// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 28 ianuarie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 28 ianuarie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef serviciu – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului – Serviciul autorizări.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe inginereşti – domeniile de licenţă – inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor sau inginerie şi management şi în domeniile de licenţă – arhitectură şi urbanism;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 februarie 2018, ora 11.00:  proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC (pentru deţinătorii certificatului E.C.D.L. complet, se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoştinţelor de nivel mediu);
 • 14 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier clasa I, gradul principal, la Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară, Compartiment financiar contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 07 februarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia;
 • 08 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, telefon 0258 819 462.

Unitatea Militară 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de consilier juridic, gradul I A.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 februarie 2018, ora 08.30: proba scrisă;
 • 08 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.

Unitatea Militară 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de administrator financiar I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 februarie 2018, ora 08.30: proba scrisă;
 • 09 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşă – Creşa „Kunterbunt”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii admise – generale/şcoală profesională/medii;
 • disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 februarie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Instituţia Prefectului – Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării
  • actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu respectarea următoarelor condiţii specifice:
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 5 ani;
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului financiar-cantabilitate, resurse umane, relaţii publice, administrativ, cu respectarea următoarelor condiţii specifice:
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 5 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 februarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 februarie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Județul Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/812.377.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice, de conducere vacante, de şef serviciu la Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuale, vacante, de șofer la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia – Serviciul public Administrarea patrimoniului local – Biroul deservire generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în specialitate necesară – minimum 3 ani;
 • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 februarie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon: 0372/586.473.

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de medic specialist la Cabinet medical şcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, membru al Colegiului Medicilor din România,
 • autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat pentru anul în curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 februarie 2018, data limită de depunere a dosarelor;
 • 09 februarie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 13 februarie 2018, ora 14.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, strada Avram Iancu nr. 69. judeţul Alba. anunţă amânarea concursului conform HG. nr. 286/2011 pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor – 1/4 post organizat iniţial:

 • proba scrisă în data de 13 februarie 2018, ora 10.00;
 • proba practică în data dc 13 februarie 2018, ora 12.00;
 • proba interviu în data de 13 februarie 2018, ora 14.00,

astfel:

 • la o dată care se va comunica ulterior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii;
 • nu necesită vechime.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, str. Avram Iancu nr. 69, judeţul Alba, telefon 0258/876.108.

Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Administraţie publică locală, registratura, arhivă, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Abrud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud , județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment –  Casierie, Încasări Venituri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de administrator patrimoniu cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii cu diplomă de bacalaureat/studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  • la studii medii – 3 ani vechime,
  • la studii superioare – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 februarie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0723/549.624.

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier clasa I, gradul superior – Direcţiea Venituri – Biroul urmărire impozite taxe locale persoane fizice şi juridice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL) – ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 12 februarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia;
 • 13 februarie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, telefon 0258 819 462.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419