Conferință de închidere a proiectului Consolidarea instituţională si creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

proiect-uab

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, Cod CNFIS-FDI-2016-0093
Titlu proiect: „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia”

COMUNICAT DE PRESĂ

CONFERINŢĂ DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

Consolidarea instituţională si creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, organizează, în data de 12 decembrie 2016, ora 11:00, în Sala Senatului, Palatul Apor, Conferinţa de finalizare a proiectului Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, proiect cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2016, cod CNFIS-FDI-2016-0093, cu derulare în perioada Iulie 2016 – Decembrie 2016.

Obiectivul major al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), prin îmbunătăţirea calităţii si creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei.

Proiectul şi-a propus, ca şi obiective specifice: consolidarea internaţională şi interculturală a Universităţii pe termen mediu prin elaborarea strategiei de internaţionalizare 2016-2025, promovarea Universităţii la nivel internaţional ca destinaţie pentru un învăţământ superior de calitate şi recrutarea internaţională a studenţilor prin tehnici specifice de marketing universitar, creşterea numărului de profesori care să susţină dimensiunea internaţională a programelor de studiu în limbi străine, îmbunătăţirea comunicării cu mediul academic şi de cercetare extern şi consolidarea parteneriatelor strategice pe domenii de interes în cercetare-dezvoltare-inovare, fluidizarea fluxului de incoming şi outgoing de studenţi, cadre didactice si cercetători prin digitizarea sistemului de gestionare si consolidare a capacitaţii administrative a schimburilor, creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii prin îmbunătăţirea si adecvarea calităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei internaţionale.

Întregul proiect s-a derulat sub deviza „UAB, O UNIVERSITATE INTERNAŢIONALĂ!”

Manager proiect: Ionescu Petru Ştefan, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia petru_stefan_ionescu@yahoo.com

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...