Primăria municipiului Aiud ANGAJEAZĂ: Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat. Care sunt condițiile

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
Primăria municipiului Aiud ANGAJEAZĂ: Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat. Care sunt condițiile

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

ELIT

– studii medii sau școală profesională;
– vechime în muncă: minimum 9 ani;

Condiţiile generale de participare la concurs:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile de desfăşurare ale concursului

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

23.03.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9;

Data, ora și locul desfășurării interviului:

26.03.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9.

Dosarele de participare la concurs se depun până în data de 09.03.2020, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

Condițiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afișează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419