// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

CJ Alba alocă 12.000 de lei pentru desfășurarea proiectului ”Educație antidrog” în școli și licee

Consilierii județeni din Alba supun spre aprobare în ședința din 1 februarie un proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.

Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.

Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba.

Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba sunt:

a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”;

b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul proiectului „Educație antidrog”;

c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de colaborare;

d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;

e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla Consiliul Judeţean Alba;

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba;

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba;

i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă.

Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba

Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele:

a.) de a desemna un responsabil din partea Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 din 27 iulie 2017.

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a asigura finanţarea tipăririi materialelor necesare implementării proiectului, a achiziţionării ochelarilor pentru simularea consumului de alcool şi droguri, şi a articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul proiectului, în sumă totală maximă de 12000 lei;

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale Antidrog.

 Durata protocolului de colaborare

Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 decembrie 2018.

Astfel, în școlile din Alba, pe parcursul anului, vor avea loc mai multe activități, inclusiv concursuri, care vizează eliminarea consumului de droguri.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419