// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Pacientul poate oferi donaţii doar unităţii sanitare unde a fost îngrijit – Proiect

O propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusă la Senat în calitate de primă cameră sesizată prevede că pacientul poate oferi donaţii doar unităţii sanitare unde a fost îngrijit, cu respectarea legii.

Articolul 34 al Legii 46/2003 prevede, în forma actuală, că „pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii”, iar în forma propusă în proiectul de lege se stipulează că „pacientul poate oferi donaţii unităţii sanitare unde a fost îngrijit”.

„Donaţiile vor fi incluse în situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, care se afişează lunar pe pagina de web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, prin grija ordonatorilor de credite ai unităţilor sanitare”, se arată în propunerea legislativă semnată de un grup de parlamentari preponderent USR.

Acest proiect a fost semnat de preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, Corneliu Florin Buicu (PSD).

În expunerea de motive a propunerii legislative se arată că, deşi în art 34 din Legea 46/2003 se arată că pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii, ÎCCJ a statuat însă că „fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege (…) urmând a fi angajată răspunderea penală a acestuia”.

Iniţiatorii susţin, în expunerea de motive, că „dreptul la recunoştinţă nu poate fi considerat un argument valid în favoarea menţinerii practicii plicului pentru medic”.

„În plus, practica judiciară a ultimilor ani a demonstrat că dreptul la recunoştinţă ascunde, de cele mai multe ori, o condiţionare a actului medical. Deşi nu pot fi culpabilizaţi toţi doctorii, statul român a profitat de perpetuarea acestei cutume, lăsând în grija pacienţilor o parte din responsabilitatea ce îi corespunde: optima şi eficienta susţinere financiară a sistemului românesc de sănătate”’, se mai arată în expunerea de motive.

Iniţiatorii subliniază faptul că nu îşi doresc „completa anulare a dreptului la recunoştinţă”, ci susţin ca „acesta să se manifeste doar prin donaţiile transmise către unitatea medicală în care pacientul a fost îngrijit şi nu către medici sau alţi angajaţi ai centrelor medicale”.

De asemenea, în opinia iniţiatorilor, noţiunea „plăţi suplimentare” din legea actuală este „neclară şi ambiguă transpunerea ei în practică”, motiv pentru care în articolul 34 se propune menţinerea posibilităţii de a face doar donaţii către unitatea medicală.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru această propunere legislativă.

Sursa: digi24.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419