Concurs pentru un post de referent, grad superior, la Direcția de Sănătate Publică Alba

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba scoate la concurs un post de referent, clasa III, grad superior, proba scrisă urmând să aibă loc în 14 decembrie, iar interviul două zile mai târziu.

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice  de execuţie vacante:

ELIT

 Referent cl. III, grad superior din cadrul Compartimentului de Control in Sănătate Publică – 1 postîn conformitate cu prevederile  Legii 188/1999, republicată şi H.G.R.  Nr. 611/2008.                                                                                    

Concursul se va desfăşura în data de:

–     14 decembrie 2016 – proba scrisă, ora 10,00;

ADEZIUNE PLUS

–     16 decembrie 2016 – interviul.

Condiții generale de participare:

    – are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    – are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    – are capacitate deplină de exerciţiu;

    – are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    – îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    – îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice.

Condiţii specifice de participare:

–      Denumire funcţie: referent  clasa III, grad superior;

–      Studii  cerute: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–      Diploma de asistent medical;

–      Vechimea în specialitate:  9 ani;

–      Cunoştinţe  medii de utilizare calculator;

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

  1. a) formularul de înscriere;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia se găseşte afișată  la sediul instituţiei si pe site-ul www.dspalba.ro

Dosarele se depun în termen de 20 de zile, de la publicarea concursului, la sediul instituţiei (concursul a fost publicat în 11 noiembrie)

Relaţii telefon: 0258/ 835243.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă| Gabriel Pleșa:,,Am încredere că, în ședința de astăzi, consilierii locali vor vota responsabil și în interesul cetățeanului”

Gabriel Pleșa: ,,Am încredere că, în ședința de astăzi, consilierii locali vor vota responsabil și în interesul cetățeanului” Am încredere… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

dr. Bestya Kontzel Mann 14 noiembrie 2016 at 11:58

DSP sa explice oamenilor legatura intre POLUAREA CU SUBSTANTE CANCERIGENE A ZONEI SEBES-ALBA IULIA si anuntata „MORBIDITATE ONCOLOGICA ALARMANTA IN SEBES SI ALBA IULIA” !!!!!!

Comentariile sunt oprite