Construirea unei artere ocolitoare pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, pe masa consilierilor locali pentru aprobare

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Un proiect de hotărâre privind aprobarea Fișei de proiect de investiție pentru obiectivul „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră ocolitoare pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia” a fost propus Consiliului Local.

Având în vedere demersurile inițiate de către Municipiul Alba lulia pentru dezvoltarea durabilă a comunității locale, a fost identificată oportunitatea de sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 în cadrul apelului de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

În vederea depunerii Fișei de proiect de investiție pentru obiectivul „Fluidizarea traficului prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – Construire arteră ocolitoare pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia” și ținând seama de faptul că aceasta face parte din categoria proiectelor de mobilitate urbană, conform OUG 88/2020, este necesară aprobarea acesteia prin Hotărâre de Consiliul Local, condiție de eligibilitate pentru obținerea sprijinului financiar pentru elaborarea documentației tehnico-economice.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Sistemul actual al infrastructurii căilor de comunicație rutiere al Municipiului Alba lulia și al zonei periurbane este astăzi incomplet în raport cu necesitățile perspectivei de dezvoltare urbane și zonele funcționale de interes local. În prezent, în zona de sud-est a Municipiului Alba lulia, transportul se realizează pe un tronson de drum cu capacitate de circulație redusă, cu zone de pământ, o floră dezvoltată care nu corespunde cerințelor de trafic actuale și de perspectivă dar și de estetică urbană.

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zona administrativ-teritorială a municipiului Alba lulia, de-a lungul arterei ocolitoare latura de sud-est a Municipiului Alba lulia se creează premisele unor noi oportunități pentru populație, agenți economici și administrație și se realizează legături eficiente între centrul administrativ al municipiului și regiunile periferice, dar și interconectarea la axele de transport existente.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419