POSTURI ÎN ADMINISTRAȚIE: Instituțiile din Alba care fac ANGAJĂRI în următoarea perioadă. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Paul Voicu - Primar 2020

Mai multe instituții din județul Alba organizează, în următoarea perioadă, concursuri pentru posturi vacante. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 23 septembrie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

ELIT

*Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar debutant în cadrul Compartimentului Sănătate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Mihail David - 2020
 • nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist;
 • vechime în specialitatea studiilor: fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de îngrijitor şcoală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • disponibilitate de a lucra în două schimburi;
 • disponibilitate de a lucra sâmbăta şi duminica în caz de nevoie;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 18 octombrie 2018, ora 15:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

*Primăria Comunei Berghin, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior;
 2. inspector, clasa I, grad profesional principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţă RSI, Ingineria resurselor vegetale şi animale, Medicină veterinară, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior..

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: primariabeighin@yahoo.com.

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de secretar şef .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime în muncă – 10 ani;
 • cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Revisal);
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 16 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de infirmieră la Secţia Pneumologie IITBC.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale;
 • curs de infirmieră;
 • minimum 6 luni vechime ca infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

*Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat III (bucătar) la Centrul de zi Petreşti.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă;
 • 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

*Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de îngrijitor la domiciliu la Centrul de îngrijiri la Centrul domiciliu pentru Persoane Vârstnice (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă;
 • 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de asistent medical generalist debutant (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare, de scurtă durată, postliceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 24 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante, de asistent medical generalist debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare, de scurtă durată, postliceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 24 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • 2 posturi registrator medical debutant;
 • 1 post inginer II studii tehnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • registrator medical:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime;
 • pentru postul de inginer:
  • nivelul studiilor – superioare, studii tehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 octombrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă inginer II şi registrator medical debutant;
 • 25 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu inginer II şi registrator medical debutant.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist debutant în cadrul Compartimentului Managementul Calităţii Serviciilor Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

*Primăria Comunei Fărău, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de asistent medical cu 0,5 normă, la Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să deţină certificat de membru O.A.M.M.R. în termen de valabilitate;
 • să fie absolvent al unei şcoli sanitare postliceale;
 • vechime – fără;
 • să fie apt medical;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 17 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la telefon: 0258/867.102, zilnic 09.00-13.00.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Buget, Contabilitate, Finanţe, Ajutor Social, Administraţie Publică, Transport – Compartiment Ajutor Social.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258.851.101, e-mail primaria_orasului_teius@yahoo.com.

*Şcoala Gimnazială Ciuruleasa, Judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare economice;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 10 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba, telefon 0744.550.945.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Compartimentul Baze sportive şi de agrement, de:

 1. inspector de specialitate debutant;
 2. muncitor I (calificat).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate debutant:
  • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
  • minimum 3 ani vechime în muncă;
  • cunoştinţe operare PC.
 • muncitor I (calificat):
  • studii medii;
  • minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • inspector de specialitate debutant:
  • 08 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
  • 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor I (calificat):
  • 08 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

*Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, Direcţia gestionarea patrimoniului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă; Domeniul de licenţă (DL) – Căi ferate, drumuri şi poduri;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de analist programator cu 0,5 normă, cod COR 251201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniu sau studii superioare şi certificate care atestă competenţele necesare domeniului;
 • vechime in specialitate – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 09 octombrie 2018, ora 14:00: proba practică;
 • 10 octombrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de medic dentist, cu aviz de liberă practică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină dentară;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani;
 • certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă;
 • 08 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

*Primăria Comunei Şona, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru, agricultură sau horticultură.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

*Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain“, Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor generale;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără vechime;
 • curs de bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 septembrie 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 05 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 08 octombrie 2018, ora 09.00 – proba practică;
 • 09 octombrie 2018, ora 09.00 – probă interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, cu sediul în Cugir, Strada 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

*CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI ORASENESC CUGIR , jud. ALBA, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , str. Nicolae Balcescu, nr. 5, Jud. Alba, în perioada 16.10.2018- 26.10.2018, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 16.10.2018 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , pe baza temelor – cadru, la data de 23.10.2018, ora 10,00.
 •  Calendarul de desfăşurare a concursului este:
  •  12.09.2018 – data publicării anunţului de  concurs
  •  15.10.2018, ora 14.00 -data limită până la care se pot depune dosarele de concurs.

2.1. Etapa de verificare dosare :

 • 16.10.2018, ora 10.00 – data verificării dosarelor candidaţilor
 • 16.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului selecţiei de dosare
 • 17.10.2018,ora 14,00 – data limita de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor
 • 19.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor .
 • 19.10.2018, ora 14.30- publicarea proiectelor de management .

2.2. Etapa de sustinere a proiectului de management :

 • 23.10.2018, ora 10,00- data susţinerii publice a proiectului de management
 • 23.10.1018, ora 14,00 – afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management –
 • 24.10.2018, ora 14,00- data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management
 • 26.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului contestaţiilor privind susţinerea publica a proiectului de management –
 • 26.10.2018, ora 14.30- data afişării rezultatelor finale ale concursului .

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

*Club Sportiv Municipal Volei Alba, Blaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent de specialitate, gradul II, Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă ştiinţe economice,
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 octombrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unității Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, telefon 0258/710110.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic la Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective – Direcţia Poliţia Locală Sebeş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă, minimum 7 ani;
 • aviz psihologic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 09 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de referent, clasa III, grad profesional superior – Direcția Venituri – Compartimentul Încasări Taxe și Impozite.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 08 octombrie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia;
 • 09 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul arhitect şef al oraşului, Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat, Compartiment derulare contracte achiziţii publice;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcţia juridică, administraţie publică, Compartimentul juridic şi contencios.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217,e-mail resurse.umane@primariaocnamures.ro.

*Primăria Comunei Vidra, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • carnet de conducere categoria C, E;
 • nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vidra, cu sediul în comuna Vidra, strada Vidra nr. 1, judeţul Alba, telefon 0786.571.173.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...