Licitație pentru modernizarea trotuarelor din Ocna Mureș: Lucrări de peste 450.000 lei

Primăria Ocna Mureș a lansat de curând în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, o licitație pentru modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș. Valoarea estimată a investiției este de 462.184,87 lei, fara TVA.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pietonală pe doua tronsoane de pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș precum și pentru asigurarea accesului în condiții de siguranță si confort la proprietăți, primăria orașului a inițiat acțiunea de realizare a proiectului Modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș.

ELIT

Investiția este amplasată pe strada Lungă din localitatea Uioara de Sus. Această stradă se află în intravilanul orașului și se suprapune cu drumul județean DJ 107D care asigură legătura între orașul Ocna Mureș și limita de județ Mureș prin comuna Fărău.

Lucrările proiectate se refera la realizarea următoarelor categori de lucrări:

Mihail David - 2020

■Amenajare trotuare;
■Amenajare șanțuri din beton;
■Amenajare accese la proprietăți.

Realizarea investiției pe strada Lunga se va realiza pe două tronsoane, după cum urmează:

Tronson 1 – Strada Lungă, pe partea stângă, între intersecțiile cu străzile Zorilor (nr.45) și 8 Martie – Lungime 733m

• Amenajarea de trotuare pietonale cu latimea de 1.40m (1.30m pavaj si 10cm bordura), in lungime de 733.00m

• Structură trotuare:

o 6 cm pavaj din dale de beton autoblocante, conform SR 6978/1995;
o 4 cm strat de nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400;
o 12 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal 0-63 conform SR EN 13242;
o 15 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400.
o Intre pavajul din trotuar si santul din beton proiectat se va monta o bordura din beton prefabricata 10x15cm.

o Panta transversala trotuar 2.00% spre sant.

• Refacerea santurilor existente cu santuri pereate cu beton C25/30 in grosime de 10cm de la km 0+000 pana la km 0+733 in

lungime de 450.00m avand in vedere faptul ca pe zona acceselor nu se vor realiza santuri.

• Refacerea acceselor existente cu podete tubulare Dni 300mm, L=2,00-8,00m. Podetele refacute se vor realiza in locul celor

deteriorate45 accese. Acestea vor avea timpane din beton iar imbracamintea de la partea superioara va fi din mixturi asfaltice min. 4 cm BA8.

• Structura rutiera pe accese:

o 4 cm strat de uzura din BA8 conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;
o 10 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 585-2002;
o Minim 20 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 6400;

Tronson 2 – Strada Lungă, pe partea dreaptă, între proprietățile cu nr. 4 și 30 – Lungime 265m

• Refacerea santurilor existente cu santuri pereate cu beton C25/30 in grosime de 10cm de la km 0+000 pana la km 0+265 in
lungime de 165.00m avand in vedere faptul ca pe zona acceselor nu se vor realiza santuri.

• Refacerea acceselor existente cu podete tubulare Dni 300mm, L=2,50-12,00m. Podetele refacute se vor realiza in locul celordeteriorate16 accese. Acestea vor avea timpane din beton iar imbracamintea de la partea superioara va fi din mixturi asfaltice min. 4 cm BA8.

• Structura rutiera pe accese:
o 4 cm strat de uzura din BA8 conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;
o 10 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 585-2002;
o Minim 20 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 6400;

În cadrul proiectului se vor realiza accese la proprietățile si șanțuri din beton cuprinse între casele cu nr. 4 și 30 (pe partea dreaptă a străzii) și trotuare, șanțuri și accese pe partea stângă, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Zorilor (nr. 45) și intersecția cu strada 8 Martie.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...