Calendarul evenimentelor în 2018, din județul Alba, organizate de CJ, prin Centrul de Cultură ”Augustin Bena”: Când au loc Blaj aLive, Târgul de Fete, Toamna Cugireană și Ziua Lemnarului

Calendarul evenimentelor în 2018, din județul Alba, organizate de CJ, prin Centrul de Cultură ”Augustin Bena”: Când au loc Blaj aLive, Târgul de Fete, Toamna Cugireană și Ziua Lemnarului

Consiliul Județean Alba a stabilit calendarul evenimentelor organizate prin Centrul de Cultură ”Augustin Bena Alba”, locul de desfășurare, bugetul, obiectivele manifestărilor, cât și rezultatele și indicatorii de performanță obținuți în trecut.  

 1. Palatul Cultural din Blaj, între trecut şi viitor

Obiective: Organizarea de spectacole de teatru, folclor, muzică clasică, expoziţii de artă în incinta Palatului Cultural din Blaj, clădire complet renovată de curând, care trebuie să reintre cât de curând posibil în circuitul cultural- artistic judeţean, naţional şi internaţional.

Rezultate si Indicatori de performanta:

–  Atingerea unui număr de cel puţin 10.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

– educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Buget: 100.000 de lei

Perioada de desfășurare: 01.03-15.10.2018

Locul desfășurării: Blaj

Partenerii: Primăria Municipiului Blaj, Muzeul Naţional al Unirii, Centrul Cultural Iacob Mureşianu Blaj, SRTV

 1. Statul la vase în lunea Paştelui

Obiective: Restituirea obiceiului tradiţional comunităţii din Şugag, conservarea şi valorificarea acestuia. Va fi organizat obiceiul, un spectacol folcloric şi o expoziţie a meşterilor populari din Judeţul Alba şi din ţară

Rezultate si Indicatori de performanta:

–  Atingerea unui număr de cel puţin

1500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor

Buget: 5.000 de lei

Perioada de desfasurare: 01.03- 15.05.2018

Locul desfășurării: Şugag

Partenerii Primăria Comunei Şpring, primăriile comunelor din Ţara Secaşelor

 1. Datini străbune pe Secaşe

Obiective: Restituirea obiceiurilor tradiţionale din Ţara Secaşelor către societatea contemporană, conservarea şi valorificarea acestora. Va fi organizat un festival al obiceiurilor şi tradiţiilor din Ţara Secaşelor (spectacol folcloric, expoziţie a meşterilor populari, expoziţie de artă, lansări de carte etc.)

Rezultate si Indicatori de performanță:

– Atingerea unui număr de cel puţin 4000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–  educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Buget: 15.000 de lei

Perioada de desfășurare: 01.02-15.06.2018

Locul: Şpring

Parteneri: Primăria Comunei Şpring, primăriile comunelor din Ţara Secaşelor

 1. Gala Festivalului de tradiţii şi obiceiuri „Cultură pentru Cultură”

Obiective: Restituirea tradiţiilor şi obiceiurilor din Judeţul Alba, conservarea şi valorificarea acestora. Vor fi organizată o Gală de folclor cu participarea câştigătorilor Festivalului de tradiţii şi obiceiuri CULTURĂ PENTRU CULTURĂ din ediţiile precedente, eveniment preluat şi difuzat de către Televiziunea Naţională. Vor fi organizate spectacole de folclor şi târguri ale meşterilor populari din Judeţul Alba şi din ţară

Rezultate si Indicatori de performanță:

–  Atingerea unui număr de cel puţin 25.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–    punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor

Bugetul: 150.000 de lei

Perioada de desfășurare: 15.02-15.08.2018

Locul Câmpia Libertăţii din Blaj

Parteneri: Primăriile comunelor şi oraşelor din Judeţul Alba, Muzeul Naţional al Unirii, SRTV

 1. Târgul de Fete de pe Muntele Găina

Obiective: Promovarea şi valorificarea uneia dintre cele mai vechi tradiţii din România, care are loc în Judeţul Alba, pe Muntele Găina din anul 1793

Rezultate si Indicatori de performanță:

–    Atingerea unui număr de cel puţin 15.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial

Buget: 100.000 de lei

Perioada de desfășurare: 15.02-15.08.2018

Locul: Avram Iancu şi Muntele Găina

Parteneri: Primăria Comunei Avram lancu, alte primării din Judeţul Alba, Muzeul Naţional al Unirii

 1. Ziua Lemnarului

Obiective: Promovarea, conservarea, cercetarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural material şi imaterial din Judeţul Alba. Organizarea unei expoziţii a meşterilor populari, un spectacol folcloric şi demonstraţii/concursuri de meşteşuguri tradiţionale.

Rezultate, indicatori de performanță

–  Atingerea unui număr de cel puţin 2000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

Bugetul: 15.000 de lei

Perioada de desfășurare: 15.03-15.09.2018

Locul: Horea

Parteneri: Primăria Comunei Horea

 1. Festivalul Naţional de Folclor „Sus, sus, sus, la moţi, la munte”

Obiective: Organizarea unui festival-concurs de interpretare a cântecului popular românesc la Câmpeni, cu participare din diferite zone etnofolclorice ale ţării, un spectacol de muzică populară, precum şi alte acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.

Rezultate și indicatori de performanță:

–  Atingerea unui număr de cel puţin 2000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–    punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţie culturală şi artistică oferită tinerilor.

Bugetul 12.000 de lei

Perioada de desfășurare: 15.02-15.08.2018

Locul: Câmpeni

Parteneri: Primăria Oraşului Câmpeni

 1. Festivalul Naţional de Folclor „Inimi fierbinţi în ţara de piatră”

Obiective: Organizarea unui festival-concurs de interpretare a cântecului popular românesc la Abrud, cu participare din diferite zone etnofolclorice ale ţării, un spectacol de muzică populară, precum şi alte acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.

Rezultate și indicatori de performanță

–  Atingerea unui număr de cel puţin 2000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţie culturală şi artistică oferită tinerilor.

Buget 12.000 de lei

Perioada: 15.02-15.08.2018

Locul Abrud

Parteneri: Primăria Oraşului Abrud

 1. Festivalul Naţional de Folclor „Mureş, pe marginea ta”

Obiective: Organizarea unui festival-concurs de interpretare a cântecului popular românesc la Ocna Mureş, cu participare din diferite zone etnofolclorice ale ţării, un spectacol de muzică populară, precum şi alte acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.

Rezultate și indicatori de performanță

–    Atingerea unui număr de cel puţin 2500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–    punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţie culturală şi artistică oferită tinerilor.

Bugetul 12.000 de lei

Perioada de desfășurare 15.02 – 15.11.2018

Locul Ocna Mureş

Parteneri Primăria Oraşului Ocna Mureş

 1. Festivalul Naţional de Folclor „ Felician Fărcaşiu”

Obiective: Organizarea unui festival-concurs de interpretare a cântecului popular românesc la Sebeş, cu participare din diferite zone etnofolclorice ale ţării, un spectacol de muzică populară, precum şi alte acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.

Rezultate și indicatori de performanță

–   Atingerea unui număr de cel puţin 30.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Bugetul 20.000  de lei

Perioada de desfășurare 15.03 – 15.12.2018

Locul Sebeş

Parteneri: Primăria Municipiului Sebeş, UAIFMR, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

 1. Salonul de Primăvară al artiştilor plastici din Judeţul Alba

Obiective: Oferirea educaţiei artistice şi culturale tinerilor în special, comunităţii în general. Va fi organizată o expoziţie de artă a artişti plastici din Judeţul Alba.

Rezultate și indicatori de performanță

–    Atingerea unui număr de cel puţin 500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–     încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–      educaţie artistică şi culturală oferită tinerilor.

Bugetul 1.000 de lei

Perioada de desfășurare 01.04-30.05.2018

Locul Castel Sâncrai, Palatul Cultural din Blaj şi Alba Iulia

12  Salonul de Vară al artiştilor plastici din Judeţul Alba       

Obiective: Oferirea educaţiei artistice şi culturale tinerilor în special, comunităţii în general. Va fi organizată o expoziţie de artă a artişti plastici din Judeţul Alba.

Rezultate și indicatori de performanță

–   Atingerea unui număr de cel puţin 1000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–  educaţie artistică şi culturală oferită tinerilor.

Bugetul 1.000 de lei

Perioada de desfășurare 01.07-30.08.2018

Locul Castel Sâncrai, Palatul Cultural din Blaj şi Alba Iulia

13   Salonul de Toamnă al artiştilor plastici din Judeţul Alba 

Obiective: Oferirea educaţiei artistice şi culturale tinerilor în special, comunităţii în general. Va fi organizată o expoziţie de artă a artişti plastici din Judeţul Alba.

Rezultate

–    Atingerea unui număr de cel puţin 500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–     încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–    educaţie artistică şi culturală oferită tinerilor.

Bugetul 1.000 de lei

Perioada 01.09-30.10.2018

Locul Castel Sâncrai, Palatul Cultural din Blaj şi Alba Iulia

14 Salonul de lamă al artiştilor plastici din Judeţul Alba       

Obiective: Oferirea educaţiei artistice şi culturale tinerilor în special, comunităţii în general. Va fi organizată o expoziţie de artă a artişti plastici din Judeţul Alba.

Rezultate

–   Atingerea unui număr de cel puţin 500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–  educaţie artistică şi culturală oferită tinerilor.

Bugetul 1.000 de lei

Perioada 01.11 – 30.12.2018

Locul: Castel Sâncrai, Palatul Cultural din Blaj şi Alba Iulia

15  Stagiunea Orchestrei de Cameră „Augustm Bena” a Judeţului Alba       

Obiectivul Implementarea proiectelor cultural- artistice din domeniul muzicii şi dansului. Vor fi organizate cel puţin 8 concerte ale Orchestrei de Cameră „Augustin Bena” a Judeţului Alba.

Rezultate:

–  Atingerea unui număr de cel puţin 10.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   educaţia şi dezvoltarea audienţei.

Bugetul 35.000 de lei

Perioada de desfășurare 15.02-30.12.2018

Locul Judeţul Alba

16  Blaj aLive        

Obiective Organizarea unui festival de muzică pentru tineri, pe Câmpia Libertăţii din Blaj, care va cuprinde cel puţin 3 recitaluri ale unor artişti de renume naţional şi internaţional.

Rezultate și indicatori de performanță

– Atingerea unui număr de cel puţin 30.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

– întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

Bugetul 100.000 de lei

Perioada 15.02-15.07.2018

Locul Blaj

Parteneri Primăria Municipiului Blaj

17  Toamna Cugireană    

Obiectivul: Implementarea proiectelor cultural- artistice din domeniul muzicii şi dansului. Va fi organizat un festival de tradiţii şi obiceiuri româneşti, la Cugir. Acesta va cuprinde spectacole de folclor şi muzică uşoară, expoziţii de artă, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale româneşti, lansări de carte etc.

Rezultate și indicatori de performanță

–    Atingerea unui număr de cel puţin 2.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–     încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–     punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

Bugetul 8.000 de lei

Perioada 15.02-15.10.2018

Locul: Cugir

Parteneri Primăria Oraşului Cugir, Casa de Cultură Cugir

18 Stagiunea concertelor de promenadă în oraşele Judeţului Alba 

Obiectivul Organizarea de concerte de promenadă în oraşele din Judeţul Alba, cu Fanfara Judeţului Alba, precum şi cu elevii claselor interne şi externe de profil din cadrul instituţiei.

Rezultate:

–   Atingerea unui număr de cel puţin 2500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–  educaţia şi dezvoltarea audienţei.

Bugetul 20.000 de lei, Perioada 2018, Locul Judeţul Alba, Parteneri Primării din Judeţul Alba

19  Tabăra Internaţională de arte plastice InterArt 

Obiectivul Organizarea unei tabere internaţionale de creaţie artistică, cu participare naţională şi internaţională, organizarea de expoziţii de artă, recitaluri de muzică uşoară şi/sau clasică.

Rezultate

–  Atingerea unui număr de cel puţin 1500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–  educaţia şi dezvoltarea audienţei.

Bugetul 10.000 de lei, Perioada 15.02-15.09.2018, Locul Aiud, Parteneri Fundaţia Inter-Art Aiud, Primăria vlunicipiului Aiud

20   Festivalul Internaţional de Film şi Foto ArtAiud 

Obiectivul Implementarea proiectelor cultural- artistice din domeniul artelor vizuale. Se vor organiza expoziţii de artă foto şi vizionări de filme, cu participare internaţională.

Rezultate

–    Atingerea unui număr de cel puţin 500 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

Buget 5.000 de lei, Perioada 15.02-15.11.2018, Locul Aiud

Parteneri Fundaţia Inter-Art Aiud, Primăria Municipiului Aiud, Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Aiud

21  Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău    

Obiectivul Promovarea şi valorificarea diversităţii şi multiculturalităţii, ca formă de definire a identităţilor individuale şi, în aceeaşi măsură, de solidarizare a acestora. Se vor organiza evenimente cultural- artistice de promovare a culturii maghiare din Judeţul Alba (de exemplu – spectacole de folclor, expoziţii de artă, lansări de carte etc.).

Rezultate:

–  Atingerea unui număr de cel puţin 1000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

 –  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–  educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Bugetul 10.000  de lei, Perioada 15.02-15.09.2018, Locul Mirăslău, Parteneri Primăria Comunei Mirăslău

22  Ziua Culturii Maghiare de la Unirea       

Obiectivul Promovarea şi valorificarea diversităţii şi multiculturalităţii, ca formă de definire a identităţilor individuale şi, în aceeaşi măsură, de solidarizare a acestora. Se vor organiza evenimente cultural- artistice de promovare a culturii maghiare din Judeţul Alba.

Rezultate

–  Atingerea unui număr de cel puţin 1000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

– educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Bugetul 5.000 de lei, Perioada 15.02-15.08.2018, Locul Unirea, Parteneri Primăria Comunei Unirea

23  Judeţul Alba în ţară şi în lume   

Obiectivul Cooperarea cultural-artistică cu instituţii, organizaţii de profil şi mobilitatea artiştilor, operelor, creaţiilor, serviciilor acestora pe plan naţional şi internaţional. Artiştii şi ansamblurile folclorice din Judeţul Alba vor răspunde invitaţiilor, din ţară şi din afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri, spectacole, concerte, expoziţii etc.

Rezultate

– Atingerea unui număr de cel puţin 5000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–  întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–    încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

– punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

Bugetul 11.000, Perioada 2018, Locul Naţional şi internaţional, Parteneri Liceul de Artă „Regina Maria” din Alba Iulia, primăriile judeţului Alba, UAP, USR

24 Editare şi multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD- uri  

Obiectivul Vor fi organizate alte proiecte mici, care se vor încadra în scopul propus în cadrul programului din care face parte prezentul, altele decât cele prevăzute în planul editorial iniţial.

Rezultate

–  Atingerea unui număr de cel puţin 800 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–  educaţia şi dezvoltarea audienţei.

Bugetul 8.000 de lei, Perioada 2018, Locul Judeţul Alba

25 Monografii, articole, studii şi alte lucrări de specialitate

Obiectivul Se vor edita, publica, distribui şi valorifica lucrări de specialitate ale autorilor din Judeţul Alba (monografii, articole, studii de specialitate şi alte lucrări).

Rezultate:

–   Atingerea unui număr de cel puţin 1000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–   educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Bugetul 10.000 de lei, Perioada 2018, Locul Judeţul Alba

Parteneri Muzeul Naţional al Unirii, UAP din România, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană Alba

26    Partituri muzicale           

Obiectivul Se vor edita, publica, distribui şi valorifica partituri muzicale scrise de artiştii din Judeţul Alba.

Rezultate

–   Atingerea unui număr de cel puţin 300 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–    întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–  punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–    educaţia şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităţilor.

Bugetul 4.000  de lei, Perioada 2018, Locul Judeţul Alba ,  UCMR-ADA

27  Pagina Culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena,,          

Obiectivul Editarea şi publicarea unei pagini culturale de informare şi promovare a activităţii instituţiei, o dată pe lună (10 ediţii pe an), cu distribuţie pe plan judeţean. Vor fi prezentate proiectele în curs de implementare, precum şi proiectele imediat următoare, cronici de specialitate, aniversări ale artiştilor din Judeţul Alba

Rezultate

–  Atingerea unui număr de cel puţin 300.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului,

–   întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a instituţiei organizatoare;

–   încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

–   punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial;

–     educaţia şi dezvoltarea audienţei.

Bugetul 16.000, Perioada 2018, Locul Judeţul Alba, Parteneri: Biblioteca Judeţeană Alba, Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL din Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii

Bugetul total este de 687.000 de lei

Alte evenimente organizate de Centrul de Cultură Augustin Bena Alba

Festivalul Românilor de Pretutindeni –   01-30 iulie 2018  – spectacol, târg , lansări carte; locul de desfășurare – Alba

Festivalul International de Folclor (CIOFF) –  03-05 august 2018  –   spectacol, paradă populară –  la Aiud

Tabăra Internaţională de arte plastice InterArt – 08-12 august 2018 –  tabără arte plastice, expoziţii – Aiud

Festivalul International de Film Etnografic 21-23 septembrie 2018 –  spectacol, concurs –   la  Zlatna

Târgul Turismului Rural din Judeţul Alba –  spectacol, târg, expoziţii –  la Albac

Tabăra Naţională de Sculptură „Dâmbul lui Găf„ 20-30 august 2018 –  tabără de sculptură în piatră, la Horea

Festivalul Naţional de Folclor „Strugurele de Aur,, 13-16 septembrie 2018 festival-concurs folclor, la Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...