Primăria Alba Iulia va plăti mai mult pentru realizarea și întreținerea rețelei de iluminat public din municipiu

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în ședința de astăzi, cu majoritate de voturi, majorarea preţurillor unitare şi tarifelor pentru activitățile serviciului de iluminat public executate de către S.C. Flash Lighting Services S.A.

Pentru toate activităţile de întreţinere a sistemului de iluminat public tarifele propuse vor fi cu 3,23% mai mari decât până în prezent iar pentru toate activitățile de investiţii tarifele vor crește cu valori de 3,33% până la 18,16%, în funcţie de ponderea manoperei în activitatea respectivă.

ELIT

Decizia a fost luată după ce reprezentanții administrației locale au explicat că, după finalizarea procedurii de achiziţie a delegării prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Alba lulia (în 08.11.2012) către SC Flash Lighting Services SA, în conformitate cu oferta şi prevederile contractuale, concesionarul a fost obligat să păstreze tarifele şi preţurile ofertate pe o perioada de 12 luni de la semnarea contractului.

Având în vedere că aceste preţuri şi tarife au fost stabilite la echivalentul 1 euro = 4,1065 lei, cursul de schimb şi salariul minim pe economie de 700 lei/lună la data depunerii ofertelor, în conformitate cu Ordinul ANRSC Nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, SC Flash Lighting Services SA a solicitat actualizarea preţurilor şi tarifelor cu rata inflaţiei, iar pentru „cheltuielile cu munca vie” corespunzător salariului minim pe economie de 900 lei/lună.

Totodată, prin preluarea unor reţele de iluminat public din municipiu a obiectivelor ca Şanţurile Cetăţii şi Interior Cetate Alba Carolina, s-a impus concesionarului utilizarea unor echipamente şi materiale specifice care nu au fost cuprinse în oferta iniţială, acestea fiind specifice respectivelor obiective, în cazul avarierii sau defectării acestea nu pot fi înlocuite decât cu unele de același fel. Acest fapt a dus la introducerea de preţuri unitare noi, în baza ofertei firmelor producătoare şi a cheltuielilor proprii operatorului pentru punere în operă a echipamentelor oferite.

În aceeași ședință consilierii locali au aprobat și încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a Serviciului de Iluminat Public încheiat cu firma Flash Lighting Services SA, pentru cuprinderea fizic și valoric a obiectivelor: ”Extinderea reţelei de iluminat public pe str. Francisca” și ”Reabilitarea reţelei de iluminat public pe str. T. Vladimirescu”, unde valoarea lucrărilor este de 128.925,05 lei fără TVA, respectiv 843.580 lei fără TVA. Astfel contractul încheiat între municipalitate și firma prestatoare își mărește valoarea totală, de la 14.390.573,24 lei, la 15.407.150,44 lei.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...