FOTO. Încep lucrările la Sala Polivalentă din Blaj. Consilierii județeni aprobă indicatorii tehnico-economici: CJ alocă jumătate din investiție – 16 milioane de lei

Paul Voicu - Primar 2020

Consilierii județeni din Alba supun la vot, în ședința din 28 iulie, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” – Municipiul Blaj, iar astfel lucrările vor începe în curând.

Indicatorii tehnico-economici sunt:  

ELIT
  1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” Municipiul Blaj, judeţul Alba
  1. Elaborator documentaţie: S.C. ASIZA – BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.
  2. Beneficiarul obiectivului: MUNICIPIUL BLAJ, JUDETUL ALBA
  1. Amplasamentul obiectivului: municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba
  2. Indicatori tehnico – economici:

– valoarea totală a investiţiei este de 32.348.792,91 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este de 26.698.171,11 lei, cu TVA inclus

– durata de execuie a obiectivului: 36 luni

Mihail David - 2020

– regim de înălţime D+P+1E

– suprafaţa construită: 4.579 mp

– suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp

  1. Finanţarea investiţiei: 50% buget local Municipiul Blaj, 50% buget local Judeţul Alba
image description

Potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 57/2018 privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, cele două autoritati și-au propus realizarea obiectivului Sălii polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 de locuri in municipiul Blaj componentă a „Centrului Județean de Excelență Sportivă”, care va avea suport Baza de agrement din municipiul Blaj.

Investiția „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, se va realiza pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba, unde Judetul Alba şi Municipiul Blaj au drept de proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”.

Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890 de locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile sportive de volei, handbal, baschet și tenis.

Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport. Sala de sport propusă se înscrie în categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea de 1890 de locuri în tribune.

Aceasta se dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o suprafață construită de 4579 mp și o suprafață construită desfășurată de 8667 mp.

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Sport statul român își asumă misiunea de a susține și dezvolta sportul luând în considerare următoarele direcții de acțiune:

  1. a) creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială;
  2. b) creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în rândul copiilor și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili;
  3. c) creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții sportive de performanță.

Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890 de locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile sportive de volei, handbal, baschet și tenis.

Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport.

Sala de sport propusă se înscrie în categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea de 1890 de locuri în tribune. Aceasta se dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o suprafață construită de 4579 mp și o suprafașă construită desfășurată de 8667 mp. În distribuția funcțională s-a ținut cont de prevederile Normativul privind proiectarea sălilor de sport, de amplasarea noii săli polivalente pe malul râului Târnava Mare și de dorința de creare a unei ierarhii funcționale și spațiale interioare. Ca urmare principalele grupe de funcțiuni și distribuția lor spațială este următoarea:

Ø Holul principal și zona de primire

– sunt amplasate pe latura scurtă a clădirii, având orientare nordică și o accesibilitate prin intermediul unui portic deschis spre râul Târnava Mare. Întreg spațiul holului s-a gândit a fi vitrat spre albia râului și digul de protecție, considerat pe viitor ca zonă de promenadă nouă a orașului. De asemenea holul se dezvoltă pe verticală printr-o supantă ce deservește direct gradenele. Accesul spre acestea cât și la nivelul terenului de joc se realizează prin intermediul a două rampe de scară dispuse simetric în axul intrării principale. În acest fel holul principal poate servi ca accesibilitate în cazul unor utilizări multiple ale sălii prin încărcarea cu public atât a gradenelor cât și a suprafeței de joc. deplasarea persoanelor cu dizabilități este facilitată prin intermediul unui ascensor de persoane.

Ø sala pentru competiții sportive

– are o înălțime liberă de 13,10m și este dimensionată în plan 50×28 m conform Normelor europene de desfășurare a meciurilor de handbal, ce necesită cel mai generos spațiu. Marcajul permite desfășurarea și a meciurilor de volei, handbal, baschet și tenis. Lumina și ventilația sălii sunt controlate prin funcții mecanice, asigurând flexibilitatea organizării multiplelor evenimente sportive și non-sportive.

Accesul publicului este permis prin intermediul holului principal, iar evacuarea se face pe cele două laturi scurte ale clădirii, sau direct în exterior de la nivelul suprafeței terenului de joc. În cazul competițiilor sportive accesul sportivilor și al oficialilor se realizează prin spații destinate fiecărei categorii de utilizatori în parte. Spațiile tehnice pentru regie și sunet sunt amplasate pe latura lungă a terenului.

Ø Gradenele pentru public

– sunt fixe, fiind dispuse pe cele două laturi lungi ale terenului de joc, garantând cea mai bună vizibilitate pentru toți spectatorii. Acestea sunt deservite de foaiere și circulații pe tot conturul clădirii, permițând accesul rapid de la un punct la altul al sălii și asigurâd o mare flexibilitate în organizarea diverselor evenimente sportive și non-sportive. Evacuarea publicului se realizează prin intermediul acestoe foaiere și circulații și ulterior prin patru rampe de scară dispuse pe laturile scurte ale clădirii. La nivelul foaierelor sunt amplasate și grupurile sanitare pe sexe și pentru persoanele cu dizabilități.

Ø Funcțiuni pentru protocol și V.I.P.

– accesul VIP este propus la demisol, pe latura lungă estică a clădirii, în imediata apropiere a locurilor de parcare destinată acestei categorii de utilizatori. Accesul acestora la zona de gradene se realizează prin intermediul unui hol de primire cu garderobă și a unei scări. Sectorul VIP beneficiază de o zonă de protocol și de tribună proprie și se află deasemenea în directă legătură cu sala de conferințe de la demisol.

Ø Funcțiuni pentru sportivi și oficiali

– sunt dispuse la demisol sub gradenele de pe latura din stânga și sub holul principal de intrare. Accesul acestora în clădire se realizează pe colțul sud-vestic al clădirii, în imediata apropiere a parcării pentru cele două autocare. În distribuția funcțională s-a respectat delimitarea clară a acesului murdar și curat, precum și gruparea principalelor funcțiuni ale acestui sector: vestiare sportivi, vestiare arbitri, vestiare antrenori, sala de forță cu vestiar propriu, zona de relaxare sportivi, cabinet medical și cabinet antidoping.

Accesul acestora pe suprafața de joc este posibilă prin vomitoriu în gradene, destinate separat pentru sportivi și antrenori, respectiv arbitrii.

Ø Funcțiuni pentru presă și mass-media

– acestea sunt grupate la demisol și parter, având asigurat accesul pe verticală prin intermediul unei scări și a unui lift propriu. Intrarea destinată presei este poziționată în vecinătatea locurilor de parcare ale acesteia, pe colțul sud-estic al clădirii. S-a urmărit realizarea unei legături facile între holul mass-media și sala de conferințe.

Totodată s-a propus un spațiu de regrupare presă cu grup sanitar propriu, care intermediază accesul în spațiul de joc printr-un vomitoriu, atunci când evenimentele sportive sau non-sportive din sală o necesită. Cabinele pentru transmisiuni sportive sunt poziționate pe latura scurtă a terenului de joc, pe latura opusă holului principal, fiind deservite la același nivel de un spațiu de recreere și de grupuri sanitare proprii.

Citește și Blaj, cel mai mic oraș din România care va avea o sală polivalentă, unde ar încăpea 10% din localnici: ”Va fi una dintre cele mai frumoase din țară”

Ø Funcțiuni pentru administrație

– se regăsesc la parter, ocupând o parte din zona de sub gradenele din partea stângă a terenului de competiții. Acestea au un acces separat, din spatele clădirii, putând funcționa independent.

Ø Funcțiuni tehnice și de depozitare

– sunt amplasate la demisol sub gradenele sălii polivalente. Acestea beneficiază de un acces cu rampă din exterior, care permite aprovizionarea lor, dar și a sălii de competiție cu diverse materiale sau obiecte agabaritice, în funcție de evenimentul găzduit la interior. În configurația lor s-a urmărit ventilarea lor naturală și respectare normelor cu privire la riscul la incendiu sau explozie.

Save

Save

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...