Ziarul Unirea

FONDURI EUROPENE: Prezentare PNDR 2014-2020, partea a II-a

Prezentare PNDR 2014-2020, partea a II-a

În pofida unor temeri nejustificate, se poate spune că strategia PNDR 2014-2020 a fost finalizată conform programului stabilit între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisia Europeană. Deja Programul a fost transmis în draft de către Minister la Comisia Europeană pentru a se analiza şi aproba sumele propuse pentru finanţare.

ELIT

În perioada următoare, conducerea MADR şi reprezentanţii grupului de coordonare pentru PNDR din cadrul Ministerului vor începe negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a stabili concret sumele pentru sprijin acordate pentru fiecare măsură în parte şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de fonduri europene.

 „Ne bucură faptul că de această dată PNDR 2014-2020 nu am mai fost transmis Comisiei Europene cu întârziere, aşa cum s-a întâmplat cu PNDR 2007-2013. Faptul că încă din lunile mai-iunie ale acestui an se vor deschide primele sesiuni de depunere a proiectelor finanţate prin fonduri europene reprezintă o garanţie că am pornit cu dreptul în implementarea viitorului Program. Fără îndoială am învăţat din ceea ce n-a mers, ceea ce nu a funcţionat în programul anterior şi s+au luat toate măsurile pentru îmbunătăţirea substanţială a viitorului Program. Cu alte cuvinte viitorul Program va fi mult mai uşor de accesat, în condiţii mult mai bune, cu documente mult simplificate şi în condiţii mult mai avantajoase pentru beneficiari. De altminteri, depunerea proiectelor on-line în noua sesiune din mai-iunie este doar începutul unor acţiuni de simplificări ample de care vorbeam mai înainte şi un sprijin real pentru beneficiarii care vor să acceseze fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală” a precizat Nicolae POPA, Director General Adjunct al APDRP.

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 20142020 (partea I a prezentării o puteți urmări AICI)

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 150  mil. Euro.

Beneficiari

• fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii (propunere 8000 -14.999 Euro valoare Producție Standard).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 Euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

 – 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 – 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri  și producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi nonagricole existente și întreprinderile nou-înființate din spațiul rural)

Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020: 250 mil. Euro (150 mil. Euro întreprinderi nonagricole existente și 100 mil. întreprinderile nou-înființate)

 • Submăsura ” Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, în spațiul rural

Beneficiari întreprinderi nou înființate:

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi;

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri și producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producere de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural

Alocare estimativă PNDR 2014 ‐ 2020: 150 mil. euro

Beneficiari întreprinderi nonagricole existente

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desfășoară activitatea în spațiul rural;

• fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin

înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente.

Sprijin public nerambursabil în cuantum de maximum 90%, cu o valoarea de până la

 • 200.000 Euro, conform ”regulei de minimis”.

4. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – investitii de dezvoltare a infrastructurii locale de drumuri, apă/apă uzată , infrastructura socială și educațională, investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 1 100 mil. Euro

                Beneficiari

                • comunele și asociațiile acestora;

                • unități de cult (așezăminte monahale).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% și nu va depăși :

• 1.000. 000 Euro/ comună , pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată);

• 2.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura apă și apă uzată;

• 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/îngrijire;

• 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe comune), fără a depăși valoarea

maximă /comună/tip de sprijin;

• 500.000 euro pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural.

II. Măsuri de mediu și climă :

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 58)

5.  Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 105,695 mil. Euro

6.  Agromediu și climă

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 849,964 mil. Euro

7.  Agricultură ecologică

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 200,686 mil. Euro

8. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte       constrângeri specifice

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 230,796 mil. Euro

III. Măsuri suport :

12. Gestionarea riscurilor (fondul mutual)

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 200 mil. Euro

13. LEADER Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020  aprox. 624  mil. Euro

Beneficiari

 • Grupurile de Acțiune Locală

Propuneri măsuri clasice:

 • Tineri fermieri;
 • Procesarea produselor agricole;
 • Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activități în domeniul non-agricol pentru micro-întreprinderi, inclusiv încurajarea activităţilor turistice;
 • Infrastructură de bază locală (drumuri, apă/apă uzată), inclusiv infrastructură educațională și socială, protejarea patrimoniului cultural;
 • Formare profesională;
 • Ferma mică.

Propuneri măsuri inovative:

 • Eficiență energetică și resurse regenerabile;
 • IT&C;
 • Patrimoniu material și imaterial;
 • Grupuri de producători.

Măsuri în analiză:

 • Scheme de calitate;
 • Măsură dedicată grupurilor vulnerabile, inclusiv populația romă;
 • Piețe pentru produse locale agro-alimentare.

Valoarea sprijinului public nerambursabil

Alocările financiare pentru strategia de dezvoltare locală se vor stabili proporțional, în funcție de populația și teritoriul acoperit de fiecare GAL-urilor (EUR/loc) și valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil per proiect din cadrul strategiei este de 200.000 euro.

14. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 178  mil. Euro

IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol – alocare estimativă 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) având în componență următoarele măsuri/sub-măsuri:

                1. Modernizare ferme – alocare estimativă 260 mil. Euro

                2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole – alocare estimativă 40 mil. Euro

                3. Cooperare – alocare estimativă 15 mil Euro

                4. Grupuri de producători – alocare estimativă 5 mil. Euro

V. Angajamente de plată din exercițiul curent 2007-2013 aflate în derulare :

                • bunăstarea animalelor – alocare de cca. 437 mil. Euro

                • alte angajamente restante (ferme de semi-subzistență, grupuri de producători, Leader)           cca. 146  mil. euro.

Pentru ca PNDR 2014-2020 să funcţioneze fără sincope, s-au inclus o serie de modificări şi îmbunătăţiri necesare pentru a corecta disfuncţionalităţile din vechiul Program 2007-2013:

 • finanţarea prin noul Program a proiectelor depuse de localităţile aparţinătoare oraşelor mici;
 • Mijloacele de transport care vor fi eligibile prin noul Program vor fi clar definite prin fişele tehnice;
 • diminuarea perioadelor de evaluare a cererilor de sprijin la maxim trei-patru luni de zile;
 • organizarea de sesiuni semestriale sau anuale continue cu prezentarea raportului de selecţie lunar sau trimestrial;
 • simplificarea documentelor ataşate cererilor de finanţare, a procedurilor tehnico-economice şi de achiziţii;
 • eforturi susţinute pentru încheierea unor parteneriate cu băncile comerciale pentru asigurarea cofinanţării private (incluzând termene de graţie care să permită intrarea în producţie, termene de rambursare mai mari, dobânzi mai mici);
 • înfiinţarea unei baze de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, utilaje agricole şi lucrări de construcţie pentru a simplifica procedura de achiziţie (nu mai e nevoie de solicitarea a trei oferte în cazul achiziţiilor pentru beneficiarii privaţi);
 • acordurile standardizate, celelalte aprobări şi autorizări se vor depune în noul Program doar la încheierea contractului de finanţare;
 • depunere cererilor de finanţare on-line;
 • se va pune un accent deosebit pe calitatea şi sustenabilitatea investiţiilor propuse.

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă| Călin Matieș: DRUMUL RUȘINII Județului Alba are vinovații exact în persoanele care se dau acum mari salvatori!

Drumul Național 75, cel mai prost drum al județului Alba și poate cel mai jalnic din întreaga Românie are și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro