Ziarul Unirea
 

Concurs pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Concursul se va desfăşura potrivit Regulamentului de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.231/24 martie 2017.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

            Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfăşura în perioada 30.05.2018 – 16.07.2018, la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, după următorul calendar:

 

Nr. crt.ActivitateData
1Afişare anunţ30.05.2018
2Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi14.06.2018, în intervalul orar 900-1400
3Termen limită de depunere a dosarelor29.06.2018 ora 1500
4Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor02.07.2018
5Termen pentru depunerea contestaţiilor*03.07.2018
6Termen pentru soluţionarea contestaţiilor04.07.2018
7Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe pagina web www.spitalalba.ro secţiunea „Anunţuri”04.07.2018
8Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management a persoanei interesate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com**04.06.2018-09.07.2018
9Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com04.07.2018-11.07.2018
10Confirmarea intenţiei de participare de către persoanele interesate11.07.2018
11Susţinerea proiectelor de management12.07.2018 ora 1000
12Afişare rezultatelor12.07.2018
13Termen pentru depunerea contestaţiilor*13.07.2018
14Termen pentru soluţionarea contestaţiilor16.07.2018

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, telefon 0258/820.825.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...