DEFINITIVAT 2020 Peste 6.700 de candidați sunt așteptați la examenul din 22 iulie. Care sunt disciplinele cu cei mai mulți înscriși

Candidații admiși sunt cei care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2020 se va desfășura miercuri, 22 iulie, în 42 centre de examen. La această probă au fost admiși 6.776 de candidați, din cei 7.105 înscriși la începutul anului la 95 e discipline de examen, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

ELIT

Potrivit MEC, la fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:

învățământ preșcolar în limba română (1.748 de candidați),
învățământ primar în limba română (1.059),
educație fizică și sport (837),
limba și literatura engleză (369)
limba si literatura română (313).

Ministerul amintește că, în contextul pandemiei și a restricțiilor determinate de aceasta, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții).

Candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.
Au beneficiat de această măsură specială 803 candidați din totalul de 1.132 de candidați care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie a.c.
Portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare.

MEC, despre desfășurarea examenului:

Candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 8:00 și, cel mai târziu, la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil.
În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Concusul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Sursa: edupedu.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419