Concurs super-transparent pentru postul de manager al unui spital din Alba: Oricine poate pune întrebări candidaților

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Singura condiție impusă, dacă vreți să faceți parte dintre „examinatori”, este să vă anunțați intenția din timp la comisia de concurs

Consiliul de administraţie al Spitalului Orășenesc Cugir organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul Spitalului orășenesc Cugir în perioada 16.10.2018- 26.10. 2018.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Concursul se desășoară în două etape:

PMP - Alegeri parlamentare 2020

1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 16.10.2018 – etapă eliminatorie.

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului orășenesc Cugir, pe baza temelor – cadru, la data de 23.10.2018, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii, nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului orășenesc Cugir până la data de 15.10.2018, ora 14.00.

Tema proiectului de management trebuie aleasă de candidat din următoarea listă: a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; b) siguranţa şi satisfacţia pacientului; c) managementul calităţii serviciilor medicale; d) managementul resurselor umane; e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a anunțat anterior intenția de a participa iar intenţia de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management. Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Din septembrie 2014, conducerea Spitalului orăşenesc Cugir a fost preluată de Florin Arion, de profesie jurist. Acesta a fost anterior şeful Serviciului Administraţie Publică la Primăria Cugir şi şeful Poliţiei Locale. Sub conducerea acestuia, dar cu implicarea masivă a Primăriei Cugir, unitatea sanitară a fost complet modernizată, a fost dotată cu aparatură de ultimă generație și, foarte important pentru ca cele de mai sus să nu rămână doar la stadiul de ”muzeu”, aici au fost atrași și stabilizați foarte mulți medici tineri, pe diferite specialități.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419