Fostul consilier judeţean Traian Ursaleş, demis după ce justiţia l-a declarat în stare de incompatibilitate, a pierdut procesul cu Consiliul Judeţean Alba

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Fostul consilier judeţean Traian Ursaleş, demis după ce justiţia l-a declarat în stare de incompatibilitate, a pierdut procesul cu Consiliul Judeţean Alba

Fostul consilier județean Traian Ursaleș, demis din Consiliul Județean în luna aprilie 2019, a pierdut prima parte a procesului prin care a contestat hotărârea foștilor săi colegi din administrația județeană. Ursaleș a susținut că hotărârea a fost adoptată în mod ilegal și a cerut la Tribunalul Alba anularea actului normativ. Încetarea mandatului înainte de termen a fost determinată de pierderea unui proces prin care a contestat un raport al Agenției Naționale de Integritate.

ANI a constatat că Traian Ursaleş s-a aflat în stare de incompatibilitate, încălcând prevederile legale referitoare la incompatibilităţi, întrucât a exercitat funcţia de primar concomitent cu cea de membru în Consiliul de administraţie al şcolii cu clasele I-VIII Meteş în perioada 2008 – 2013.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Consilierul judeţean a contestat raportul, însă a pierdut definitiv procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit deciziei, consilierul județean nu mai poate ocupa o funcție publică timp de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată. ”(…) Din actele care fac parte integrantă a hotărârii de destituire din funcție, lipsește hotărârea definitivă și executorie, lipsește motivarea Înaltei Curți de Casație și justiție; lipsește Ordinul Prefectului prin care să se constate încetarea mandatului de consilier județean. Menționează că la ședința Consiliului Județean din 25 aprilie 2019, reclamantul a atenționat plenul Consiliului Județean Alba și pe președintele acestuia că lipsește sentința de la dosar, că lipsește motivarea și că dânșii se bazează doar pe o minută (certificat) adusă în pripă.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Cu toate acestea, majoritatea nu a ținut cont de aceste aspecte și a votat eliminarea sa din Consiliul Județean Alba. Arată că, în data de 7 mai 2019, a depus la Registratura Consiliului Județean o plângere prealabilă, intitulată ca recurs grațios, prin care a solicitat Consiliului județean Alba revocarea Hotărârii cu numărul 112 din data de 25 aprilie 2019. În data de 7 iunie 2019, prin semnătură, a primit răspunsul la acest grațios și anume o altă hotărâre, Hotărârea cu numărul 127 din 30 mai 2019, prin care i se respingea plângerea prealabilă și drept urmare Hotărârea cu numărul 112 din 25 aprilie rămânea valabilă, motiv pentru care reclamantul s-a adresat instanței de judecată, în scopul de a face dreptate”, a susținut fostul consilier în plângerea depusă la instanță, potrivit hotărârii motivate de către magistrat. Instanța nu a fost, însă, de acord cu precizările fostului consilier județean.

”Mandatul de consilier județean al reclamantului a încetat înainte de expirarea duratei normale la data de 25.04.2019. Instanța apreciază că termenul de 3 ani începe să curgă, conform deciziei sus menționate, de la data de 25.04.2019, nefiind îndeplinit, contrar opiniei reclamantului. Reclamantul consideră că s-a aflat în incompatibilitate în perioada 2008-2012 și astfel, termenul de 3 ani, în care nu mai poate ocupa o funcție eligibilă, a fost depășit. Reclamantul critică Hotărârea nr. 112/25.04.2019, care avea pe ordinea de zi constatarea încetării mandatului, la care a participat și a votat și reclamantul, după care a invocat nulitatea hotărârii, față de pretinsul interes patrimonial pe care l-ar fi avut în acel moment, cu referire la indemnizația de consilier.

Critica nu poate fi primită, întrucât reclamantul își invocă propria culpă, constând în participarea la dezbaterea unei hotărâri și în plus, tocmai el nu a respectat obligația de a anunța, la începutul dezbaterilor, interesul în problematica supusă dezbaterii. În plus, din procesul verbal al ședinței, depus la dosar la fila 21, reiese că hotărârea contestată s-a adoptat cu votul a 27 de persoane, care au votat «pentru» și un singur vot «împotrivă», care este al reclamantului.

Prin urmare, votul său nu a influențat cu nimic scorul final și mai important decât atât, reclamantul a participat la vot și nu la adoptarea hotărârii, întrucât votul său a fost împotriva adoptării hotărârii. În condițiile în care nu s-a dovedit nerespectarea dispozițiilor legale, cu privire la hotărârea adoptată, nu este temei pentru desființarea ei”, se susține în hotărârea Tribunalului Alba.

Judecătorul a mai afirmat că acestuia nu i se îngrădește dreptul de a-și duce la final mandatul câtă vreme încetarea mandatului este determinată prin efectul legii și prin Decizia 773/2019 a ÎCCJ, care produce efecte de la data pronunțării, ”fiind irelevant aspectul neredactării, nemotivării și necomunicării cu reclamantul”. Ursaleș a ajuns consilier județean pe lista PMP, dar în prezent este membru Pro România. Hotărârea Tribunalului Alba, din 7 octombrie 2019, poate fi contestată în 15 zile de la comunicare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419