Rămâi conectat

Ştirea zilei

Bugetare participativă 2022, la Alba Iulia: Cetățenii pot depune propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare. Regulamentul, în consultare publică

Ziarul Unirea

Publicat

în

Bugetare participativă 2022, la Alba Iulia: Cetățenii pot depune propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare. Regulamentul, în consultare publică

Primăria Alba Iulia a lansat recent un anunț referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022

Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Elit - Gustul Desăvârșit

Informează publicul interesat cu privire la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2022. Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 30.05.2022 – 14.07.2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotărâre se depun, în scris, în termen de 15 zile calendaristice, de la data publicării prezentului anunț, respectiv, până la data de 14.06.2022, ora 16.00, specificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe următoarele adrese de e-mail: [email protected] sau [email protected]

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ – EDIȚIA 2022

I. DESCRIERE

Art .1. Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Alba Iulia, care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.

Art.2. Propunerile de proiecte depuse pe platformă urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare. Cele mai votate idei de proiecte vor fi implementate de Municipiul Alba Iulia, prin serviciile de specialitate, începând cu anul 2023.

Art.3. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

Art.4. Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Alba Iulia.

II. OBIECTIVE

Art .5. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local, inițiate de cetățeni.

Art.6. Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

1. Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația
publică locală.
2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor.
3. Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă.
4. Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor
cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate.
5. Îmbunătățirea serviciilor publice locale.
6. Consolidarea democrației.
7. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale.

III. PARTICIPANȚI, ETAPE ȘI CALENDAR

Art .7. Toți cetățenii care au domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia și au
împlinit vârsta de cel puțin 18 ani sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare
participativă.

Art.8. A treia ediție a procesului de bugetare participativă organizat de Municipiul Alba
Iulia, care debutează în luna septembrie a anului 2022, se desfășoară în următoarele
etape:

1. DEPUNEREA PROIECTELOR

Art.9. Proiectele pot fi depuse doar online pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro , accesând secțiunea dedicată și în intervalul de timp stabilit pentru etapa de depunere a proiectelor. Inițiatorii ideilor de proiecte sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. Dacă se constată că datele declarate nu sunt reale, municipiul are dreptul de a descalifica proiectul depus, indiferent de momentul/etapa în care se constată starea de fapt.

2. ANALIZA PROIECTELOR

Art.10. Fiecare proiect primit prin platforma bugetareparticipativă.apulum.ro va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi publicat pe site. Nu se vor publica proiectele care prin conținutul lor instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare. Vor fi vizibile pe site doar proiectele declarate eligibile de către comisia de specialitate.

Art.11. Se va analiza eligibilitatea proiectelor, sub toate aspectele, de către comisia de specialitate, conform cu prevederile prezentului Regulament, cu evaluarea impactului/viabilității/fezabilității acestora.

Art.12. Dacă mai multe proiecte au obiective asemănătoare sau se află în proximitate geografică, primăria își rezervă dreptul de a le modifica în sensul adaptării acestora din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură.

Art.13. Persoanele ale căror proiecte au fost declarate neeligibile vor primi un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.

Art.14. Proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și vor fi supuse votului cetățenilor. Art.15. Inițiatorii proiectelor respinse vor putea depune, în scris, contestație la adresa de email [email protected], cu privire la decizia de respingere a ideilor de proiecte propuse, în termenul stabilit în calendarul procesului de bugetare participativă.

3. VOTUL PE DOMENII

Art.15. Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.apulum.ro.  Fiecare cetățean care are domiciliul/reședința, lucrează sau studiază în Alba Iulia poate vota câte un proiect din fiecare domeniu definit la cap. IV. pct.3.

Art.16. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Art.17. Municipiul Alba Iulia se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

Art.18. Dacă apar modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă, acestea vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.

4. AFIȘAREA REZULTATELOR

Art.19. Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu, până la consumarea bugetului alocat. Dacă există mai multe proiecte câștigătoare, clasamentul se va stabili în ordinea numărului de voturi, dar cu condiția încadrării în bugetul alocat. Astfel, dacă de exemplu, proiectul situat pe locul 3 are un buget mai mare decât diferența de bani rămasă între bugetul alocat și suma bugetelor proiectelor clasate pe primele 2 locuri, se vor analiza următoarele proiecte, în ordinea voturilor și a bugetelor. Se poate întâmpla ca un proiect cu un număr mai mic de voturi să se numere printre câștigători.

Excepție face situația în care, de exemplu, există 3 proiecte câștigătoare și mai rămân bani din totalul alocat, iar bugetul proiectului situat pe locul 4, în urma voturilor, depășește diferența rămasă cu maxim 10% din bugetul total alocat, atunci și cel de-al patru-lea proiect va fi finanțat. În situația în care există egalitate la numărul de voturi pentru proiectele de pe ultimele locuri, pentru a se face departajarea, votul se va prelungi cu 24 ore, acesta exprimându-se doar pentru proiectele în cauză. Dacă și după această etapă, numărul de voturi este tot egal, atunci se va selecta proiectul cu bugetul cel mai mic.

Calendarul propus este următorul:

depunere proiecte – 01.09.2022-30.09.2022

analiză și evaluare proiecte – 01.10.2022-30.10.2022

depunere contestații – 31.10.2022-6.11.2022

soluționare contestații – 7.11.2022-11.11.2022

etapa de vot – 15.11.2022-14.12.2022

Afișarea proiectelor câștigătoare – 15.12.2022 sau 17.12.2022 (dacă se ajunge la prelungirea votului cu 24 de ore)

IV. PROPUNERILE DE PROIECTE

1. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul platformei bugetare participativă, www.bugetareparticipativa.apulum.ro , în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor. Propunerile trimise în orice alt mod sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare de către Municipiul Alba Iulia.

2. Bugetul propus pentru ediția 2022 a procesului de bugetare participativă este de 1.000.000 lei, cu TVA inclus. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate două sau mai multe proiecte. 3. Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-unul din următoarele domenii:

a. Amenajare spații publice/zone verzi
b. Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
c. Oraș digital
d. Sport, educație și cultură
e. Turism

3.1. Nu se acceptă ideile referitoare la asfaltări sau lucrări de infrastructură majore, care sunt mult mai costisitoare decât bugetul alocat.

3.2. Nu se finanțează competițiile sportive organizate de federații sau care sunt deja incluse într-un program competițional.

3.3. Ideile de proiecte, indiferent de domeniu, trebuie să se adreseze unui număr cât mai mare de beneficiari.

4. Propunerile de proiecte depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Să corespundă unui obiectiv de interes general.

Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a
Municipiului Alba Iulia şi care vizează un spaţiu public.

Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii
aflate în derulare.

Să nu realizeze activități cu scop comercial sau publicitar.

Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.

Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul regulament.

Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor
drepturi de autor etc.) după implementare.

Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă.

Să nu genereze costuri legate de salarizare.

Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria municipiului Alba Iulia, cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorul nu poate fi angajat al Primăriei municipiului Alba Iulia sau consilier local în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.

Inițiatorul depune ideea de proiect în nume propriu și nu pentru ONG-uri, asociații, fundații, societăți comerciale sau alte persoane juridice. Fondurile alocate proiectelor nu pot fi utilizate de ONG-uri sau alte persoane juridice în scopul finanțării activității curente ale acestora.

Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnice cu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

5. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

6. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.

7. Fiecare propunere trebuie să se încadreze într-un cost total de cel mult 500.000 de lei (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament, proiectul va fi declarat neeligibil.

8. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Municipiului Alba Iulia și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

9. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Alba Iulia, existând și posibilitatea ca ele să fie integrate în proiecte mai largi. Art.20. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic.

1 V. ANALIZA TEHNICĂ, FINANCIARĂ, URBANISTICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

1. Analiza tehnică, financiară, urbanistică și juridică a propunerilor de proiecte este realizată de către Municipiul Alba Iulia, printr-o echipa tehnică de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului sau prin alte acte administrative. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

2. Propunerile de proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și proiectele câștigătoare pot suferi ajustări tehnice și/sau financiare din partea Municipiului Alba Iulia, dacă este necesar. De asemenea, similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

3. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.apulum.ro.

4. Toate propunerile de proiecte și fișierele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Alba Iulia, iar deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

2 VI. ASPECTE JURIDICE

1. Platforma de bugetare participativă procesează date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, email, număr de telefon, data nașterii, locație în scopul utilizării platformei.

2. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care utilizează platforma își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca websiteul bugetareparticipativa.apulum.ro să colecteze și să proceseze datele cu caracter personal.

Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care trimit o propunere de proiect pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro sau colectată de către Municipiul Alba Iulia, atunci când se utilizează platforma, este supusă politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate și cookies a Primăriei Municipiului Alba Iulia.

3. Municipiul Alba Iulia asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia, dar nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

4. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

5. Municipiul Alba Iulia nu poate fi tras la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către utilizatori. Aceștia sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. Dacă se constată că datele declarate nu sunt reale, municipiul are dreptul de a descalifica proiectul depus.

6. Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi se adresează celor care au domiciliul/reședința, muncesc sau studiază în Alba Iulia.

7. Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.

8. Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării și ștergerea integrală a utilizatorului și a propunerii/propunerilor sale din baza de date.

9. Municipiul Alba Iulia își rezervă dreptul de a solicita documente justificative care să probeze corectitudinea informațiilor prezentate de către toți participanții la procesul de bugetare participativă, pe toată durata derulării acestuia.

DISPOZIŢII FINALE

Art.22. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărâre de Consiliu Local, iar orice modificare/completare va fi supusă aprobării, cu excepția calendarului propus de desfășurare care poate suferi modificări cu condiția să nu depășească data de 31.12.2022.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO| Declaraţie Unică 2023: GHID de completare pentru venituri din chirii sau activităţi independente. Termen de depunere

Ziarul Unirea

Publicat

în

VIDEO| Declaraţie Unică 2023: GHID de completare pentru venituri din chirii sau activităţi independente. Termen de depunere

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) este 25 mai 2023.

Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală vin cu informaţii utile pentru cei care trebuie să depună Declaraţia Unică.

Recomandăm ca Declaraţia Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv:

Elit - Gustul Desăvârșit

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată, informează ANAF.

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:

– apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor Call – center, la
numărul de telefon 031.403.91.60;
– prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.

În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube vor fi publicate materiale video referitoare la descărcarea, completarea și depunerea DU.

Sursa: dcbusiness.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

EXCLUSIV| Hotelul „Cetate” din Alba Iulia ar putea fi cumpărat de Universitatea „1 Decembrie 1918”! Cât valorează imobilul și ce destinație ar putea avea pentru UAB

URSALEȘ Iulian

Publicat

în

Hotelul „Cetate” din Alba Iulia ar putea fi cumpărat de Universitatea „1 Decembrie 1918”! Cât valorează imobilul și ce destinație ar putea avea pentru UAB

Hotelul „Cetate” din Alba Iulia, una dintre cele mai emblematice clădiri din municipiu, și-ar putea găsi, după câteva luni de la anunțul scoaterii sale la vânzare pe un site de imobiliare, un cumpărător.

Noul proprietar al imobilului de 10 etaje și peste 100 de camere ar putea fi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Această informație vine în urma publicării unei hotărâri din cadrul Senatului universității, convocat la data de 21.03.2023, care aprobă începerea demersurilor legate de achiziția imobilului, precum și mandatarea Consiliului de Administrație a UAB pentru efectuarea acestor demersuri procedurale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Contactați de ziarulunirea.ro, reprezentanții UAB au declarat că acest proiect se află încă în faza preliminară de discuții, mai multe detalii privind destinația finală a acestui imobil, dacă achiziția se va materializa, urmând să fie comunicate.

„Deocamdată e doar o intenție generală, la nivel de discuții”, a transmis pentru ziarulunirea.ro purtătorul de cuvânt al instituției, Prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan.

Una dintre cele mai reprezentative clădiri din municipiul Alba Iulia, hotelul „Cetate”, a fost scos la vânzare în urmă cu câteva luni.

CITEȘTE ȘI: Hotelul CETATE din Alba Iulia este scos la VÂNZARE: Cu ce sumă poate fi cumpărat

Suma cerută pentru acesta nu este de neglijat. Potrivit agenției care a publicat anunțul în mediul online, viitorul proprietar al acestuia va trebui să plătească 6.500.000 de euro.

Site-ul de imobiliare care a postat anunțul pentru această proprietate a oferit de asemenea și o serie de detalii referitoare la potențiala investiție din apropierea inimii orașului nostru.

Hotelul Cetate este situat în partea centrală a oraşului Alba Iulia, în imediata vecinătate a Parcului Municipal şi a Cetăţii Alba Carolina – Poarta Nr.4 a cetatii, precum şi a celor mai importante puncte de interes economic si social ale oraşului. Clădirea are o vechime de aproape 50 de ani.

Atractiv şi comod, ideal pentru turiştii aflaţi în tranzit, dar şi pentru cei interesaţi de cultura şi istoria oraşului Alba Iulia este alegerea ideală pentru cei care călătoresc pentru afaceri sau de plăcere şi care caută ospitalitatea autentică într-un cadru clasic, rafinat şi elegant.

Hotelul este amenajat în stil “Împăratul Romanilor”, dispune de recepţie, sală pentru servirea micului dejun, restaurant, lift, parcare proprie păzită. Hotelul dispune de unitati de cazare mobilate cu gust, dotate cu toate facilităţile, respectiv:5 apartamente,100 camere duble,8 camere single.

Restaurantul are o capacitate de 216 locuri, salonul de mic dejun 56 de locuri iar grădina de vara 56 de locuri. Suprafaţa totală de teren este de 3.181,51 mp,suprafaţa construită – amprenta la sol este de 2.442,15 mp. Suprafaţa utilă totală este: 7.125,07 mp, împărţită după modul de utilizare astfel:restaurant – 348 mp,salon mic dejun – 160 mp,recepție – 554,49 mp. Suprafață totală destinată camerelor este de 4650,10 mp aferentă celor 10 etaje ale hotelului iar anele au o suprafață de 1.412,48 mp. O proprietate excelentă, care datorită regimului de înălțime de P+10 etaje oferă turiștilor și o panorama deosebită asupra orașului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

CRIMA din Alba Iulia. APELUL unui tânăr care l-a cunoscut pe ucigaș: „Tragedia asta putea fi prevenită!”

Ziarul Unirea

Publicat

în

CRIMA din Alba Iulia. APELUL unui tânăr care l-a cunoscut pe ucigaș: „Tragedia asta putea fi prevenită!”

Opinia publicului este în acest moment împărțită asupra stării de sănătate psihică pe care tânărul din Alba, care și-a omorât propriul copil înainte de a-și pune capăt zilelor, le-a avut înainte de a-și duce teribila faptă la bun sfârșit.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat și un copilaș de doar un an găsiți SPÂNZURAȚI într-un apartament din Alba Iulia

Un astfel de exemplu este prezentat de către un cunoscut de al tânărului, care și-a împărtășit sentimentele simțite față de acesta, în mediul online.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Deși întotdeauna am avut o antipatie pentru el, cauzată de o invidie extraordinară, nu mă bucur deloc de vestea asta!

Bogdan era cel mai inteligent student de la facultatea de sociologie și la vremea când am fost colegi aveam chiar, puternice porniri de invidie față de el, și le am și manifestat, ne contraziceam non stop, acum chiar îmi pare rău. Încurajez pe oricine care are astfel de gânduri să consultă un medic psihiatru în regim de urgență! Asemenea gesturi au ca și bază o afecțiune psihiatrică natură depresivo-maniacală, care trebuia să fie cunoscută și tratată din timp.

CITEȘTE ȘI: CRIMA care a îngrozit Alba: Tăcere „de mormânt” în cazul bărbatului care i-a curmat viața propriului fiu de UN an, iar apoi s-a sinucis

Apel către Alba Iulieni: – în loc să bârfiți toată ziua persoane care doar în capul dumneavoastră ar avea probleme psihice, cel mai bine ar fi să vă focusați atenția pe cei care le au într-adevăr, pentru că uitați tragedia asta putea fi prevenită! Suicidul sau tentativa de suicid este cel mai clar semn al unei psihopatii care a prins deja rădăcini!”, a scris tânărul, în mediul online.

Potrivit informațiilor primite de la IPJ Alba, în noaptea de 25/26 martie 2023, în jurul orei 01,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia a sunat la 112, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu fiul său, în vârstă de un an, pe care-l lăsase în grija fostului său partener, un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Alba Iulia, cu care ar fi avut un schimb de mesaje, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viața minorului ar fi în pericol.

Inițial, bărbatul a răspuns la telefon și a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-și disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon și nici la ușa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii din Alba Iulia, în care locuia cu chirie.

CITEȘTE ȘI: Avocat, în cazul copilului ucis de către tată: Polițiștii nu aveau nevoie de acordul proprietarului pentru a forța intrarea în apartament

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat din municipiul Turda, județul Cluj, care nu și-a dat acordul pentru forțarea ușii apartamentului și s-a deplasat la Alba Iulia pentru a deschide și a permite accesul polițiștilor în apartament.

Întrucât ușa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forțarea acesteia.

În interiorul acestuia, cei doi au fost găsiți decedați, spânzurați.

La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din polițiști criminaliști și de investigații criminale, care efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare