Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Politică Administrație

FONDURI EUROPENE: Prezentare PNDR 2014-2020, partea a II-a

Bogdan Presecan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Prezentare PNDR 2014-2020, partea a II-a

În pofida unor temeri nejustificate, se poate spune că strategia PNDR 2014-2020 a fost finalizată conform programului stabilit între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisia Europeană. Deja Programul a fost transmis în draft de către Minister la Comisia Europeană pentru a se analiza şi aproba sumele propuse pentru finanţare.

În perioada următoare, conducerea MADR şi reprezentanţii grupului de coordonare pentru PNDR din cadrul Ministerului vor începe negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a stabili concret sumele pentru sprijin acordate pentru fiecare măsură în parte şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de fonduri europene.

Elit - Gustul Desăvârșit

 „Ne bucură faptul că de această dată PNDR 2014-2020 nu am mai fost transmis Comisiei Europene cu întârziere, aşa cum s-a întâmplat cu PNDR 2007-2013. Faptul că încă din lunile mai-iunie ale acestui an se vor deschide primele sesiuni de depunere a proiectelor finanţate prin fonduri europene reprezintă o garanţie că am pornit cu dreptul în implementarea viitorului Program. Fără îndoială am învăţat din ceea ce n-a mers, ceea ce nu a funcţionat în programul anterior şi s+au luat toate măsurile pentru îmbunătăţirea substanţială a viitorului Program. Cu alte cuvinte viitorul Program va fi mult mai uşor de accesat, în condiţii mult mai bune, cu documente mult simplificate şi în condiţii mult mai avantajoase pentru beneficiari. De altminteri, depunerea proiectelor on-line în noua sesiune din mai-iunie este doar începutul unor acţiuni de simplificări ample de care vorbeam mai înainte şi un sprijin real pentru beneficiarii care vor să acceseze fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală” a precizat Nicolae POPA, Director General Adjunct al APDRP.

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 20142020 (partea I a prezentării o puteți urmări AICI)

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 150  mil. Euro.

Beneficiari

• fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii (propunere 8000 -14.999 Euro valoare Producție Standard).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 Euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

 – 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 – 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri  și producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi nonagricole existente și întreprinderile nou-înființate din spațiul rural)

Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020: 250 mil. Euro (150 mil. Euro întreprinderi nonagricole existente și 100 mil. întreprinderile nou-înființate)

 • Submăsura ” Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, în spațiul rural

Beneficiari întreprinderi nou înființate:

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi;

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri și producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producere de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural

Alocare estimativă PNDR 2014 ‐ 2020: 150 mil. euro

Beneficiari întreprinderi nonagricole existente

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desfășoară activitatea în spațiul rural;

• fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin

înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente.

Sprijin public nerambursabil în cuantum de maximum 90%, cu o valoarea de până la

 • 200.000 Euro, conform ”regulei de minimis”.

4. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – investitii de dezvoltare a infrastructurii locale de drumuri, apă/apă uzată , infrastructura socială și educațională, investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 1 100 mil. Euro

                Beneficiari

                • comunele și asociațiile acestora;

                • unități de cult (așezăminte monahale).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% și nu va depăși :

• 1.000. 000 Euro/ comună , pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată);

• 2.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura apă și apă uzată;

• 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/îngrijire;

• 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe comune), fără a depăși valoarea

maximă /comună/tip de sprijin;

• 500.000 euro pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural.

II. Măsuri de mediu și climă :

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 58)

5.  Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 105,695 mil. Euro

6.  Agromediu și climă

 • Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 849,964 mil. Euro

7.  Agricultură ecologică

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 200,686 mil. Euro

8. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte       constrângeri specifice

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 230,796 mil. Euro

III. Măsuri suport :

12. Gestionarea riscurilor (fondul mutual)

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 200 mil. Euro

13. LEADER Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020  aprox. 624  mil. Euro

Beneficiari

 • Grupurile de Acțiune Locală

Propuneri măsuri clasice:

 • Tineri fermieri;
 • Procesarea produselor agricole;
 • Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activități în domeniul non-agricol pentru micro-întreprinderi, inclusiv încurajarea activităţilor turistice;
 • Infrastructură de bază locală (drumuri, apă/apă uzată), inclusiv infrastructură educațională și socială, protejarea patrimoniului cultural;
 • Formare profesională;
 • Ferma mică.

Propuneri măsuri inovative:

 • Eficiență energetică și resurse regenerabile;
 • IT&C;
 • Patrimoniu material și imaterial;
 • Grupuri de producători.

Măsuri în analiză:

 • Scheme de calitate;
 • Măsură dedicată grupurilor vulnerabile, inclusiv populația romă;
 • Piețe pentru produse locale agro-alimentare.

Valoarea sprijinului public nerambursabil

Alocările financiare pentru strategia de dezvoltare locală se vor stabili proporțional, în funcție de populația și teritoriul acoperit de fiecare GAL-urilor (EUR/loc) și valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil per proiect din cadrul strategiei este de 200.000 euro.

14. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

 • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 178  mil. Euro

IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol – alocare estimativă 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) având în componență următoarele măsuri/sub-măsuri:

                1. Modernizare ferme – alocare estimativă 260 mil. Euro

                2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole – alocare estimativă 40 mil. Euro

                3. Cooperare – alocare estimativă 15 mil Euro

                4. Grupuri de producători – alocare estimativă 5 mil. Euro

V. Angajamente de plată din exercițiul curent 2007-2013 aflate în derulare :

                • bunăstarea animalelor – alocare de cca. 437 mil. Euro

                • alte angajamente restante (ferme de semi-subzistență, grupuri de producători, Leader)           cca. 146  mil. euro.

Pentru ca PNDR 2014-2020 să funcţioneze fără sincope, s-au inclus o serie de modificări şi îmbunătăţiri necesare pentru a corecta disfuncţionalităţile din vechiul Program 2007-2013:

 • finanţarea prin noul Program a proiectelor depuse de localităţile aparţinătoare oraşelor mici;
 • Mijloacele de transport care vor fi eligibile prin noul Program vor fi clar definite prin fişele tehnice;
 • diminuarea perioadelor de evaluare a cererilor de sprijin la maxim trei-patru luni de zile;
 • organizarea de sesiuni semestriale sau anuale continue cu prezentarea raportului de selecţie lunar sau trimestrial;
 • simplificarea documentelor ataşate cererilor de finanţare, a procedurilor tehnico-economice şi de achiziţii;
 • eforturi susţinute pentru încheierea unor parteneriate cu băncile comerciale pentru asigurarea cofinanţării private (incluzând termene de graţie care să permită intrarea în producţie, termene de rambursare mai mari, dobânzi mai mici);
 • înfiinţarea unei baze de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, utilaje agricole şi lucrări de construcţie pentru a simplifica procedura de achiziţie (nu mai e nevoie de solicitarea a trei oferte în cazul achiziţiilor pentru beneficiarii privaţi);
 • acordurile standardizate, celelalte aprobări şi autorizări se vor depune în noul Program doar la încheierea contractului de finanţare;
 • depunere cererilor de finanţare on-line;
 • se va pune un accent deosebit pe calitatea şi sustenabilitatea investiţiilor propuse.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: 21 de milioane de euro din PNRR pentru consultanță, dați ,,cu dedicație” foștilor angajatori ai ministrului Sănătății!

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: 21 de milioane de euro din PNRR pentru consultanță, dați ,,cu dedicație” foștilor angajatori ai ministrului Sănătății!

Guvernarea hoției PNL-PSD-UDMR demonstrează, prin fiecare măsură implementată, că are o singură țintă: să sifoneze banii publici.

În repetate rânduri, pesediștii au acuzat foștii miniștri USR că vor să aloce bani din PNRR pentru consultanță, însă când au ajuns la guvernare au uitat subit aceste lucruri. O demonstrează ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, care a semnat recent un contract de consultanță în valoare de 21 de milioane de euro cu OMS (Organizația Mondială a Sănătății). Cazul este cu atât mai scandalos, cu cât domnul Rafila a fost, înainte de a ajunge ministru, șeful OMS în România. Cu alte cuvinte, ministrul Rafila alocă o sumă importantă de bani către organizația care din 2014 a fost locul său de muncă. Din 2014 până în 2018, Alexandru Rafila a fost reprezentantul României la OMS și din anul 2018 până în anul 2021 a fost membru în Comitetul permanent al Biroului Regional al OMS pentru Europa și membru în bordul executiv al OMS.

Nu este oare într-un grav conflict de interese ministrul Sănătății, Alexandru Rafila? Câte tunuri va mai trebui să dea PSD până când autoritățile statului să se sesizeze?

Elit - Gustul Desăvârșit

Colegul meu, deputatul Emanuel Ungureanu, a făcut public acest caz și a anunțat că va sesiza Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție, fiind vorba de un caz grav care vizează activitatea unui demnitar.
În altă ordine de idei, după 8 luni de mandat la Ministerul Sănătății, pesedistul Alexandru Rafila se laudă la TV cu proiecte moștenite de la USR-iști: proiectele de spitale regionale și fondurile din PNRR pentru cabinetele medicilor de familie.

Proiectele de spitale regionale au fost începute de Vlad Voiculescu în 2016, când era ministrul Sănătății. Singurul „merit” al PSD este întârzierea lor cu 6 ani, iar, în ritmul în care „muncește” Rafila, nu vom vedea nicio cărămidă la aceste spitale până în 2024.

Banii pentru reabilitarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie au fost alocați tot în mandatul lui Vlad Voiculescu, cu aprobarea lui Cristian Ghinea, ministrul USR care a coordonat realizarea PNRR.

Marile realizări ale „specialistului” Alexandru Rafila, cel care se visează viitorul președinte al României, sunt demagogia și deturnarea banilor publici spre zone de interes, cum este cazul recent al contractului de consultanță în valoare de 21 de milioane de euro.

Beniamin Todosiu
Deputat USR de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Fățan Luca Petru, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut prima victorie la un Campionat European de Box

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
Fățan Luca Petru, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut prima victorie la un Campionat European de Box

Fățan Luca Petru, de la CS Unirea Alba Iulia, a obținut prima victorie la un Campionat European de Box, la cadeți, împotriva unui cetățean englez, însă a pierdut mediul pentru medalie, împotriva unui tânăr de origine ucraineană.

Campionatul Europeană de Box – Cadeți se desfășoară în perioada 10-21 august în Turcia, la Erzum. Sportivul nostru, în vârstă de 14 ani, a boxat la categoria de greutate 66 de kilograme, fiind antrenat de 1 an de către Andrei Dărămuș. Progresul său în această perioadă a fost vizibil. Tânărul a câștigat multe meciuri importante.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Calificarea, în sine, la Campionatul European de Box a reprezentat o performanță importantă. Ne bucurăm de prima victorie, ar fi fost într-adevăr un vis să vină acasă și cu o medalie, dar suntem mulțumiți de prestație. Continuăm pregătirea, nu ne lăsăm și la viitoarele competiții vom fi mai buni”, a spus Andrei Dărămuș.

La lotul național de box, sportivul nostru s-a aflat sub coordonarea profesorului Titi Tudor.

CS Unirea Alba Iulia (director Daniela Moșneag) transmite felicitări sportivului, antrenorului și mult succes la viitoarele competiții.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Lider AUR, declarații incredibile: ”Ascultaţi-mă bine, n-am băut nimic. Avem șanse să luăm peste 50% la parlamentare”

Unirea Ziarul

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Lider AUR, declarații incredibile: ”Ascultaţi-mă bine, n-am băut nimic. Avem șanse să luăm peste 50% la parlamentare”

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Claudiu Târziu, a declarat marţi, la Bistriţa, că partidul său are şansa să câştige la viitoarele alegeri parlamentare peste 50% din voturi, citat de Agerpres.

„Avem şansa ca în 2024 să luăm peste 50% (la alegerile parlamentare – n.r.) – şi ascultaţi-mă bine, nu vă uitaţi curios, n-am băut nimic şi sunt în toate minţile. Ştiu bine pe ce mă bazez. Avem posibilitatea asta. Românii au nevoie de noi şi ştiu un singur lucru: că nu om fi noi cei mai grozavi, dar suntem sinceri, bine intenţionaţi şi nu precupeţim niciun efort pentru a face ceea ce spunem”, a afirmat Claudiu Târziu, la o întâlnire cu membri şi simpatizanţi ai partidului din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit acestuia AUR va prezenta, în septembrie, un draft al programului propriu de guvernare şi o primă echipă pregătită să preia guvernarea, din cele trei pe care intenţionează să le formeze.

„Noi avem şi soluţii, lucrăm la un program de guvernare, pe care o să îl anunţăm, din ideile lui generale, în septembrie, când vom anunţa şi o primă echipă de guvernare. Spun o primă, pentru că vrem să avem trei echipe de guvernare pe care să le antrenăm până în 2024, ca din acestea trei să facem un guvern foarte bun pentru România, care să nu piardă vremea şi care să nu dea rateuri, că nu mai avem timp”, a afirmat Târziu.

Preşedintele CNC al AUR a precizat că selecţia în echipele de guvernare se va face pe baza competenţelor, şi nu în funcţie de notorietate sau de poziţia deţinută în partid.

sursă: agerpres.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea