Rămâi conectat

Curier Județean

Nereguli depistate de Curtea de Conturi la mai multe instituții din Alba – ”Greșeli” costisitoare la DGFP, AJPIS, AJOFM sau DSP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Cu ocazia controalelor efectuate în anul 2017, Curtea de Conturi a depistat nereguli la mai multe instituții din Alba. Astfel, în raportul publicat recent, sunt citate Administraţia Finanţelor Publice Alba, Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Alba, Direcția Agricolă Județeană Alba, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Direcția de Sănătate Publică Alba și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, după cum urmează:

*Un debit stabilit de instanță înregistrat de mai multe ori; menținerea ca plătitori a unor contribuabili radiați; neinvestigarea neconcordanţelor din declaraţiile fiscale, la Administraţia Finanţelor Publice Alba

Potrivit raportului Curții de Conturi privind controalele efectuate în 2017, au fost identificate cazuri în care, în evidenţa analitică pe plătitor, debitul stabilit de instanţă în solidar să fie înregistrat de mai multe ori, suma totală fiind înscrisă ca debit pentru fiecare persoană răspunzătoare nominalizată în hotărârea instanţei.

Elit - Gustul Desăvârșit

”La Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, debitul solidar de 930.000 de lei a fost înregistrat de treisprezece ori, pentru fiecare persoană indicată în sentinţa penală”, se arată în document.

De asemenea, instituția din Alba este citată, alături de altele din țară, pentru diferite nereguli, respectiv:

•menţinerea în evidenţa analitică pe plătitor şi în evidenţa contabilă sintetică şi analitică a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor radiaţi (428,31 milioane lei, la AJFP: Alba, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Timiş, Vâlcea, Vaslui);

•neinvestigarea, de către organele fiscale, a neconcordanţelor din declaraţiile fiscale ale contribuabililor ce prezintă indicii privind nedeclararea tuturor impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat (240,02 milioane lei, la AJFP: Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa- Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vrancea);

•nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea veniturilor bugetare aflate în competenţa ANAF (BS, BASS, FNUASS), în sumă 15,15 milioane lei (la AJFP: Alba, Botoşani, Dâmboviţa, Dolj, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Suceava, Vaslui);

*Plăţi nelegale, pe tipurile de beneficii de asistenţă socială, Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Alba

AJPIS Alba apare, în raportul Curții de Conturi, între agențiile județene cu mai multe nereguli privind plățile pentru beneficiarii de asistență socială:

Au fost identificate plăţi nelegale, după cum urmează:

• ajutoare sociale si alocaţii pentru susţinerea familiei, în sumă de 8.304 mii lei, cauzate, în principal, de nedeclararea de către beneficiari a unor venituri nete realizate (salarii, pensii, activităţi independente), a deţinerii de depozite bancare peste limita legală, a neachitării impozitelor pentru bunurile deţinute în proprietate, fapt ce conduce la excluderea acordării acestor drepturi, din care:

– 4.958 mii lei reprezentând ajutoare sociale (AJPIS: Alba, Botosani, Brasov, Constanţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Sălaj, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea);
– 3.346 mii lei reprezentând alocaţii pentru susţinerea familiei (AJPIS: Alba, Botosani, Brasov, Constanţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Sălaj, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea).

• indemnizaţii pentru creşterea copilului, inclusiv stimulentul de inserţie lunar, în sumă de 5.035 mii lei, din care:

– 3.696 mii lei reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului (AJPIS: Alba, Brasov, Constanţa, Gorj, Ialomiţa, Mehedinţi, Sălaj, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea);
– 1.339 mii lei reprezentând stimulentul de inserţie lunar (AJPIS: Alba, Constanţa, Gorj, Hunedoara, Timis, Vrancea).

”Aceste erori care au condus la plăţi nelegale s-au produs ca urmare a nedeclarării veniturilor încasate, unele peste limita admisă de lege, a nerecalculării cuantumului în funcţie de veniturile efectiv realizate, potrivit Deciziei de impunere finală eliberată de autorităţile fiscale. În cazul acordării stimulentului lunar de inserţie în condiţii neconforme, cauza principală a fost neprezentarea documentelor care atestă începerea activităţii şi, implicit, obţinerea de venituri supuse impozitării”, se menționează în raport.

• alocaţii de stat pentru copii, în sumă de 28 mii lei, acordate unor copii exmatriculaţi, care au abandonat şcoala sau care au repetat anul şcolar, cauza nesistării plăţilor fiind transmiterea cu întârziere a documentelor de către inspectoratele şcolare pentru beneficiari care nu mai întruneau condiţiile legale. Au existat situaţii în care aceste alocaţii au fost acordate unor minori decedaţi sau reprezentantului legal al beneficiarului de alocaţie decedat, caz în care AJPIS trebuie să suspende plata alocaţiei de stat pentru copii până la schimbarea reprezentatul legal al acestuia, dar acest aspect nu a fost urmărit (AJPIS: Alba, Constanţa, Gorj, Ialomiţa, Neamţ);
• ajutor de încălzire cu lemne, cu energie termică şi gaze naturale, în sumă de 144 mii lei, pentru beneficiari care nu au declarat toate veniturile realizate, elemente care conduc la excluderea acestora de la acordarea dreptului (AJPIS: Alba, Botosani, Brasov, Mehedinţi).

*Plăţi nelegale în cazul acordării ajutoarelor de minimis, la Direcția Agricolă Județeană Alba

În urma controlului efectuat, Curtea de Conturi a stabilit că DAJ Alba, alături de alte patru direcții din țară (Bacău, Bihor, Cluj si Teleorman), a efectuat plăţi nelegale în cazul acordării ajutoarelor de minimis, pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate.

*Nerecuperarea debitelor provenite din ajutor de stat acordat necuvenit, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba

La APIA Alba s-au constatat plăţi nelegale, ca urmare a nestabilirii, neînregistrării şi nerecuperării debitelor provenite din ajutor de stat acordat necuvenit, debite stabilite prin actele de control întocmite de APIA în urma controalelor pe teren efectuate la beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil (CJ APIA Alba).

Totodată, agenția din Alba este între centrele judeţene care au plătit nelegal ajutoare naţionale tranzitorii (OUG nr. 3/2015), în sumă totală de 1.361 mii lei, către:
• beneficiari care erau decedaţi la data efectuării plăţii ajutorului de stat sau care au prezentat documente justificative neconforme/lipsă pentru a atesta dreptul la sprijin (CJ APIA: Alba, Iasi, Dâmboviţa, Suceava, Sălaj, Sibiu si CJ Timis);
• firme radiate din evidenţa Oficiului Registrului Comerţului la data efectuării plăţilor sau care au fost radiate în perioada cuprinsă între data depunerii cererilor unice de plată şi data emiterii deciziilor de plată (CJ APIA: Alba, Bistriţa-Năsăud, Gorj, Suceava, Maramures, Sălaj, Satu Mare);

*Nereguli și la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

În urma controlului efectuat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a constatat că nu au fost constituite provizioane în sumă de 8.454 mii lei, reprezentând diferenţe salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat, conform Legii nr. 85/2016 şi drepturi salariale neachitate, conform sentinţelor judecătoreşti. De asemenea, la entitate s-a constat că au fost demolate unele imobile – clădiri, care reprezentau parte a aportului Universităţii, dar aceste bunuri sunt înscrise şi în prezent în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

*La Direcția de Sănătate Publică Alba și alte direcții de sănătate din țară, Curtea de Conturi a constatat:

• nu s-au înregistrat, facturat şi urmărit încasarea unor venituri cuvenite bugetului de stat, în valoare de 2.020 mii lei (DSP: Alba, Brăila, SAJ Timis, Agenţia Naţională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale);

• plata nelegală a unor prestări de servicii de dirigenţie de şantier neefectuate, a unor situaţii de lucrări supraevaluate, cu preţuri diferite faţă de oferta contractată sau fără documente justificative, cheltuieli care nu au fost efectuate pentru obiectivul de investiţii reparaţii capitale, reabilitare şi extindere pavilion bolnavi, în valoare de 3.231 mii lei (Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, DSP Alba, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Spitalul de Recuperare Borşa, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale);

*Plăţi nelegale reprezentând indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de muncă Alba

Curtea de Conturi a constatat că s-au efectuat plăţi nelegale reprezentând indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare, acordate unor beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au realizat concomitent şi venituri incompatibile cu drepturile primite din acest buget, în sumă de:

•841 mii lei, pentru beneficiarii care au realizat în aceeaşi perioadă şi venituri din activităţi autorizate mai mari decât indicatorul social de referinţă (ANOFM şi la AJOFM: Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Harghita, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Suceava şi Teleorman);

•361 mii lei, care priveşte beneficiarii care au primit concomitent şi pensii pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau pensie de urmaş (ANOFM şi la AJOFM: Alba, Brăila, Buzău, Bucureşti, Cluj, Teleorman, Prahova şi Suceava);

•347 mii lei, pentru beneficiarii care erau şi absolvenţi de liceu şi care au fost admişi şi înscrişi la cursurile unei unităţi de învăţământ superior în anul universitar 2016-2017 (ANOFM şi la AJOFM: Alba, Argeş, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Prahova şi Suceava);

•47 mii lei, aferente unor beneficiari care, în acelaşi timp, au încasat de la bugetul de stat şi indemnizaţia pentru creşterea copilului (ANOFM şi la AJOFM: Alba, Prahova şi Satu Mare);

•36 mii lei, acordate unor beneficiari care, în acelaşi timp, au încasat subvenţii/prime de încadrare chiar dacă nu au fost menţinute raporturile de muncă conform prevederilor legale sau unor persoane care figurau ca fiind decedate (AJOFM: Alba, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Harghita şi Mehedinţi).

*IȘJ Alba nu a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, în cazul unui proiect

În cadrul proiectului „De ce, cum şi ce învăţ?”, beneficiarul Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba nu a respectat prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice la atribuirea unor contracte de furnizare produse, fiind încălcat principiul transparenţei şi publicităţii prin efectuarea unor achiziţii directe a produselor pe parcursul implementării proiectului, achiziţii care însumate depăşesc pragul de 30.000 de euro, prag până la care se puteau achiziţiona direct produse sau servicii, conform art. 19 din OUG nr. 34/2006.

”În acest caz nu au fost respectate prevederile art. 23, art. 25 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, art. 4 din Contractul de finanţare, cap. 3.1.3. din Ghidul solicitantului – condiţii generale 2015, art. 2 alin. (1) din HG nr. 759/2007. Corecţia financiară totală aplicată contractelor este în sumă de 36 mii lei, aferentă cheltuielilor solicitate în cererea de rambursare auditată”, se precizează în raportul Curții de Conturi.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Primăria Alba Iulia cumpără 15 căsuţe de lemn pentru Târgul Sărbătorilor de Iarnă 2022-2023: Care este valoarea achiziției

Ziarul Unirea

Publicat

în

Primăria Alba Iulia cumpără 15 căsuţe de lemn pentru Târgul Sărbătorilor de Iarnă 2022-2023: Care este valoarea achiziției

Primăria municipiului Alba Iulia intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, 15 căsuţe de lemn pentru festivităţile din sezonul de iarnă 2022-2023 din Cetatea Alba Carolina.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 150.000 lei, fără TVA.

Caracteristi:

Elit - Gustul Desăvârșit

– dimensiuni L 300 cm x 1200 cm x h 190 cm la perete si h 235 cm la coama
– culoarea alb
– perete simplu confecţionat din lambriu de 2-2,5 cm prins pe ramă de 4-4,5 cm
– uşă pentru aprovizionare pe partea laterală
– oblon în partea din faţă care la deschidere are rol de pult

Târgul Sărbătorilor de Iarnă din Alba Iulia va fi din nou în latura de Vest a Cetății, va avea toate ingredientele cum ar fi patinoar și locuri de distracție pentru copii, dar și un nou aranjament al luminilor și al căsuțelor celor care oferă bunătăți și dulciuri celor care vin acolo.

Potrivit primarului Gabriel Pleșa se va încerca deschiderea Târgului în jurul datei de 6 decembrie, de ziua Sfântului Nicolae.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Prefectul județului Alba, vizită de lucru pe DN1, la lucrările de modernizare. „Continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic”

BONTEA Alexandru

Publicat

în

FOTO| Prefectul județului Alba, vizită de lucru pe DN1, la lucrările de modernizare. „Continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic”

Prefectul Nicolae Albu a fost prezent astăzi pe tronsonul de 21 de km al DN1 între Alba Iulia și Aiud, unde se execută lucrări de modernizare.

„Deși mare parte din traficul interjudețean (Alba – Cluj) a fost preluat de autostrada A10, noi continuăm să creăm cele mai bune condiții de trafic pe drumurile naționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe DN1, între Alba Iulia și Aiud, pe sectorul cuprins între km 386+660 – km 406+950, se execută lucrări specifice de modernizare (frezare și covor asfaltic MAS16), lucrările având ca termen de finalizare data de 20.11.2022.

Astăzi, în prezența d-lui. Liviu Hondola, șeful secției Drumuri Naționale Alba, am verificat calitatea lucrărilor și m-am asigurat că se respectă întocmai termenele stabilite pentru execuția lor.

Această lucrare completează lucrările de modernizare pe care ne-am angajat să le efectuăm, în luna august 2022 finalizându-se și asfaltarea drumului național 14B care leagă Municipiul Blaj de limita cu județul Sibiu”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Începe amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere la Cugir. Peste 50 de pomi vor fi plantați pe străzile recent asfaltate

Ziarul Unirea

Publicat

în

Începe amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere la Cugir. Peste 50 de pomi vor fi plantați pe străzile recent asfaltate.

Peste 50 de pomi vor fi plantați în perioada următoare pe străzile I. Creangă, Rozelor și 1 Decembrie. Recent asfaltate, modernizarea acestor străzi continuă cu amenajarea spațiilor verzi create de-a lungul infrastructurii rutiere.

Elit - Gustul Desăvârșit

De săptămâna trecută s-a lucrat la pregătirea terenului, s-a completat cu sol nutritiv și s-a însămînțat cu gazon, urmând ca în perioada următoare să fie plantați pomi în zonele verzi care permit acest lucru. S-a optat pentru pomi cu rădăcină pivotantă, care cresc adânc, fără să se extindă prea mult, astfel încât să nu fie afectată structura drumului.

Plantări similare se vor face și pe strada Victoriei, atât pe porțiunea deja modernizată (de la ieșirea din oraș până la calea ferată), cât și pe porțiunea din interiorul localității, unde lucrările vor demara în viitor. Mulți dintre copacii deja existenți vor fi înlocuiți cu anumite tipuri de pomi cu dezvoltare verticală, care asigură integritatea străzii.

Reamintim că 13 străzi din rețeaua de transport public de călători sunt în proces de modernizare prin proiectul european „Reducerea emisiilor de carbon bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”. În baza acestuia sunt asfaltate carosabilele, reabilitate și extinse trotuarele, sunt înfințate piste de biciclete, amenajate spații verzi și sunt reorganizate intersecțiile în zonele cu risc ridicat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea