Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă. Condițiile minime pentru ocuparea sa

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu normă întreagă, funcţie contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: minimum 6 ani.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: 02.11.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;
Interviul: 05.11.2020, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 22.10.2020, ora 16:00, la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419