CJ Alba a aprobat contractul cadru pentru transportul public judeţean de persoane, pe perioada 1 mai 2013 – 30 iunie 2019

Joi, 27 decembrie, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului județean, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 mai 2013 30 iunie 2019, în Judeţul Alba.

Miza este una foarte importantă pentru societățile de transport public de persoane din Alba, având în vedere piața de milioane de euro pe care o reprezintă serviciul de transport călători pe raza județului.

ELIT

Astefel, traseele judeţene cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05,2013-30.06.2019, în Judeţul Alba vor fi atribuite operatorilor de transport rutier desemnaţi câştigători în urma şedinţelor de atribuire, de către Consiliul Judeţean Alba, pe baza propunerilor comisiei paritare, formată din: Lăncrănjan Adam-Gheorghe – consilier clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul transporturi, ca reprezentant al Consilului Judeţean Alba; Martoma Sorin – inspector de specialitate gradul IA în cadrul Agenţiei A.R.R. Alba, ca reprezentant al Autorităţii Rutiere Române-A.R.R; respectiv suplinitorii Vasiu Ioan Gabriel (CJ Alba) şi Bâscă Ioan (ARR).

Atribuirea traseelor se va face electronic prin Centrul Naţional pentru Managementul Societăţii Informaţionale, potrivit procedurii prevăzute în Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative.

Agenţia Alba a Autorităţii Rutiere Română-A.R.R va elibera licenţe de traseu operatorilor de transport rutier câştigători. Consiliul Judeţean Alba urmând să încheie cu aceştia contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.

Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, adoptat de Consiliului Judeţean Alba, va sta la baza încheierii contractelor de delegare a gestiunii cu operatorii de transport rutier, cărora le-au fost eliberate licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele cuprinse în programul judeţean de transport, valabil începând cu data de 01.05.2013.

Potrivit documentului adoptat de consilierii județeni, operatorul de transport care va fi desemnat câștigător, este obligat prin contract să să încheie contracte de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute şi pentru călători şi bunurile acestora; să informeze permanent călătorii privind traseele, programele de circulaţie şi tarifele aplicate; să asigure afişarea în fiecare staţie a orelor de circulaţie a mijloacelor de transport proprii; să asigure salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, etc.

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei paritare

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu pentru transportul public de’ persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, în următoarea componenţă:

-domnul Lăncrănjan Adam-Gheorghe – consilier clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul transporturi, ca reprezentant al Consilului Judeţean Alba;

-domnul Martoma Sorin – inspector de specialitate gradul IA în cadrul Agenţiei A.R.R. Alba, ca reprezentant al Autorităţii Rutiere Române-A.R.R.

Art.2. în caz de absenţă motivată la lucrările comisiei, reprezentanţii nominalizaţi la art. 1 vor fi supliniţi, după caz, de către:

-domnul Vasiu Gabriel-loan – consilier juridic clasa l, gradul profesional superior Ia

În caz de absenţă motivată la lucrările comisiei, reprezentanţii mai sus nominalizaţi vor fi supliniţi, după caz, de către:

-domnul Vasiu Gabriel-loan – consilier juridic clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic contencios;

-domnul Bâscă loan – referent de specialitate gradul I A (S) la Agenţia A.R.R.

Alba.

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...