Primăria și Consiliul Local Sebeș organizează Concursul Național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”. Programul, calendarul și regulamentul concursului

Primăria și Consiliul Local Sebeș organizează Concursul Național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”. Programul, calendarul și regulamentul concursului

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează și în acest an, în perioada 8-10 mai 2020, Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural-științifice din România, ajunsă la cea de-a XL-a ediție.

Ca în fiecare an, festivalul este dublat de organizarea Concursului Național de Creație Literară și Artă Plastică „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, inițiat cu scopul valorificării capacității participanților de a-și exprima, în mod creativ, gândurile, ideile și imaginația, în proză, în versuri sau artă. Prin intermediul concursului, organizatorii doresc să mențină vie, în conștiința publică, memoria marelui poet al luminii și filosof al misterelor, Lucian Blaga, născut pe aceste meleaguri.

INFORMARE COVID-19

Începând cu anul 2018, concursul s-a deschis și spre tinerele generații, în cadrul acestuia fiind organizată o secțiune specială, dedicată tinerilor elevi, pasionați de literatură și arta scrisului, prin intermediul căreia se urmărește descoperirea și valorificarea tinerelor talente.

Concursul este structurat pe două secțiuni („adulți” și „elevi”), fiecare secțiune având mai multe domenii: creație literară (poezie și eseu-pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga), traducere (în limbile engleză, franceză sau germană) și artă plastică (grafică, sculptură, fotografie) și se va desfășura după următorul calendar: 21 februarie-17 aprilie (perioada de înscriere), 22-30 aprilie (jurizarea lucrărilor) și 8-10 mai (premierea câștigătorilor în cadrul celei de-a XL-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”).

Cei interesați de înscrierea în concurs, sunt invitați să urmărească regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare, disponibile și în variantă electronică pe site-ul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș (www.cclbsebes.ro, rubrica „Anunțuri”).

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ Șl ARTĂ PLASTICĂ
„LAUDĂ SEMINȚELOR, CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR” SEBEȘ-LANCRÂM 2020

Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică, inițiat în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș-Lancrăm are ca scop valorificarea capacității participanților de a-și exprima, în mod creativ, gândurile, ideile și imaginația, în proză, în versuri sau reprezentare plastică. Prin acest demers dorim să menținem în conștiința publică memoria marelui scriitor LUCIAN BLAGA-poet, prozator, traducător, filosof și diplomat, personalitate marcantă a literaturii și culturii române.

Continuăm și în anul 2020 cu secțiunea specială din cadrul concursului dedicată elevilor, prin care se urmărește promovarea și valorificarea tinerelor talente din școli, licee, asociații literare, cluburi ale elevilor, cenacluri, palate ale copiilor etc.

Nume proiect: CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ Șl ARTĂ PLASTICĂ „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor” SEBEȘ-LANCRĂM 2020.

Organizatori: PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEȘ, CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ.

Condiții de participare: Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică este deschis tuturor creatorilor, afiliați sau neafiliați ai uniunilor de creație și se compune din următoarele domenii:

 • Creație literară-poezie și eseu (pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga).
 • Traduceri în limbile engleză, franceză sau germană a unor poezii sau fragmente din opera scriitorului.
 • Artă plastică.

CAPITOLUL l-SECȚIUNEA „ADULȚI”

 • Un concurent poate aplica pentru mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiționată de participarea la celelalte domenii.
 • Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul „creație literară-poezie și eseu” și „traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 și pe CD, nesemnate, iar cele pentru domeniul „artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, ghips, lemn, hârtie, hârtie fotografică etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet și fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto(pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) și precizarea „domeniul adulți”. De asemenea, împreună cu plicul care conține lucrarea, se va trimite și un al doilea plic sigilat care conține datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;

-motto-ul de pe lucrare;

-numele și prenumele autorului;

-adresa completă;

-număr de telefon (fix și/sau mobil);

-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat).

în atenția participanților: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conține datele de identificare ale autorului va fi însoțit, în mod obligatoriu, de o copie xerox a cărții de identitate.

 • Pe plicul care conține lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării și domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: „Creație literară-adulți”).Pe plicul care conține datele de identificare se va specifica doar motto-ul și „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poștei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.
 • Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, b-dul Lucian Blaga, număr 45, cod poștal 515800, Sebeș, județ Alba și vor respecta prevederile din Capitolul Ill-Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.
 • Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor și întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.
 • Se vor acorda următoarele premii:

-Marele Premiu al Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș-Lancrăm;

-Premiul I;

-Premiul II;

-Premiul III;

-Premiile speciale acordate de reviste literare, fundații, instituții de cultură, edituri etc.

 • Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș-Lancrăm, în perioada 8-10 mai 2020. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere.
 • Cheltuielile de cazare și masă pentru premiați vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.
 • Pentru participanții care nu au câștigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea și pe cheltuiala participanților.
 • Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.
 • Juriul concursului va analiza, selecționa, evalua și premia lucrările și va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice universitare, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.
 • Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a edita o publicație care să conțină și unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicația poate fi procurată de cei interesați de la organizatori.
 • Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

CAPITOLUL ll-SECȚIUNEA „ELEVI”

 • Un concurent poate participa la mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiționată de participarea la celelalte domenii.
 • Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul „creație literară-poezie și eseu” și „traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 și pe CD, nesemnate, iar cele pentru domeniul „artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, ghips, lemn, hârtie, hârtie fotografică etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet și fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto(pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) și precizarea „domeniul elevi”. De asemenea, împreună cu plicul care conține lucrarea, se va trimite și un al doilea plic sigilat care conține datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;

-motto-ul de pe lucrare;

-numele și prenumele autorului;

-adresa completă;

-număr de telefon (fix și/sau mobil);

-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat);

-unitatea de învățământ (denumirea, adresa, telefon/fax);

-profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea, telefon, e-mail).

în atenția participanților: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conține datele de identificare ale autorului va fi însoțit, în mod obligatoriu, și de o copie xerox a cărții de identitate.

 • Pe plicul care conține lucrarea se va specifica numai motto-ullucrării și domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: „Creație literară-elevi’). Pe plicul care conține datele de identificare se va specifica doar motto-ul și „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poștei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.
 • Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, b-dul Lucian Blaga, număr 45, cod poștal 515800, Sebeș, județ Alba și vor respecta prevederile din Capitolul lll-Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.
 • Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor și întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

6 Se vor acorda următoarele premii:

-Premiul I;

-Premiul II;

-Premiul III;

-Mențiune.

Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș-Lancrăm, în perioada 8-10 mai 2020. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere.

Cheltuielile de cazare și masă pentru premiați vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.

Pentru participanții care nu au câștigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea și pe cheltuiala participanților.

Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

Juriul concursului va analiza, selecționa, evalua și premia lucrările și va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a edita o publicație care să conțină și unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicația poate fi procurată de cei interesați de la organizatori.

Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

CAPITOLUL lll-PRECIZĂRI PRIVIND
MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR CONCURSULUI

Nu se admit lucrările prezentate la o ediție anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

Nu se admit lucrări colective (cu 2 sau mai mulți autori).

Toate lucrările trimise (cu excepția celor de la domeniul „arte plastice”) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

-Format pagină A4;

-Margini: stânga-2,5 cm.; sus, jos și dreapta-2 cm.;

-Textul va fi tehnoredactat obligatoriu cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ș, ț);

-Font Arial sau Times New Roman, mărime font 12, spațiere la un rând.

Pentru participare la domeniul „creație literară-poezie”, autorii vor trimite 4-5 poezii originale, nepublicate în volum de autor sau colectiv.

Pentru domeniul „eseu”, autorii vor trimite o lucrare originală de 3-5 pagini, care să se refere strict la opera și/sau viața lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislației în vigoare, răspunde în fața legii de cele scrise în lucrare în ceea ce privește plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicați în eventualele litigii.

Pentru participare la domeniul „traduceri”, autorii vor trimite o lucrare care să conțină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2-3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. în plicul cu lucrarea se va introduce și versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea se va face într-o singură limbă modernă (engleză, franceză sau germană).

Pentru participarea la domeniul „arte plastice”, autorii vor trimite câte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Sunt permise: grafică, pictură (acuarelă, ulei, acrilic, guașă), sculptură, fotografie (neprelucrată pe calculator) etc. Fiecare lucrare va fi însoțită de un motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi atașate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat/colet.

CAPITOLUL IV-PRECIZĂRI PRIVIND CRITERIILE DE JURIZARE

DOMENIUL POEZIE și ESEU:

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

-elemente de tematică și conținut;

-elemente de substanțialitate a interpretării operei lui Blaga;

-profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezie;

-elemente de originalitate;

-calitatea exprimării literare (organizarea și succesiunea logică a ideilor, coerența textului, sublinierea ideilor prin construcția paragrafelor, echilibrul între ideile principale și secundare etc.);

-utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanțarea exprimării, relația între idei și argumente etc.);

-corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);

-utilizarea aparatului științific (bibliografic);

-aspectul general al lucrării și calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuație, spații după semnele de punctuație etc.).

DOMENIUL TRADUCERI:

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

-profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;

-dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;

-echivalența stilistică utilizată;

-redarea cât mai fidelă a conținutului și mesajului poetic;

-talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalității versurilor și a ideilor filosofice); -corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți); -calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spații după semnele de punctuație etc.).

DOMENIUL ARTE PLASTICE:

La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esențiale:

-realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc.);

-concordanța între mesajul versurilor sau a textului ales și redarea acestuia în limbaj plastic.

CAPITOLUL V-CALENDARUL CONCURSULUI

21 februarie-17 aprilie 2020-perioada de înscriere;

22-30 aprilie 2020-jurizarea lucrărilor;

8-10 mai 2020-acordarea premiilor și înmânarea diplomelor în cadru festiv.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...