

Adunarea Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba întrunită la data de 12 martie 2020 a luat aceste măsuri în vederea evitării aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care este situat Tribunalul Alba, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare, în contextul riscului epidemiologic generat de COVID -19.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419