Extinderea rețelei de apă și canalizare în comuna Șugag, undă verde din partea APM Alba

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Undă verde din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Alba pentru extinderea rețelei de apă potabilă și branșamente și extinderea rețelei de canalizare și racorduri pe teritoriul comunei Șugag, județul Alba.

În prezent localitățile Mărtinie, Șugag și Dobra dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, care însă nu acoperă intregul areal construit.

ELIT

Locuitorii neracordați la sistemul centralizat din zona studiată evacuează apa uzată în fose individuale improprii ori puțuri absorbante, fapt ce conduce la infestareapânzei de apă freatică.

Exista mai multe străzi unde imobilele construite sunt alimentate cu apă din surse locale subterane sau captări improvizate de izvoare, fapt ce conduce la variația debitelor și a turbidității apei în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea zona are potențial turistic ridicat, în ultima perioadă apărând zone unde se construiesc pensiuni turistice, cabane, fapt ce pune autoritățile locale în obligativitatea dezvoltării rețelelor edilitare actuale. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare a comunei Șugag se va realiza din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei Șugag si respectiv extinderea rețelei de canalizare din conductă.

Lungimea totală a conductei de alimentare cu apă este 770 ml.

Pe traseul conductei care urmeaza a fi executată au fost prevăzute:
‒3 buc –cămin de vane: CWpr1, CWpr2, CWpr3;‒2 buc
–hidrant de incendiu subteran Dn80;‒18 buc
–cămine de branșament.

Căminele de vane vor fi din bolțari de beton în care se vor monta instalațiile aferente, iar căminele de apometru vor fi preechipate. Dimensiunile căminelor sunt în funcție de numărul/mărimea vanelor care urmează a fi montate în cămine şi adâncimile de pozare a conductelor.

Rețeaua de canalizare existenta în localitățile Mărtinie, Șugag și Dobra se va extinde cu conductă PVC KG Dn 250mm, SN 4, pe o lungimea totală de 2331 ml astfel:
‒2331 m_conductă de PVC Dn 250 mm, Sn4;
‒278 m_conductă de PVC Dn 160 mm, Sn4;
‒74 buc_cămine de vizitare Ccm1….Ccm68;
‒68 buc_cămine de racord.

Conducta de refulare PEHD de 90mm PN6 va avea lungimea totală este 135 ml.Conducta se va poza pe cât posibil în acostamentul drumului sau sub trotuare și zone verzi acolo unde acestea există.

Se propune montarea unor stații de pompare in cămine PEHD cu Di=1.5m, H=3.0m. Înaintea staților de pompare se va monta grătarul pentru reținerea solidelor cu diametru mai mare de 40 mm.

Stațiile de pompare vor fi echipate cu 1+1 pompe cu vortex, debitul maxim pompat fiind de Q=1 l/s, iar înălțimea H=10 mca. Automatizarea pompelor va fi astfel gândită ca pompele safuncționeze în cascadă în funcție de nivelul din stația de pompare. Pompa de rezerva va funcționa prin rotație, în felul acesta reducându-se mult uzura pompelor in funcțiune.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419