MAI: Se schimbă condițiile privind acceptarea donațiilor, darurilor, sponsorizărilor de către polițiștii

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Se schimbă condițiile privind acceptarea donațiilor, darurilor, sponsorizărilor de către polițiștii

Ministerul Afacerilor Interne a publicat, în transparență publică, modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în MAI. Actul normativ este justificat de “acoperirea nevoilor ce țin de buna desfășurare a activității structurilor MAI și pentru racordarea normei juridice la situațiile existente“, astfel că se modifică anumite completări în sensul de a crea posibilitatea de acceptare a acceptare a ofertelor de donație, dar manual sau comodat, care au ca obiect bunuri ce nu se regăsesc în tabela de înzestrare, dar sunt incluse în normele de dotare/consum.

USR - Alegeri parlamentare 2020

La articolul 5, alin. (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,f) oferta are ca obiect bunuri care nu sunt prevăzute în tabela de înzestrare, în norma de dotare ori în norma de consum sau, dacă ar fi acceptată, ar conduce la depășirea cantităților prevăzute în tabela de înzestrare, în norma de dotare ori în norma de consum”

N.R. Textul actual este următorul:

“Art. 5 – (1) Unitatea beneficiară nu poate accepta donația, darul manual, comodatul sau sponsorizarea, în situația în care:

  1. f) oferta are ca obiect bunuri care nu sunt prevăzute în tabela de înzestrare sau, dacă ar fi acceptată, ar conduce la depășirea cantităților prevăzute în tabela de înzestrare“.

De asemenea, se introduce și o nouă excepție:

  1. La articolul 5, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 indice 1), cu următorul cuprins:

,,(1 indice 1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), poate fi acceptată donația, darul manual sau comodatul dacă obiectul îl constituie bunuri care nu pot fi incluse în tabela de înzestrare, în norma de dotare ori în norma de consum, dar care pot fi utilizate pentru activitățile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. a) și e). Bunurile care nu pot fi incluse în tabela de înzestrare dar pot fi utilizate conform prevederilor susmenționate, sunt, în proiectul MAI, cele “utilizate pentru finalizarea unor investiții în curs sau a unor reparații capitale şi curente ale clădirilor din patrimoniu sau pentru acoperirea altor cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității unității beneficiare.”

Până la sfârșitul aceste luni, proiectul de ordin va sta în dezbatere publică, timp în care se pot trimite sugestii și propuneri, apoi va fi adoptat de ministrul de interne și aplicat imediat.

Sursa: legestart.ro

Facebook