Condiţii noi privind radierea faptelor înscrise în cazierul fiscal

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de ordonanţă prin care stabileşte noi condiţii în care se radiază faptele înscrise în cazierul fiscal al unui contribuabil. Noul act normativ propune diferenţierea termenului în care se radiază faptele şi situaţiile care atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil. Trebuie menţionat că faptele pe care contribuabilii – persoane fizice şi juridice, precum şi asociaţii, acţionarii şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice, le comit şi care sunt de natura infracţiunilor şi contravenţiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară se înscriu în cazierul fiscal al acestora.
Potrivit proiectului lansat în dezbatere publică de către Ministerul Finanţelor Publice, contravenţiile – fapte cu un pericol social, riscuri şi consecinţe din punct de vedere al evaziunii fiscale, mai mici decât infracţiunile, vor fi radiate din cazierul fiscal într-un termen de un an de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate. În acelaşi mod se va realiza radierea şi în situaţia în care contribuabilului i s-a atras răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Radierea faptelor contravenţionale şi a celor privind răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, care au atras răspunderea patrimonială, va fi condiţionată şi de plata amenzilor stabilite, respectiv a stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Dacă va intra în vigoare actul aduce modificări şi în ceea ce priveşte radierea din cazierul fiscal a contribuabililor declaraţi inactivi, la data reactivării sau la data expirării unui termen de 3 luni de la reactivare, în funcţie de gravitatea faptei care a atras declararea stării de inactivitate. Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă, conform proiectului, dacă se află în următoarele situaţii: faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească; nu au mai săvârşit fapte de natura infracţiunilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate; nu au mai săvârţit fapte sancţionate contravenţional de natura celor prevăzute în actele normative din sfera fiscală, financiară, vamală, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte, chiar dacă au plătit cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal de contravenţie în cadrul acestui termen. În cazul în care cuantumul amenzii nu a fost achitat în cadrul acestui termen, scoaterea din evidenţă se va realiza la data achitării amenzii, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte; la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac, însă nu mai mult de 5 ani de la data comunicării acestor decizii; la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv sau la data expirării unui termen de 3 luni de la data reactivării; decesul, respectiv radierea contribuabilului. În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute mai sus există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă. (L.I.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419