Peste 1800 metri cubi de lemn vor fi recoltați și valorificați în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia – PROIECT

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința ordinară din data de 29 mai 2020 volumul masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, propunem aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A.

ELIT

Consiliile locale hotărăsc asupra cantitatiilor, destinațiilor si modalităților de valorificare a masei lemnoase, precum si asupra preturilor de valorificare si a nivelelor maxime ale tarifelor pentru serviciile de exploatare forestiera, conform prevederilor Regulamentului.

Valorificarea prin vanzare directa a fost propusă potrivit definiției din Regulament, pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum și strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor și fundațiilor înființate conform legii, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz, a unei cantitati maxime de 1816 mc din fondul forestier proprietate publica a MUNICIPIULUI ALBA IULIA, constituita din produse principale, secundare, din tăieri de igiena, tăieri de conservare precum si din produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maxim 3 ha, inclusiv lemnul de lucru cu diametrul la căpătui gros mai mare de 24 cm, ținând cont si de prevederile art.6 alin.(2) si art.45 alin.(ll) din Regulament, sub forma de lemn fasonat la cioata .

Mihail David - 2020

In conformitate cu prevederile art.33 din OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările si completările ulterioare, personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul sa primească anual, gratuit, lemn pentru incalzirea locuinței, lucru care este garantat prin contractul colectiv de munca si celorlalte categorii de personal ale ocolului, motiv pentru care am propus ca din cantitatea de 1816 mc destinata vanzarii directe, 24 mc sa reprezinte consumul propriu al administratorului, asa cum este definit acesta la art.l lit.e) din Regulamentul aprobat prin HG nr.715/2017.

4 persoane x 6 mc/persoana = 24 mc obligații CCM

In scopul satisfacerii cererii pentru lemn pentru incalzirea locuinței propunem ca si lemnul fasonat cu diametrul la căpătui gros mai mare de 24 cm provenit din categoriile de produse lemnoase destinate vanzarii directe, sa se valorifice tot prin vanzare directa, in baza prevederilor art.45 alin.(ll) din Regulament, facand parte din cantitatea totala de 1816 mc.

Întrucât Ocolul Silvic Sebeș R.A.nu dispune in prezent de infrastructura necesara pentru livrarea lemnului din depozite, s-a propus ca valorificarea prin vanzare directa sa se realizeze in starea “fasonat la cioata”, ținând cont si de faptul ca geografia terenului permite acest lucru si ca in acest fel costurile de exploatare, care se reflecta si in preturile de vanzare, sunt mai reduse.

Nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru fondul forestier proprietate publica a unitarilor administrativ – teritoriale se stabilește de către consiliul local pe baza fundamentării ocolului silvic, ținând cont de procesul tehnologic, normele de timp, tarifele orare si alte preturi in vigoare, si propunând acest nivel maxim al tarifelor la valoarea de 76.03 lei/mc, la care se adauga TVA.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...