CJ Alba pune la bătaie peste 1,2 milioane de lei pentru paza mai multor obiective, timp de un an

Consiliul Județean Alba a lansat licitația privind prestarea serviciilor de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, sediul administrativ al Consiliului Judeţean Alba şi Centrul Militar Judeţean Alba.

Valoarea estimata a achiziţiei este de 1.206.252 de lei, fără TVA, data limită pentru depunerea ofertei este 11 decembrie 2017, ora 14.00 iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

ELIT

Potrivit caietului de sarcini, obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor privind paza bunurilor, utilajelor, controlul acces al persoanelor și autovehiculelor la următoarele obiective:
–     Obiectivul nr. 1 – Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos;
–     Obiectivul nr. 2 – Depozit neconform de deşeuri Abrud;
–     Obiectivul nr. 3 – Depozit neconform de deşeuri Aiud;
–     Obiectivul nr. 4 – Depozit neconform de deşeuri Alba Iulia:
–     Obiectivul nr. 5 – Depozit neconform de deşeuri Cîmpeni;
–     Obiectivul nr. 6 – Depozit neconform de deşeuri Cugir;
–     Obiectivul nr. 7 – Depozit neconform de deşeuri Ocna Mureş;
–     Obiectivul nr. 8 – Depozit neconform de deşeuri Blaj şi Staţia de transfer Blaj;
–     Obiectivul nr. 9 – Staţia de transfer Tărtăria:
–     Obiectivul nr. 10 – Sediul Consiliului Judeţean Alba din Palatul Administrativ;
–     Obiectivul nr. 11 – Garajul care deserveşte Consiliul Judeţean Alba, aflat în Palatul Administrativ;
–     Obiectivul nr. 12 – Sediul Centrului Militar Judeţean Alba.

Descrierea obiectivelor este următoarea:

Obiectivul nr. 1 – Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos – 3 (trei) posturi de pază permanente (24 h/zi, 365 zile/an).

Amplasamentul CMID se află pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos. la o distanţă de 16.5 km de Alba Iulia şi la aproximativ 6 km de Teiuş. Terenul este amplasat în extravilanul localităţii Galda de Jos. suprafaţa totală este de 274.444 mp. din carc suprafaţa de 250.000 mp este destinată Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, iar restul de 24.444 amenajării celor două drumuri de acces. Suprafaţa alocată depozitului (prima celulă) este de 5.0 ha.

Obiectivul nr. 2 – Depozitul neconform de deşeuri Abrud – priză prin monitorizare şi intervenţie operativă.

Depozitul de deşeuri menajere al oraşului Abrud este amplasat în zona de Vest a localităţii pe partea stângă a drumului Abrud – Ciuruleasa. Adresa: Ciuruleasa. Calea Bradului. FN.

Obiectivul nr. 3 – Depozit neconform de deşeuri Aiud – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi, 365 zile/an).

Depozitul de deşeuri menajere al municipiului Aiud este amplasat în zona de nord a localităţii, pe partea dreaptă a drumului naţional DN1 Alba Iulia – Turda, la cea 200 m de localitatea Aiud. Adresa: Aiud. Calea Transilvaniei, nr. 170.

Obiectivul nr. 4 – Depozit neconform de deşeuri Alba Iulia – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi. 365 zile/an).

Depozitul de deşeuri menajere al municipiului Alba Iulia este amplasat în zona de Nord a localităţii pe partea stângă a drumului naţional DN1 Alba Iulia – Turda la circa 700 de metri de ieşirea din localitatea Alba Iulia. Adresa: Alba Iulia. Pârâul Iovului nr 7.

Obiectivul nr. 5 – Depozit neconform de deşeuri Cîmpeni – pază prin monitorizare şi interv enţie operativă.

Depozitul de deşeuri menajere al oraşului Cîmpeni este amplasat în zona de Nord a localităţii, la cca 5 km de drumul naţional DN 75. Dupa operaţiunea de sistematizarea deşeurilor intr-un trunchi de piramida cu panta taluzelor de 1:2.5, suprafaţa depozitului sistematizat se reduce la 0.5 ha. Adresa: Oraşul Cîmpeni. Valea Bistrei. FN.

Obiectivul nr. 6 – Depozit neconform de deşeuri Cugir – pază prin monitorizare şi intervenţie operativă.

Depozitul de deşeuri menajere al oraşului Cugir este amplasat în zona de Nord a localităţii, la cca 2.5 km de drumul judeţean DJ 704. Dupa operaţiunea de sistematizarea deşeurilor intr -un trunchi de piramida cu panta taluzelor de 1:2,5, suprafaţa depozitului sistematizat se reduce la 1,58 ha. Adresa: Localitatea Vinerea, str. Codrului. FN.

Obiectivul nr. 7 – Depozit neconform de deşeuri Ocna Mureş – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi, 365 zile/an).

Depozitul de deşeuri menajere al oraşului Ocna Mureş este amplasat în zona de vest a localităţii, pe partea stanga a drumului comunal DC3. Dupa operaţiunea de sistematizarea deşeurilor într-un trunchi de piramida cu panta taluzelor de 1:3, suprafaţa depozitului sistematizat se reduce la 3.18 ha. Adresa: Cisteiu de Mureş, str Muşeţelului, FN.

Obiectivul nr. 8 – Depozit ncconform de deşeuri Blaj şi statia de transfer Blaj – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi. 365 zile/an). Acest obiectiv două componente situate la acelaşi amplasament: Depozit neconform de deşeuri Blaj și Statia de transfer Blaj.

Depozitul neconform de deşeuri Blaj şi Statia de transfer Blaj, sunt amplasate în zona de Nord Est a localităţii, la cca 900 m de drumul judeţean DJ 107, cu o suprafaţa de 4.3 ha. Adresa: Localitatea Sâncel, extravilan, partea Nord Est a localităţii.

Obiectivul nr. 9 – Staţia de transfer Tărtăria – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi, 365 zile/an).

Staţia de transfer Tărtăria este amplasată în partea dreaptă a drumului DJ 705 E cu acces dintr-un drum de exploatare agricolă.

Obiectivul nr. 10 – Sediul Consiliului Judeţean Alba din Palatul Administrativ – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi, 365 zile/an). Adresa: Alba lulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. 1.

Bunurile care necesită supraveghere şi pază. vor fi stabilite la momentul predării/preluării postului de pază.

Obiectivul nr. 11 – Garajul care deserveşte Consiliul Judeţean Alba. aflat în Palatul Administrativ – 1 (un) post de pază nepermanent (12 h/zi, 365 zile/an, între orele 07°° – 1900).

Adresa: Alba lulia. str. Ion I. C. Brătianu, nr. 1.

Obiectivul nr. 12 – Sediul Centrului Militar Judeţean Alba – 1 (un) post de pază permanent (24 h/zi, 365 zile/an).
Adresa: Alba lulia. str. Regina Maria. nr. 10.

Bunurile care necesită supraveghere şi pază. vor fi stabilite la momentul predării/preluării postului de pază.

Pentru acest obiectiv, în cazul unor exerciţii de alarmare, postul de pază se va dubla pe toată durata exerciţiului, iar agenţii de pază de la acest obiectiv, trebuie să fie echipaţi cu armament şi muniţie (pe durata exerciţiului).

Tot în caietul de sarcini este specificat că ”ofertanţii participanţi trebuie să deţină obligatoriu licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, conform art. 19 din Legea nr.333/2003 privind paza şi protecţia”.

Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni, respectiv de la 01.01.2018 la 31.12.2018.

La începutul fiecărei luni, prestatorul va prezenta autorităţii contractante un raport lunar privind modul de desfăşurare a serviciilor de pază. aferent lunii încheiate, în care se vor menţiona eventualele incidente şi felul în care au fost soluţionate. Acest raport. împreună cu registrul privind patrularea şi cu pontajul aferent lunii încheiate vor fi ataşate la factura emisă pentru luna încheiată.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419