// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Cristian Roşu (ASF): Piaţa asigurărilor este stabilă şi sigură

„Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat act de sancţiunea acordată de către Consiliul Concurenţei unui număr de nouă societăţi de asigurare ce activează sau au activat pe piaţa de asigurări din România, precum şi Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Ca urmare a promovării unei noi legislaţii care guvernează piaţa asigurărilor, ulterior perioadei de referinţă luate în considerare de Consiliul Concurenţei în acordarea sancţiunilor, au fost introduse o serie de mecanisme noi, care au
contribuit la stabilizarea şi bunul mers al pieţei RCA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va continua să analizeze necesitatea modificării cadrului legislativ aplicabil pentru a se asigura că acesta răspunde nevoilor sectorului de asigurări şi a consumatorilor de produse de asigurare.

Din datele şi analizele ASF, toate societăţile de asigurare care deţin la aceasta data autorizaţie de funcţionare, supuse sancţiunilor Consiliului Concurenţei, au valori ale ratelor de solvabilitate (SCR) cu mult peste valorile minime necesare. De asemenea, în cazul acestor asiguratori, cerinţa minimă de capital (MCR) este îndeplinită, fiind de aproape patru ori peste limita minimă impusă de lege.

La 30.09.2018, la nivelul întregii pieţe, nivelul ratei de acoperire a SCR a fost de 1,73 iar cel al MCR a fost de 3,99, ambele raportate la o cerinţă minimă de 1. Valoarea excedentului fondurilor proprii eligibile să acopere SCR era de 2,1 miliarde lei, iar valoare excedentului fondurilor proprii eligibile să acopere MCR era de 3,5 miliarde lei.
Toate aceste elemente arată că piaţa este stabilă iar previziunile nu indică o înrăutăţire în persepectiva perioadei următoare.

ASF va urmări în continuare cu atenţie atât evoluţia ratelor de prudenţialitate câtşi adecvarea capitalurilor, astfel încât să fie asigurată protecţia consumatorilor şi stabilitatea pieţei”, a declarat vicepreședintele ASF Cristian Roșu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419