Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Panică în rândul furnizorilor de formare profesională – Se tem că din 2016 vor fi obligați să ”tragă obloanele”. O hotărâre de Guvern le reduce debitul ”robinetului” cu fonduri europene

Publicat

în

Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România a înaintat, recent, Autorităţii Naţionale pentru Calificări o petiţie prin care acuză că noile reglementări limitează accesul pe piaţă pentru operatorii economici din domeniu. Concret, din 2016 doar universităţile mai pot să organizeze cursuri de calificare pentru persoanele cu studii superioare. Noul Cadru naţional al calificărilor care specifică nivelurile de pregătire a fost publicat în Hotârărea de Guvern nr. 481 din acest an.

posdruAsta înseamnă că sute de formatori ar putea să-şi piardă locurile de muncă, iar unele societăţi acreditate pentru programe de formare ar putea să intre în faliment. În schimb, instituţiile de învăţământ superior vor atrage mai mulţi cursanţi, ceea ce înseamnă bani în plus.

În prezent cursurile de formare profesională pentru persoanele cu studii superioare pot fi organizate de societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale ori de camerele de comerţ. O hotărâre de Guvern care va fi aplicată din 2016 schimbă complet situaţia.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit acesteia, astfel de cursuri pot fi urmate doar în cadrul unor universităţi acreditate. În cazul examenelor de certificare a calificării profesionale, instituţiile de învăţământ superior pot colabora cu furnizori de formare profesională autorizaţi în acest scop. Aplicarea noilor reguli poate duce la falimentul actualilor furnizori acreditaţi sau la imposibilitatea atragerii de fonduri europene.

„Vorbim despre managerul de proiect, despre formatorul cu studii superioare şi despre consilierul dezvoltare personală, care toate trei presupun studii superioare, ceea ce înseamnă că implicit, noi aceste programe nu le vom mai putea derula”, a explicat Sorina Bradea, furnizor de formare profesională, pentru digi24.ro

„Una dintre principalele surse de venit erau cursurile acestea. Vor fi firme, şi a noastră este concentrată pe formare profesională, care pot să ajungă chiar în faliment. Aceste hotărâri ne împiedică pe noi, mult de tot, să mai aplicăm la POSDRU”, a precizat Luminiţa Popa, furnizor de formare profesională, pentru aceeași sursă.

În schimb, noile norme avantajează universităţile. Acestea se consideră îndreptăţite să organizeze astfel de cursuri întrucât dispun de personalul şi infrastructura necesare.

„Evident, ceilalţi furnizori care nu sunt instituţii de învăţământ superior vor dispărea de pe piaţă în acest domeniu de formare şi vom scăpa de concurenţă”, susţine Ioan Dziţac, rectorul Universităţii Agora din Oradea, citat de digi24.ro

*Plângere prealabilă depusă în data de 30 septembrie 2015, de Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România, la Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; Ministerului Fondurilor Europene Autorităţii Naţionale pentru Calificări Consiliului Concurenţei:

”Plângere prealabilă împotriva prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30.07.2015.

Astfel, prin dispozitivul HG. nr. 567/2015 se modifică art. 2 al HG. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2.

Analizând anexa 2 a acestui act constatăm următoarele:

– Stabileşte emitenţii actelor de studii, prevedere ce nu se regăseşte în dispozitivul hotărârii;

– Stabileşte condiţiile de acces în programele de formare profesională, fapt ce contravine OG nr 129/2000, republicată, care prevede că acestea se vor stabili prin Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România care până la momentul de faţă nu a fost aprobat.

Pe cale de consecinţă, prevederile HG. nr. 567/2015 sunt nelegale deoarece, pe de-o parte, prin anexa 2 se introduc emitenţii actelor de studii, aspect ce nu este stabilit prin dispozitiv, iar pe de altă parte nesocoteşte prevederile OG nr. 129/2000 republicată, care prevede, fără echivoc, că prin Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România nu prin Cadrul Naţional al Calificărilor se vor stabili condiţiile dc acces în programele de formare profesională.

Prin urmare, HG. nr. 567/2015, conform prevederilor din dispozitiv, poate stabili numai corespondenţa dintre nivelurile de calificare şi actele de studii eliberate la absolvirea fiecărui tip de program de formare profesională, precum şi tipul de program de educaţie şi formare profesională.

Pe de altă parte, constatăm că a fost omisă introducerea la nivelul 5 şi 6 de calificare din anexa 2 a hotărârii criticate, a programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în baza OG nr. 129/2000, republicată.

Prevederile hotărârii criticate sunt netemeinice şi nelegale deoarece îngrădesc dreptul furnizorilor de formare profesională de a organiza cursuri aşa cum sunt prevăzute de art. 10 din OG nr. 129/2000, republicată.

Mai mult, dacă s-ar accepta această hotărâre, toţi furnizorii de programe de formare profesională a adulţilor, care organizează cursuri de nivel 5 şi 6 de calificare vor fi obligaţi să-şi înceteze activitatea, să-şi concedieze angajaţii, să-şi declare INSOLVENŢA! Nu în ultimul rând furnizorii care au accesat fonduri structurale, au creat locuri dc muncă, au plătit taxe şi impozite, sunt puşi în situaţia de a nu asigura sustenabilitatea investiţiilor susţinute din fondurile europene în cadrul POSDRU 2007-2013.

Amintim aici, că prin excluderea furnizorilor de programe de formare profesională a adulţilor de pe piaţa cursurilor de nivel 5 şi 6 de calificare, care deşi sunt declaraţi eligibili să depună proiecte pentru a accesa finanţări din FSE, vor fi în imposibilitatea de a obţine finanţare şi de a implementa acest gen de proiecte, fapt ce va avea consecinţe majore asupra accesibilităţii adulţilor la acest tip de programe de formare, şi în final cu consecinţe asupra creşterii gradului de participare a adulţilor la formarea profesională continuă.

Iată efectul dramatic al aplicării aceste hotărâri:

– Ar duce la intrarea în insolvenţă a tuturor furnizorilor de programe dc formare profesională de nivel de calificare 5 şi 6;

– Ar duce la creşterea numărului de şomeri;

– Ar duce la pierderea finanţărilor europene;

– Ar duce la imposibilitatea atingerii obiectivului de creştere a participării adulţilor la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii de la 2% în 2013 la un nivel de 10% în 2020, obiectiv asumat de România prin Acordul de Parteneriat 2014-2020;

– Ar duce la un blocaj pe piaţa formării profesionale a adulţilor.

În fapt: Ne-am adresat secretariatului tehnic al Comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea demarării procedurilor de autorizare a unor cursuri de specializare/ perfecţionare pentru ocupaţii de nivel de calificare 6 prevăzut de HG. Nr. 567/2015, cursuri organizate în baza OG nr. 129/2000, republicată.

Răspunsul secretariatelor tehnice ale comisiilor de autorizare, în mod unitar, a fost că nu poate primi dosarele, deoarece dispoziţiile Autorităţii Naţionale pentru Calificări sunt de a nu mai primi cereri prin care se solicită autorizarea programelor de formare profesională ce corespund nivelului 6 de calificare. Am solicitat lămuriri suplimentare însă recomandarea a fost să ne adresăm Autorităţii Naţionale pentru Calificări. Menţionăm că s-a refuzat înregistrarea în registrul de intrări al instituţiei a cererilor de autorizare, motivând ca dispoziţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări sunt de a nu primi astfel de cereri!

Astfel, prin prezenta, ne adresăm Guvernului României, în temeiul art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, cu solicitarea de a da dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Calificări să primească dosarele în vederea autorizării cursurilor de nivel de calificare 6, şi de a dispune modificarea HG. nr. 567/2015, astfel încât aceasta să organizeze executarea OG nr. 129/2000. republicată, privind formarea profesională a adulţilor. (…)”, se arată în documentul citat.

*Potrivit Asociaţiei Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România, HG 567/2015 este ”O măsură abuzivă şi lipsită de temei, îngrădind drepturile şi libertăţile furnizorilor dc formare stabilite prin lege”

Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România consideră că O.G nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modilicări şi completări prin Legea nr. 375/2002, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 167/2013 stabileşte imperativ cine poate avea calitatea de furnizor de formare profesională a adulţilor. De asemenea, ordonanţa prevede că formarea profesională a adulţilor se realizează prin alte forme decât cclc specifice sistemului naţional dc învăţământ, iar actele de studii eliberate sunt certificate de calificare/absolvire. Prin urmare, orice modificare a prevederilor OG nr. 129/2000 sc poate face numai printr-un act normativ cei puţin egal ( lege sau ordonanţă de guvern), în niciun caz nu se poate face printr-un act normativ inferior, hotărâre de guvern sau ordin de ministru.

”Dorim să ne exprimăm dezacordul cu privire la măsurile dispuse de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, Comisiilor de autorizare judeţene şi a mun. Bucureşti, prin care se interzice autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor pentru programe de specializare/perfecţionare de nivel 6 de calificare pc motiv că anexa nr. 2 a HG nr 918/2013 aşa cum a fost modificată prin HG nr. 567/2015, prevede că numai instituţiile de învăţământ superior pot emite certificate de absolvire pentru programele de formare profesională de nivel 6. Semnalăm, încă o dată, că măsurile prevăzute de HG nr. 567/2015 nu modifică OG. nr. 129/2000 (de altfel, nu există nicio dispoziţie legală care să nominalizeze furnizorii de programe dc formare profesională a adulţilor care pot organiza cursuri de un anumit nivel sau până la un anumit nivel de calificare). Prin urmare, susţinem că se pot autoriza programe de formare profesională a adulţilor de la nivelul 1 până la nivelul 6, în aceleaşi condiţii ca şi până acum.

Orice măsură prin care se respinge autorizarea furnizorilor de programe de formare profesională pe considerentele arătate mai sus este nelegală şi neconstituţională şi constituie o măsură abuzivă şi lipsită de temei, îngrădind drepturile şi libertăţile furnizorilor de formare stabilite prin lege”, se precizează în plângerea prealabilă depusă la cele trei ministere. (Z.U.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena: În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai

Publicat

în

Nume care se sărbătoresc de Sf Constantin şi Elena şi nume derivate din Constantin şi Elena care își serbează onomastica.

Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei şi peste 600.00 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica în 21 mai, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Citeşte şi: mesaje de Constantin şi Elena

Dintre cei 1.800.634 de români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Constantin şi Elena, 640.518 sunt bărbaţi şi 1.160.116 sunt femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2022. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Publicat

în

Sfinții Constantin și Elena 2022Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitări și urări deosebite se trimit în fiecare an celor dragi, pe 21 mai, când sunt sărbătoriți cei doi sfinți împărați. ziarulunirea.ro va pregătit unele dintre cele frumoase mesaje de Sf Constantin și Elena pe care să le trimiți prietenilor, familiei, colegilor sau colaboratorilor:

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni

-Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tai. Cu drag, …

-Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, căci este ziua ta! La mulţi ani, iubitule/iubito!

Elit - Gustul Desăvârșit

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească. La Mulți Ani, Elena! La mulţi ani! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!

-De ziua numelui tău, îţi doresc noroc, fericire şi sănătate. Să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani, Constantin/Elena!

-Dragă Elena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un ‘La mulţi ani din suflet!

-Vreau să îţi urez toate cele bune de „Constantin si Elena”! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!

Citește și: Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti

-Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La mulți ani!

-Să bem! Ziua de azi a început bine, pentru că este ziua numelui tău! Aşa că îţi reamintesc că ai lângă tine cei mai buni prieteni şi, bineînţeles, că azi dai de băut!
-Cu ocazia onomasticii, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţă şi că sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri! La Mulți ani, Constantin!

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La mulţi ani, cu ocazia zilei de „Sfinţii Constantin şi Elena”! Să ai parte de bucurii!

-La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele. Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îţi dorim sanatate şi numai bucurii.

-La Mulţi Ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiasca fericirea dorită şi liniştea interioară.

Citește și: Mesaje de SFANTUL Ilie. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Dragul meu, cu ocazia acestei zile, îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulţi ani!

-Cu ocazia zilei onomastice, vreau să îţi spun că pentru mine reprezinţi totul în viaţa şi ca sufletul meu îţi doreşte numai fericire şi împliniri!

-La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer „La mulţi ani!”

-Este minunat sa ştii ca cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e si mai minunat să ştii ca exista cineva care nu-ti uita niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru colegi și colaboratori

-Sfinţii Constantin şi Elena să vă aducă liniște, sănătate și binecuvântare!

-Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări si tot ce vă doriţi lângă cei dragi!

-Pentru tot ceea ce ai încercat să faci până acum şi nu ţi-a ieşit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai căutat în zadar şi nu ai găsit, azi ai voie mai mult ca oricând să crezi într-o minune. Este ziua ta şi numai a ta. Azi trebuie să crezi în visele tale! La mulţi ani!

-Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însotească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Constantin şi Elena cât mai frumoasă!

-O zi specială pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!La mulţi ani şi mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sănătate si numai bucurii!

-La mulţi ani cu sănătate, Cu belşug şi cu de toate, Bucurii şi nestemate, De-acum şi pe mai departe. La multi ani, Constantin/Elena!

Mesaje deosebite de Sf Constantin și Elena

-Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate! La mulți ani de Sf Constantin și Elena!

-Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!

-Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

-Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu! Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!

Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica

-E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!

-La Mulţi Ani, Elena! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.
Citeşte întreaga ştire: Mesaje de Sf. Constantin și Elena – Cele mai frumoase urări și felicitări

-Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori! Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

-Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui!

-Cu ocazia zilei Sfinţisorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

-Îţi urez „La mulţi ani”, pentru că porţi acest nume, si fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si liniştea interioara.

-La Mulţi Ani Constantine şi sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

De ce să cumpărați o mașină de spălat vase în 2022? (P)

Publicat

în

Există încă persoane care nu cred că mașina de spălat vase este esențială în bucătărie. S-ar putea crede că este mai puțin importantă decât un frigider sau un cuptor, dar toți cei care dețin o mașină de spălat vase spun că nu s-ar putea lipsi de ea! O mașină de spălat vase vă economisește mult timp și bani! Vă prezentăm aici toate motivele întemeiate pentru a trece de la mănușile și buretele de spălat vase la o mașină de spălat vase de sine stătătoare sau încorporată, pentru a vă elibera în sfârșit de această sarcină plictisitoare și repetitivă în gospodărie.

Economisiți timp prețios!

Aveți o viață suficient de ocupată încât să nu vreți să pierdeți timpul cu treburile casnice. Spălarea manuală a tuturor vaselor pentru o masă poate dura până la 60 de minute (gândiți-vă la farfurii, tacâmuri, pahare, dar și la oale și tigăi și ustensile de bucătărie…) Chiar dacă un ciclu de spălare a vaselor durează mai mult, trebuie să petreceți doar 9 minute pentru a încărca aparatul – o economie de timp bine meritată de 51 de minute!

Spălatul vaselor în mașină vă economisește până la 3 zile de liniște pe an, comparativ cu spălarea manuală: gândiți-vă la weekendul prelungit pe care l-ați putea avea!

Economisiți apă și energie electrică

Renunțați la ideea greșită că spălarea manuală a vaselor economisește apă. De fapt, este adevărat chiar contrariul. Folosirea unei mașini de spălat vase este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât spălarea manuală a vaselor. Mașinile de spălat vase sunt concepute pentru a spăla eficient cu o cantitate minimă de apă – aproximativ zece litri de apă. Spălarea cu mașina de spălat vase este mult mai ecologică decât spălarea manuală (studiu Eurofins 2008):

Elit - Gustul Desăvârșit

În medie, pentru un ciclu de spălare, utilizarea unei mașini de spălat vase economisește 70% din apă (35 de litri) în comparație cu spălarea manuală.

Această economie poate ajunge la peste 87% din consumul de apă (90 de litri) și 70% din consumul de energie (1,9 kWh) dacă spălați manual și lăsați apa să curgă continuu.

Bucurați-vă de vase perfect curate

Știați că, pentru a curăța vasele în mod corespunzător, apa trebuie să aibă o temperatură de peste 60°C? Atunci când se spală manual, apa este de obicei la 27,5°C, ceea ce este pur și simplu insuficient de fierbinte. Apa din interiorul unei mașini de spălat vase este încălzită la 70°C, astfel încât vasele nu numai că sunt impecabil de curate, dar sunt și perfect igienizate.

Păstrați vasele și paharele preferate

Este mult mai sigur să spălați vasele fragile în mașina de spălat vase. Atunci când manipulați pahare fragile cu mâinile săpunite în chiuvetă, riscați să le deteriorați sau să le spargeți. Ca să nu mai vorbim de cuțitul pe care l-ai lăsat sub spumă și care te-ar putea răni.

Fă-ți lucrurile mai ușoare!

Odată ce v-ați cumpărat mașina de spălat vase, nu vă puteți imagina cum ar fi să trăiți fără ea. Tot ce trebuie să faceți este să încărcați și să descărcați rapid vasele, datorită unei serii de funcții inteligente care vă permit să optimizați depozitarea în coșuri, să spălați vasele și tigăile fără efort și să eliminați bacteriile de pe ustensilele dvs. Spălarea vaselor în mașina de spălat vase devine o sarcină mult mai ușoară decât să stai la chiuvetă ore întregi în fiecare săptămână!

Ai grijă de mâinile tale!

Gândiți-vă la acele mâini pe care le folosiți în fiecare zi! Pe lângă faptul că economisiți timp, apă și energie și vă bucurați de vase curate fără efort, mâinile dumneavoastră nu mai sunt afectate de apă și de substanțele chimice din detergenți, cum ar fi lichidul de spălat vase sau degresanți. Iar în aceste vremuri în care gelul hidroalcoolic este rege, a da o pauză mâinilor tale va fi o idee perfectă chiar și pentru cea mai sensibilă piele!

Bucurați-vă de o mașină de spălat vase oriunde, chiar și în cele mai mici spații!

Aveți probleme în găsirea unui spațiu pentru o mașină de spălat vase? Doriți ca mașina dumneavoastră de spălat vase să fie cât mai discretă posibil? Suferiți de probleme de spate și vă este teamă să cumpărați o mașină de spălat vase? Știați că există modele cu lățimea de 45 cm și că acestea au toate avantajele modelelor standard de 60 cm? O mașină de spălat vase de 45 cm este soluția pentru a optimiza designul bucătăriei dvs. și pentru a uita de corvoada spălatului. De asemenea, puteți alege o mașină de spălat vase încorporabilă pentru a beneficia de numeroasele sale avantaje în mod discret și chiar să o instalați la înălțime pentru a fi ușor accesibilă în bucătărie. Totul este posibil pentru a vă satisface nevoile!

Alegeți dintr-o gamă variată de mașini de spălat vase

Există o mașină de spălat vase pentru fiecare bucătărie! Fie că sunteți în căutarea unei mașini de spălat vase independente ușor de instalat, a unei mașini de spălat vase încorporate cu un panou de control vizibil sau a unui model complet integrat, ascuns în spatele uneia dintre ușile bucătăriei, există o mașină de spălat vase care să se potrivească nevoilor dumneavoastră și bucătăriei dumneavoastră.

Pentru un acces mai ușor, luați în considerare ridicarea mașinii de spălat vase! Pentru a economisi timp atunci când încărcați și descărcați mașina de spălat vase, sistemul de instalare pe coloană, disponibil la unele modele, vă permite să ridicați aparatul până la 60 cm în înălțime. Acest lucru facilitează accesul la vasele dumneavoastră. Totul este posibil!

Un alt argument! Bucurați-vă doar de vremurile bune!

Mașina de spălat vase permite evitarea mai ușor a întrebării „cine va spăla vasele în continuare?”, care ar putea duce la o ceartă și ar putea strica seara. Toată lumea își pune tacâmurile și farfuriile pe măsură ce merge, iar când vine vorba de golit, este și rândul fiecăruia! Este cheia unei bucătării primitoare, fără vase murdare care să aștepte în chiuvetă, și pentru a păstra doar amintirile frumoase ale gătitului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare